Štatutár Múzea Vojtecha Löfflera, Mgr. art. Noémi Ráczová, zriaďuje odo dňa 01. 09. 2021, Galerijnú radu Múzea Vojtecha Löfflera ako hlavný odborný poradný orgán štatutára organizácie. Úlohou galerijnej rady je schvaľovanie výstavného plánu a je platformou pre výmenu odborných názorov v oblasti smerovania MVL. Je oprávnená predkladať návrhy na zlepšenie činností MVL.

Galerijná rada MVL  pozostáva z piatich členov, ktorí sú nominovaní na dobu jedného roka.

Štatút GR MVL https://lofflermuzeum.sk/asset/uploads/documents/statut_gr_mvl.pdf

Galerijná rada MVL pre rok 2022/23

  1. Mgr. art. Eva Čarnoká, výtvarníčka
  2. Mgr. art. Peter Havasi, predseda komisie Komisia kultúry, školstva a športu, Košice-Staré Mesto
  3. Mgr. Zuzana Labudová, PhD., historička umenia, architektúry a dizajnu
  4. PhDr. Miroslav Kleban, historik umenia
  5. Mgr. art Noémi Ráczová, riaditeľka MVL