2022

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
2022001 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr.art.Eva Moflárová, ArtD. MVL   15.02.2022
2022002 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Ľudmila Amálka Valenčíková MVL 200,00 18.02.2022
2022003 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD MVL 370,00 24.02.2022
2022004 ZoW Zmluva o vedení workshopu Mgr. art. Ľudmila Amálka Valenčíková MVL 170,00 25.03.2022
2022005 Zov Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Vladimír Eliáš MVL   05.04.2022
2022006 ZoD Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia - IN(TIME)
FPU MVL 2000.- 06.04.2022
2022007 ZoD

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia Eckerdt

FPU MVL 5000.- 06.04.2022
2022008 ZoD Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia Suk
FPU MVL 2000.- 06.04.2022
2022009 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Tomás Agat Blonski MVL 120.- 07.04.2022
2022010 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Viliam Slaminka MVL 150.- 20.04.2022
2022011 ZoV  Zmluva o vytvorení diela  Mag. phil. Omar Mirza  MVL 150.-  21.04.2022 
2022012 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Labudová, PhD. MVL 150.- 14.06.2022
2022013 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Ľubomír Ontkóc MVL 150.- 14.06.2022
2022014 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Richard Roháč, ArtD MVL   14.06.2022
2022015 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art Eva Čarnoká MVL 150.- 14.06.2022
2022016 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD MVL - 28.06.2022
2022017 Zov Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD MVL 150.- 28.06.2022
2022018 ZoD Zmluva o dielo - AHV pre obnovu MVL Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. MVL 7080.- 18.07.2022
2022019 ZoV Zmluva o vytvorení diela  Sofia Čepková MVL - 26.07.2022
2022020 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Jana Andrejková MVL - 26.07.2022
2022021 ZoP Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov   Martin Petruška MVL  - 01.08.2022 
2022022 ZoP Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Martin Petruška MVL  01.08.2022 
2022023 ZoP Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Martin Petruška MVL  01.08.2022 
2022024 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov   Benetin Kamil  MVL  10.09.2022 
2022025 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    MUDr. Tomáš Sieber MVL  10.09.2022 
2022026 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Demčák Mikuláš  MVL  10.09.2022 
2022027 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Eva Kratochvílová/ Atarax MVL  10.09.2022 
2022028  ZoP Zmluva o spolupráci   ŠUPKE MVL  300.- 15.09.2022 
2022029 ZoS  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov  Emília Nedzelová  MVL - 15.09.2022 
2022030 ZoV Zmluva o vytvorení diela   Peter Markovič MVL 1000.-  15.09.2022 
2022031 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Peter Markovič MVL  - 15.09.2022 
2022032 ZoD Zmluva o dielo Gatest MVL 400.- 11.10.2022
2022033 ZoPS Zmluva o poskytovaní služieb Mediinvest sro MVL 4320.- 08.11.2022

Darovacie a licenčné zmluvy 2022

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
dz2022001 DLZ Darovacia a licenčná zmluva MUDr. Gábor Gyüre 15.02.2022
dz2022002 DZ Darovacia zmluva Zen software s.r.o. 15.02.2022
lz2022003 LZ Licenčná zmluva RTVS 08.03.2022
dz2022004 DZ Darovacia zmluva Emília Nedzelová 16.08.2022
dz2022005 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Richard Roháč 05.10.2022
dz2022006 DZ Darovacia zmluva Martin Ftáčnik  7.11.2022
dz2022007 DLZ Darovacia a licenčná zmluva akad.mal.Martin Zbojan 7.11.2022