2013

Otvárací ceremoniál EHMK
Roman Bezjak (Nemecko) – fotografia: archeológia doby – socialistická moderna
FH JOANNEUM (Rakúsko) – University of Applied Sciences Graz, Exhibition Design
Strømmer (Fínsko): Dobpler Interactive Led System - Interaktívna svetelná stena
19.1.2013 – 30.1.2013

Creative transgressions – s podporou Generálneho konzulátu Maďarska
Kata Bereczki, Ákos Czigány, Balázs Duronelly, Milorad Krstic, Lilla Makláry, Máté Orr, Dezső Szabó, Franciska Szabó, Géza Szöllősi, Szilvia Takács
Kurátor: Zoltán Somhegyi
31.1.2013 – 3.3.2013

DO MESTOS
Andrea Martinová, Milan Hanák, Viliam Potanka, Daniela Potanková, Marko Bačo, Karol Petreš, Jozef Novikmec, Kvetoslava Ivanová, Alena Rennerová
Kurátorka: G. Haščáková-Vizdalová
5.3.2013 - 21.3.2013

Výstava Juraja Jakubiska – výber z tvorby
Realizovaná EHMK v rámci festivalu JAKUBISKOVE DNI
23.3.2013 - 14.4.2013

Radovan Čerevka – EXPOWARLAND
Kurátor: Peter Tajkov
16.04.2013 – 08.05.2013

Slávne vily Slovenska, organizátor Foibos Praha
Kurátor: Matúš Dula
10.05.2013 – 08.06.2013

Výstava absolventských prác TU fakulty umení
Kurátor: PhDr. Peter Rónai
10.06.-23.06.2013

Akad. sochár Arpád Račko – portrét – krajina – priestor
Kurátor: Zuzana Ševčíková
26.06. – 04.08.2013

Július Jakoby – výstava zo súkromných zbierok pri príležitostí 110.výročia narodenia autora.
kurátor: Mgr. Peter Markovič
8.8.2013-8.9.2013

Petra Feriancová – Za všetko môžu pletky bohov
Kurátor: Mgr. Michal Štofa
17.9.2013 – 13.10.2013

V rámci VIŠEGRÁDSKYCH DNÍ / združenie Forsa
Absolventi Akadémie Krásnych umení Vroclav Mladé Wroclavské sklo a keramika
Kurátorka: B. Damian - Speruda
17.10.2013 – 10.11.2013

V rámci VIŠEGRÁDSKYCH DNÍ / združenie Forsa
Zuzana Graus Rudavská Šperk – Objekt – Obraz
Kurátokar: G. Haščáková Vizdálová
15.11.2013 – 8.12.2013

V rámci záverečného ceremoniálu EHMK:
Matúš Lányi - S.C. Elementum
Kurátor – Michal Štofa
11.12.2013 – 19. 1. 2014

Známy a neznámy Löffler (1906-1990)
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
11.12.2013 – 19. 1. 2014

Komorné výstavy

Jozef Kravec – výber z tvorby Výstava pri príležitosti 60-tich narodenín
7.2.2013 – 30.3.2013

Fotografia „povolania sveta“ Výstava v rámci dní Francúzskej kultúry
10.4.2013 – 12.5.2013

Július Hegyesy – výber z tvorby Výstava pri príležitosti 80-tich narodenín
20.6.2013 – 8.9.2013

Nájdené slovenské poklady – Hermann Kern (olejomaľby)
V spolupráci s galériou ARTeSKa
12.9.2013 – 20.10.2013

Výstava v zahraničí

Alexander Eckerdt - Muž, ktorý musel nakresliť 365 dní
Úvodné slovo Gábor Kiss, viceprimátor Mesta Miskolc
Kurátor: Mgr. Peter Markovič, historik umenia
Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
24.9.2013 - 19.10.2013

2014

Ján Hanák – Danica Hanáková: Divadelný svet
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
23.01.2014 – 02.03.2014

János Pataki a Tibor Urbán – Jednoduchá záhrada
Súčasná tvorba maďarských umelcov, výstava realizovaná v spolupráci s Miskolc Gallery.
Kurátorka: Eszter Láng
06.03.2014 - 02.04.2014

Peter Kalmus – Tretie zvonenie
Kurátor: Mgr. Peter Tajkov, PhD.
04.04.2014 - 27.04.2014

Výstava v rámci osláv Dňa mesta KOŠICE:
OBRAZY KOŠÍC
Košické motívy v tvorbe výtvarných umelcov v období uplynulých sto rokov.
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
02.05.2014 - 08.06.2014

