2022

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
2022001 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr.art.Eva Moflárová, ArtD. MVL   15.02.2022
2022002 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Ľudmila Amálka Valenčíková MVL 200,00 18.02.2022
2022003 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD MVL 370.00 24.02.2022
2022004 ZoW Zmluva o vedení workshopu Mgr. art. Ľudmila Amálka Valenčíková MVL 170,00 25.03.2022
2022005 Zov Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Vladimír Eliáš MVL   05.04.2022
2022006 ZoD Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia - IN(TIME)
FPU MVL 2000.- 06.04.2022
2022007 ZoD

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia Eckerdt

FPU MVL 5000.- 06.04.2022
2022008 ZoD Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia Suk
FPU MVL 2000.- 06.04.2022
2022009 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Tomás Agat Blonski MVL 120.- 07.04.2022
2022010 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr.art. Viliam Slaminka MVL 150.- 20.04.2022
2022011 ZoV  Zmluva o vytvorení diela  Mag.phil. Omar Mirza   MVL 150.-  21.04.2022 

Darovacie a licenčné zmluvy 2022

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
dz2022001 DLZ Darovacia a licenčná zmluva MUDr. Gábor Gyüre 15.02.2022
dz2022002 DZ Darovacia zmluva Zen software s.r.o. 15.02.2022
lz2022003 LZ Licenčná zmluva RTVS 8.3.2022