Tvorivý workshop inšpirovaný dielom sochára Vojtecha Löfflera.

Workshop je určený (nielen) pre žiakov materských, základných i stredných škôl. Po zhliadnutí stálej expozície Vojtecha Löfflera spoznajú deti základy sochárskej tvorby. Vyskúšajú si prácu s hlinou a vytvoria si svoju vlastnú plastiku.

Celkové trvanie workshopu – 1 hodina

Cena: 4,- €/žiak (učiteľský sprievod zdarma)

Počet účastníkov: 6 - 25

Workshopy prebiehajú UT – PIA v časoch: 9.00, 10.30 a 12.00 hod.

Rezervácie termínov je potrebné si potvrdiť na: 055/6227073, 0902 393 783, muzeumloffler@gmail.com

 

Zároveň ponúkame:

  • komentované prehliadky k stálej expozícii, ktoré predstavia študentom niekoľko desiatok umeleckých prác sochára V. Löfflera, zbierku autoportrétov výtvarníkov a významných osobností z Košíc a východu Slovenska, 
  • hodina dejín výtvarného umenia v múzeu,
  • umelecké prostredie pre hodiny literatúry alebo dejepisu,
  • aktivita k aktuálnej výstave v rôznych výtvarných technikách,
  • možnosť prispôsobiť sa osobitým požiadavkám.

 

Tvorivé materiály na stiahnutie:

Detský sprievodca v múzeu: detsky_sprievodca

Pracovné listy k dielam umelcov 

Marián Straka

Jozef Amrich

Martin Zbojan

Amálka Ľudmila Valenčíková

Marek Cina

Vlado Eliáš

Viliam Slaminka

Ľubomír Ontkóc

Richard Roháč

FURNICOOLTURE

Alexander Eckerdt

Oleg Šuk

Anna a Klára Štefanovičová

Július Hegyesy

Silvia Krivošíková

Patrícia Koyšová

Juliana Mrvová

Daniela Krajčová ml.

pracovný list - ukrižovaný Kristus

Aktivita pre školy