Predstavujeme tím zamestnancov Múzea Vojtecha Löfflera, ktorí sa starajú o bezproblémový chod múzea. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte e-mailom, alebo na uvedených telefónnych číslach:

RIADITEĽ
Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Tel.: 055/ 622 30 73
email: balaz.mvl @ gmail.com

 

EKONÓM
Ing. Katarína Salanciová

Tel.: 055/ 622 32 34
email: mvlekonom @ gmail.com

 

KOORDINÁTOR MIMOVÝSTAVNEJ ČINNOSTI - PR MANAGER

Mgr. Gabriela Vyleťalová

Tel.: 0902 393 783, 055/ 622 30 73

e-mail: muzeumloffler @ gmail.com

 

LEKTOR S ROZŠÍRENOU PÔSOBNOSŤOU - GALERIJNÝ PEDAGÓG

Mgr. art. Denisa Dovaľová

 

LEKTOR

Mgr. Viola Sinčáková

Tel.: 055/ 622 32 34

 

LEKTOR - SPRÁVCA ZBIERKOVÉHO FONDU

Mgr. Radovan Kurilko

Tel.: 0905 656 538, 055/ 622 30 73

email: kurilko.mvl @ gmail.com

 

 

* Pre korektné doručenie emailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu.