Múzeum Vojtecha Löfflera

Alžbetina 20
040 01 Košice
Slovakia

055 / 622 32 34 - výstavné priestory
055 / 622 30 73 - kancelária vedenia múzea
lofflermuzeum@gmail.com

Názov organizácie: Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Staré Mesto

Sídlo organizácie: Alžbetina 20, Košice 040 01

IČO: 31945856

DIČ: 2020780498

Nie je platcom DPH

V zastúpení: Mgr. Ivan Baláž, Phd. - riaditeľ múzea

Právna forma: Príspevková organizácia

Zriaďovateľ: Mestská časť Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Zriaďovacia listina

Organizačná štruktúra

Bankové spojenie:

IBAN: SK87 7500 0000 0040 2941 3691

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

ČSOB, a.s

Transparentný účet:

IBAN: SK59 8330 0000 0024 0182 8350

Fio Banka, a.s.

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401828350

Opýtajte sa