2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia

0004NVSE2023

(interné č. 2023-01)

ZPF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt Audiosprievodca Nadácia VSE MVL 6676.-  22.02.2023
2023-02 ZoD Zmluva o vytvorení diela  Sanasto s.r.o. MVL 220.- 21.03.2023
23-531-00720 (interné č.2023-03)  ZPF  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt ŠUP Experience FPU MVL 3000.- 21.04.2023
2023-04 ZoD Zmluva o dielo HEDOSTAV s.r.o. MVL 29 547,25 .- 10.05.2023

(interné č: 2023-05)

23-540-02497

ZPF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- Odborné ošetrenie ZP plátno FPU MVL 3000.- 24.05.2023

(interné č: 2023-06)

23-540-02499

ZPF

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Odborné ošetrenie ZP papier

FPU MVL 2200.- 24.05.2023

2023-07

ZoD

Zmluva o dielo - Odborné ošetrenie ZP plátno

Mgr. art. Rudolf Lacko MVL 4000.- 25.05.2023

 

Zmluvy k výstavným projektom 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
V012023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová MVL - 22.02.2023
V022023 ZoV  Zmluva o výpožičke UP  PhDr. Ľudmila Hegyesyová  MVL  - 22.02.2023
V032023 ZoV  Zmluva o výpožičke ZP   Východoslovenská galéria VSG   - 27.02.2023
V042023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL 500.- 02.03.2023
V052023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL - 02.03.2023
V062023 ZoV Zmluva o výpožičke UP Prof. O. Rácz MVL - 13.03.2023
V072023 ZoV Zmluva o výpožičke UP Mgr. art. Štefan Kocka MVL - 20.04.2023

 

Darovacie a licenčné zmluvy 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
D012023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady ISBN publikacia SK Prof. O. Rácz 12.01.2023
D022023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady  ISBN publikácia HU Prof. O. Rácz  08.02.2023