2024

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
2024-01  ZoL   Zmluva o zrealizovaní lektorskej činnosti  Viera Zubalová    20  8.3.2024
 2024-02 ZoL   Zmluva o zrealizovaní lektorskej činnosti Melinda Záhorská     20  20.3.2024
 2024-03  ZoL  Zmluva o zrealizovaní lektorskej činnosti  Melinda Záhorská    20  20.3.2024
             
             
             

 

Zmluvy k výstavným projektom 2024

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
  V012024   ZoV Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov  MČ Košice - Staré Mesto     0 27.2.2024 
 V022024 ZoVD  Zmluva o vytvorení diela    Peter Javorik      1.2.2024
 V032024  ZoV  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov   Východoslovenské múzeum     14.2.2024
 V042024 ZoVD  Zmluva o vytvorení diela   Nataliia Studenkova    0 14.2.2024 
 V052024 ZoVD   Zmluva o vytvorení diela  KVUaI, FU TUKE    0 11.3.2024 
 V062024  ZoVD  Zmluva o vytvorení diela  Peter Markovič    500 10.5.2024 
 V072024  ZoUV  Zmluva o usporiadaní výstavy Peter Lipkovič     0  10.5.2024
 V082024  ZoUV  Zmluva o usporiadaní výstavy  Andrea Lipkovičová    10.5.2024
             
             
             

 

Darovacie a licenčné zmluvy 2024

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia