2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia

0004NVSE2023

(interné č. 2023-01)

ZPF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt Audiosprievodca Nadácia VSE MVL 6676.-  22.02.2023
2023-02 ZoD Zmluva o vytvorení diela  Sanasto s.r.o. MVL 220.- 21.03.2023
23-531-00720 (interné č.2023-03)  ZPF  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt ŠUP Experience FPU MVL 3000.- 21.04.2023

2023-04

dodatok

ZoD Zmluva o dielo HEDOSTAV s.r.o. MVL

dodatok:  32 499,18.-

10.05.2023

(interné č: 2023-05)

23-540-02497

ZPF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- Odborné ošetrenie ZP plátno FPU MVL 3000.- 24.05.2023

(interné č: 2023-06)

23-540-02499

ZPF

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Odborné ošetrenie ZP papier

FPU MVL 2200.- 24.05.2023

2023-07

ZoD

Zmluva o dielo - Odborné ošetrenie ZP plátno

Mgr. art. Rudolf Lacko MVL 4000.- 25.05.2023

2023-08

ZoD

Zmluva o dielo - Odborné ošetrenie ZP papier

Mgr.art.Štefan Kocka MVL 2490.- 05.06.023

Dohoda k zmluve 2022033

DZ

Dohoda k zmluve o poskytovaní služieb - vypovedanie zmluvy

Mediinvest sro MVL - 16.06.2023

2023-09

ZoD

Zmluva o dielo

Rapi inžiniering sro MVL 600.- 21.06.2023
2023-10 ZoS Zmluva o spolupráci  (projekt DS 662023) ŠUP Košice  MVL 200.- 27.07.2023
2023-11 ZoS Zmluva o spolupráci  (projekt DS 662023) KONJA o.z. MVL 150.- 15.08.2023 
2023-12 ZPD Zmluva o poskytnutí dotácie (projekt DS/662023) Košický samosprávny kraj MVL 3000,- 15.08.2023

2023-13

dodatok

ZoS Zmluva o spolupráci ŠUP Košice MVL 420.- 25.08.2023

2023-14

ZoD Zmluva o dielo Gastest-Konštrukta MVL 400,- 20.10.2023

 

Zmluvy k výstavným projektom 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
V012023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová MVL - 22.02.2023
V022023 ZoV  Zmluva o výpožičke UP  PhDr. Ľudmila Hegyesyová  MVL  - 22.02.2023
V032023 ZoV  Zmluva o výpožičke ZP   Východoslovenská galéria VSG   - 27.02.2023
V042023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL 500.- 02.03.2023
V052023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL - 02.03.2023
V062023 ZoV Zmluva o výpožičke UP Prof. O. Rácz MVL - 13.03.2023
V072023 ZoV Zmluva o výpožičke UP Mgr. art. Štefan Kocka MVL - 20.04.2023
V082023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD MVL 150.- 12.06.2023
V092023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Zsolt Lukács MVL - 21.07.2023
V102023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Sofia Čepková MVL 145.- 21.07.2023
V112023 ZoD Zmluva o vytvorení diela doc.PaeDr.Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD. MVL 150.- 21.07.2023 
V122023 ZoD Zmluva o vytvorení diela  Akad.mal. Tomáš Čepek MVL 150.- 24.07.2023
V132023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Pavol Červeniak MVL 150.- 21.07.2023
V142023  ZoD Zmluva o vytvorení diela   Mgr. Dominika Nazarejová MVL 150.- 21.07.2023
V152023 ZoD Zmluva o vytvorení diela   PhDr. Vladimír Beskid MVL 500.- 25.07.2023
V162023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy   Vlasta Žáková  MVL 150.- 25.07.2023
V172023  ZoV  Zmluva o usporiadaní výstavy Ilona Németh  MVL  150.- 25.07.2023
V182023  ZoV  Zmluva o usporiadaní výstavy  Marek Kvetan  MVL  150.- 25.07.2023
V192023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy   Peter Lipkovič  MVL  150.- 25.07.2023
V202023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Stanislav Stankoci  MVL 150.- 25.07.2023
V212023 ZoD Zmluva o dielo Mgr. Art. Tibor Czitó  MVL  200.- 25.08.2023 
V212023-1 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Labudová MVL 1000,- 25.09.2023
 V222023 ZoD Zmluva o vytvorení diela ŠUP Košice MVL  - 15.10.2023
V222023-1 ZoV Zmluva o výpožičke Východoslovenské múzeum MVL - 28.10.2023
V232023 ZoV Zmluva o výpožičke Galéria 19, n. o.  MVL - 15.11.2023
V242023 ZoV Zmuva o výpožičke Zsolt Lukács MVL - 15.11.2023

 

Darovacie a licenčné zmluvy 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
D012023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady ISBN publikacia SK Prof. O. Rácz 12.01.2023
D022023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady  ISBN publikácia HU Prof. O. Rácz  08.02.2023
D032023 DZ  Darovacia a licenčná zmluva Ágnes Fodor 27.06.2023
D042023 DZ Darovacia a licenčná zmluva  Mgr. art.Zsolt Lukács 10.08.2023
D052023 DZ Darovacia a licenčná zmluva  Mgr. art. Amalka Ľ. Valenčíková 10.08.2023