Ponúkame Vám možnosť tvorivého teambuildingu pre pracovné kolektívy, ktorý prostredníctvom umenia a kreatívnych aktivít zlepšuje demonštračné i prezentačné zručnosti jednotlivcov a upevňuje spoluprácu kolektívov.

 

Program teambuildingu:

  1. Komentovaná prehliadka stálej expozície, ktorá prezentuje výber z umeleckých diel sochára V. Löfflera a zbierku autoportrétov výtvarníkov + tímová hra puzzle (9.00)
  2. Psychosociálny výcvik individuálnych a tímových schopností prostredníctvom kreatívnych aktivít s hlinou I. časť (10.00)
  3. Individuálny obed - zaistia si účastníci samostatne (12.00 – 13.30)
  4. Psychosociálny výcvik individuálnych a tímových schopností prostredníctvom kreatívnych aktivít s hlinou II. časť  (14.00)
  5. Vyhodnotenie a feedbacky

 

 Základné informácie:

  1. Na teambuilding je potrebné sa vopred prihlásiť.
  2. Teambuildingy prebiehajú prednostne v pondelok (9.00 – 16.00), je možné dohodnúť aj iný deň a čas.
  3. V skupine môže byť maximálne 10 účastníkov.
  4. Cena za jedného účastníka je 30,- €
  5. Možnosť prispôsobiť sa osobitým požiadavkám.

 

Teambuilding