2023 

Obj. č. Dátum Predmet Partner Cena v € Dátum zverejnenia
 012023 04.01.2023 Školenie - Legislatívne zmeny učtáreň ProFuturo  84.00  04.01.2023
022023 11.01.2023 Výmena osvetlenia  LK elektromont 707,90  11.01.2023
032023 12.01.2023  Výspravky a maliarske práce po AHV - poschodie  Dušan Daubner  1291,00 12.01.2023
 042023 13.01.2023 Tlač publikácie Vira print, s. r. o. 210,00 13.01.2023
052023 23.01.2023 Čistenie a monitoring kanalizácie Kontrakt JMV   23.01.2023
062023 25.01.2023 Dotlač  A3 skladačka Oleg ŠUK Vira print, s. r. o.  33,00 25.01.2023
072023 31.01.2023 Tlač k výstave Julius Hegyesy Čierne slnko Vira print, s. r. o. 27,50  31.01.2023
082023 16.02.2023 Tlač k výstave When she draws Vira print, s. r. o.  55,00 16.02.2023
092023 20.02.2023 Tlač publikácie  Copyvait, s. r .o.  400,06  20.02.2023
102023 20.03.2023 Tlač grafických podkladov - apríl Copyvait, s. r. o.   20.03.2023