Predstavujeme tím zamestnancov Múzea Vojtecha Löfflera, ktorí sa starajú o bezproblémový chod múzea.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte e-mailom, alebo na uvedených telefónnych číslach:

RIADITEĽ
Mgr. art. Noémi Ráczová

Tel.: 0905 656 538, 055/ 622 30 73
email: lofflermuzeum @ gmail.com

EKONÓM
Mgr. Lucia Júnová

Tel.: 055/ 622 32 34
email: mvlekonom @ gmail.com

KOORDINÁTOR MIMOVÝSTAVNEJ ČINNOSTI - PR MANAGER

Mgr. Gabriela Vyleťalová

Tel.: 0902 393 783, 055/ 622 30 73

e-mail: muzeumloffler @ gmail.com

Mgr. Andrea Bercik Nitkulincová

LEKTOR S ROZŠÍRENOU PÔSOBNOSŤOU - GALERIJNÝ PEDAGÓG

Mgr. art. Denisa Dovaľová

LEKTOR

Mgr. Viola Sinčáková

Tel.: 055/ 622 32 34

LEKTOR - SPRÁVCA ZBIERKOVÉHO FONDU

Mgr. Radovan Kurilko

Tel.: 0902 072 694, 055/ 622 30 73

email: kurilko @ lofflermuzeum.sk

* Pre korektné doručenie emailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu.