2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia

0004NVSE2023

(interné č. 2023-01)

ZoD Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia VSE MVL 6676.-  22.02.2023
2023-02 ZoD Zmluva o vytvorení diela  Sanasto sro MVL 220.- 21.03.2023
             

 

Zmluvy k výstavným projektom 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
V012023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová MVL - 22.02.2023
V022023 ZoV  Zmluva o výpožičke UP  PhDr. Ľudmila Hegyesyová  MVL  - 22.02.2023
V032023 ZoV  Zmluva o výpožičke ZP   Východoslovenská galéria VSG   - 27.02.2023
V042023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL 500.- 02.03.2023
V052023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL - 02.03.2023
V062023 ZoV Zmluva o výpožičke UP Prof. O. Rácz MVL - 13.03.2023

 

Darovacie a licenčné zmluvy 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
D012023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady ISBN publikacia SK Prof. O. Rácz 12.01.2023
D022023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady  ISBN publikácia HU Prof. O. Rácz  08.02.2023