MVL vyhlasuje výzvu na výstavné a kurátorské projekty, ktoré sa plánujú realizovať v období 2025/26. 

Výzva je určená umelkyniam, umelcom, kurátorkám a kurátorom, začínajúcim autorkám a autorom, autorským kolektívom.

Projekty bude posudzovať Galerijná rada MVL a o ich schválení bude uchádzačov informovať  začiatkom októbra 2024. Vybrané projekty budú predmetom žiadosti grantu na Fond na podporu umenia.

Pre projekty vybrané v rámci výzvy, MVL - podľa výšky dotácie a finančnej podpory zabezpečí: prevoz diel, tlač propagačných materiálov, pomoc pri inštalácii, PR, dozor a monitorovanie výstavy, lektorský sprievod, tvorbu sprievodných aktivít.

Pôdorys výstavného priestoru prízemia: výstavný priestor prízemie

Pôdorys výstavného priestoru poschodia: výstavný priestor poschodie

Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať  do 31.07.2024 

Prihláška na výstavu