KONIEC GRAFIKY – výstava absolventov Katedry výtvarných umení a intermédií FU TUKE
10.06.2014 – 15.06.2014

Maliari v Nagybányi – reprezentatívna výstava
Výstava realizovaná s galériou ARTeSKa
(Alexander Kubínyi, Elemír Halász Hradil, Jozef Theodor Mousson, Eugen Krón, Edmund Gwerk, Július Rudnay, Gejza Kukán, Ladislav Mednyanszky a ďalší).
Kurátor výstavy: Viktor Jasaň
18.06.2014 - 24.08.2014

Mária „HULA“ Valenčíková - New faces/small changes Nové tváre /malé zmeny
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
11.09.2014 – 12.10.2014

Výstava v rámci Višegrádských dní:
Marcela Vichrová – Kočka počká
14.10.2014 - 12.11.2014

Výstava pri príležitosti 55.výročia vzniku školy: 55 ZUŠ Kováčska
06.10.2014 – 30.10.2014

Štefan FILEP - V zajatí farby a pohybu
Kurátor výstavy: doc. Vladislav Grešlík, ArtD.
21.11.2014 – 10.01.2015

Komorné výstavy:

Výstava fotografií v rámci Dní francúzskej kultúry 2014
Olivier Ciappa – Imaginárne páry
04.04.2014 – 30.04.2014

JAROSLAV DVORSKÝ - Tak, ako ho nepoznáme - maľba, kresba, socha
Kurátor výstavy: PhDr. Viktor Jasaň
06.05.2014 - 04.06.2014

Známy a neznámy Löffler (1906-1990)
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
24.06.2014 – 1. 12. 2014

RASŤO VISOKAI – Smiech smutného klauna
05.12.2014 - 18.01.201

Výstavy v átriu

Helmut Bistika
17.05.2014 – 03.06.2014

Fotografická výstava Henrich Schiller - Zvony, srdcia mesta
05.06.2014 – 30.08.2014

2015

Nicoleta Jutka – Farebné emócie.
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
16.01.2015 - 15.02.2015

Od starej krásy po nové umenie- Košické výtvarné umenie 1900-1950
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
17.02.2015 - 15.03.2015

„100% Paris. Architecture urbanisme 2000 – 2012“
Fotografická výstava v rámci dní frankofónnej kultúry
17.03.2015 - 12.04.2015

EASTERners
skupinová výstava mladého súčasného vizuálneho umenia z prostredia Košíc
Michaela Knížová, Maroš Kontroš, Martin Hreha, Adam Macko, Janka Duchoňová, Michal Machciník, Nikolas Bernáth, Pavol Červeniak
Kurátori: Dr. Peter Tajkov a Doc. Radovan Čerevka
15.04.2015 – 17.05.2015

Michal Čičvák – Život (Maľba) na hrane
pri príležitosti nedožitého životného jubilea
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
20.05.2015 - 21.06.2015

FEMME FATALE
Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
25.06.2015 – 06.09.2015

ONDREJ ZORIČÁK – SAMSARA
Kurátor výstavy: Peter Tajkov
10.09.2015 – 11.10.2015

VLADIMÍR GAŽOVIČ - OPUS #75
Výstava v rámci Višegradských dní, realizovaná v spolupráci s OZ Forsa
Kurátor výstavy: Nikolaj Feďkovič
13.10.2015 - 08.11.2015

VERONIKA PALEČKOVÁ – Ticho v bílém lese
Výstava v rámci Višegradských dní, realizovaná v spolupráci s OZ Forsa
10.11.2015 – 06.12.2015

ZO STAREJ ZNÁMOSTI
Jozef Joko Amrich - Anna Bartuszová – Andrea Lipkovičová – Peter Lipkovič – Zbyněk Prokop – Viktor Šefčik
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
10.12.2015 – 23. 1. 2016

Komorné výstavy:

Výstava Res Intimo – Rob Moonathe
Kurátori: Mgr. Art Daniel Tatarka a Mgr.Art Andrea Martinova
22.01.2015 – 15.03.2015

Matúš Lašan – V krajine farieb
Výstava fotografií a časozberných – tzv. time lapse - videí
Kurátor výstavy: Iveta Niňajová
22.04.2015 – 30.05.2015

Vojtech Löffler a jeho priatelia
(Július Jakoby - Ľudovít Feld)
Kurátor: Radovan Kurilko
16.09.2015 – 19.10.2015

Janka Onušková – CVERNOVÉ BLUES/ NENIE - Ako plynie čas
Kurátor: PhDr. Mária Kostičová
22.10.2015 – 29.11.2015

MIROSLAV MIŽÁK – ČASOPREMENY
Kurátor výstavy: Tibor Kočík
03.12.2015 - 17.01.2016

Výstavy v átriu:

Košice Pred a Po – autor výstavy Ladislav Kočik
fotografická výstava historických a súčasných záberov Košíc
16.05.2015 – 06.09.2015

KRÁLOVNA DAGMAR, ČESKÁ PRINCEZNA
dokumentačná výstava, organizátor: Český spolok Košice
21.10.2015 - 20.11.2015

2016

MILAN LALUHA - FAREBNÝ SVET VARIÁCIÍ
Výstava realizovaná v spolupráci so Saffron beds.
Sprístupnenie výstavy 27. januára 2016
Kurátor: Peter Megyeši
27.01.2016 - 28.02.2016

SIMONA ŠTULEROVÁ – TICHÉ MIESTA
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
03.03.2016 – 03.04.2016

Akadémia výtvarných umení KRAKOW - Katedra Dizajnu v spolupráci s FUTUKE
Kurátori: Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.; prof. Andrzej Ziębliński
07.04.2016 - 01.05.2016

DANIEL BIDELNICA– SELFIE
Kurátorka: Mgr. Bohunka Hajnalova
04.05.2016 – 29.05.2016

SZENTPÉTERYHO KATALYZÁTOR
Absolventi Ateliéru súčasného obrazu Fakulty umení TU KE.
Kurátor: Vladimír Beskid
02.06.2016 - 26.06.2016

Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom
/Od starej krásy po nové umenie II. 1950 – 2000 /
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
30.06.2016 - 11.09.2016

SPLINE FESTIVAL 2016
Objekt z inštalácie Eine erholungrise s názvom Ruhestätte od autora Richarda Wiesnera
27.08.2016 – 03.09.2016

Pneumatrix / Raz dva tri Mantry – Erik Binder a Zoja Zupková = BZz...
Kurátor: Mgr. Peter Tajkov, Ph. D.
08.09. – 02.10.2016

Trvalosť plynúceho času
Výstava sôch od akademického sochára Lestyan Goda János a grafík od 20 rôznych autorov, od starých majstrov po súčasných slovenských umelcov.
Kurátor: Dr. Štefan Kúsek (ARTeSKa)
06.10. – 06.11.2016

RITUÁLY | RITUELEN
Vystavujúci autori, absolventi pražskej Akademie výtvarných umění: Dominik Běhal, Tomáš Němec, Ondřej Roubík a Jan Chlup.
Kurátor: Petr Vaňous
10. 11. – 4. 12. 2016

Komorné výstavy:

ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL – Domov, sladký domov (rodina, viera, krása)
Kurátor: Peter Kobelák
19.01.2016 - 13.03.2016

„Chameleónske portréty“ Myette Fauchère
« Portraits caméléon » de Myette Fauchère
Organizátor: Francúzska aliancia Košice
22.03.2016 - 17.04.2016

TEODOR SCHNITZER - Muž z divokého východu
Organizátor výstavy: Toto! je galéria
19.04.2016 – 29.05.2016

DEZIDER MILLY - Balady a portréty
Výstava z príležitosti 110. výročia narodenia
Výstava v spolupráci s Dr. Štefanom Kusekom – ARTeSKa
Kurátor: Viktor Jasaň
31.05.2016 - 26.06.2016

Miskolc a Košice - Jakab Forster
14.09.2016 - 02.10.2016

Císař na čtyřech trůnech
Putovná panelová výstava, pri príležitosti 700. výročia narodenia Karola IV.
04.10.2016 - 30.10.2016

Výstavy v átriu:

Košice 3, 2, 1 ... ŠTART
Výstava v rámci projektu - Košice Európske Mesto športu 2016
Foto: Tomáš Mačej, Jozef Kadela
Video: Marek Bernát
03.05.2016 – október 2016

Výstavy realizované v zahraničí:

SIMONA ŠTULEROVÁ – Tiché miesta /Csendes helyek
Organizuje Múzeum Vojtecha Löfflera v Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria, Maďarsko.
Kurátor: Vladimír Beskid
09.06.2016 - 14.08.2016

Košice – Staré město ve fotografiích Alexandra Jirouška /Stále živá učebnice architektury/
Organizovali Městská část Praha 8 / Mestská časť Košice - Staré mesto / Múzeum Vojtecha Löfflera.
Kurátor: Milena Gašajová
23.11.2016 - 13.01.2017, Libeňský zámek (Zenklova 35, Praha 8 - Libeň)

2017

Fotografická výstava Andreja Bána: STOPY | TRACES
Projekt bol nominovaný na cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2016.
Kurátor: Chris Steele-Perkins
26. 01. 2017 – 19. 02. 2017

Jiří Máška: FATA MORGANA
23. 02. 2017 - 26. 03. 2017

Vlasta Žáková: Chyba kópie
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
30. 03. 2017 - 30. 04. 2017

ARS CASSOVIENSIS
Osobnosti košického výtvarného umenia: Bartusz Juraj, Bartuszová Mária, Bauer Konštantín, Blažo Marko, Collinásy Juraj, Čordák Ľudovít, Eckerdt Alexander, Feďkovič Nikolaj, Halász-Hradil Elemír, Jakoby Július, Jasusch Anton, Kornucik Jozef, Kövári-Kačmarik Konštantín, Máthé Ján, Roskoványi Štefan, Szentpétery Adam, Vasilko Ján
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
04. 05. 2017 – 25. 06. 2017

Za prahom nového veku / 2000 – 2017 / Od starej krásy po nové umenie III./
Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Vystavujúci autori:Amrich Joko Jozef, Blažo Marko, Blažo František, Bubán Stanislav, Derner Martin, Dovičáková Lucia, Durkaj Slavomír, Fialová Svetlana, Hostiňák Bohdan, Jeník Vladimír, Knut Martin, Králik Peter, Lányi Matúš, Lipkovič Peter, Megyesi Pavol, Moflár Martin, Moflárová Eva, Ossif Vladimír, Picha Tomáš, Repický Radoslav, Sirka Boris, Slaminka Viliam, Stankoci Stanislav, Straka Marián, Szentpétery Adam, Šille Erik, Štulerová Simona, Tomori Martin, Vaitovič Boris, Vasilko Ján, Zelinka Ján, Žáková Vlasta
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
29. 06. 2017 - 03. 09. 2017

Maďarská grafika na začiatku XXI. storočia
András Baranyay (2000), Tamás Kótai (2002), Gábor György Nagy (2004), István Madácsy (2006), Sándor Rácmolnár (2008), Kamilla Szíj (2011), Gábor Födő (2014), Éva Varga (2017), Péter Jónás (2017)
Organizátori Múzeum Vojtecha Löfflera a Múzeum Ottóa Hermana (Miskolc/Miškovec).
Kurátorka výstavy: PHD. Dr. Ildikó Hajdú.
07. 09. 2017 - 01. 10. 2017

Júlia ZELENÁ & Lea FEKETE
Výstava bola realizovaná v rámci Višegrádskych dní.
05. 10. 2017 - 05. 11. 2017

KATEDRA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Výstava predstavila umeleckú tvorbu Katedry Vizuálnej komunikácie z Fakulty Industriálneho dizajnu na Akadémii Krásnych umení v Krakove.
Výstava sa konala v rámci Višegrádskych dní.
Kurátor výstavy: Peter Javorík
09. 11. 2017 - 03. 12. 2017

FAMÍLIA FEĎKOVIČ
Kurátorka výstavy: Carmen Kováčová
07. 12. 2017 - 21. 01. 2018

Komorné výstavy:

Honoré Daumier: Zrkadlo stratených čias
Kurátor výstavy: Radovan Kurilko
16. 02. 2017 - 02. 04. 2017

Janko Lehotský: Moje druhé Ja
Kurátorka výstavy: PhDr. Mária Kostičová
06. 04. 2017 - 30. 04. 2017

V mene krásy. Zberateľstvo Vojtecha Löfflera
Kurátor výstavy: Radovan Kurilko
11. 05. 2017 - 28. 05. 2017

Mária Banášová: Hlinený úsmev
Kurátorka výstavy: PhDr. Mária Kostičová
01. 06. 2017 – 25. 06. 2017

Miroslav Rónai: Mince a medaily
12. 09. 2017 - 08. 10. 2017

Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek
12. 10. 2017 - 26. 11. 2017

Výstavy v átriu:

Výstava ZUŠ sv. košických mučeníkov
Výstava prác žiakov 4. ročníka prvej časti primárneho umeleckého vzdelávania.
14. 06. 2017 – 22. 06. 2017

Sofiina volba po česku
Putovná výstava, ktorá sa uskutočnila v rámci Dní českej kultúry 2017
Autorka projektu: Judita Matyášová
24. 10. 2017 - 30. 11. 2017