1993

POSUN BUBÁN, Peter LIPKOVIČ, Stano STANKOCI
Kurátor: Vladimír Beskid
17.12.1993 – 30.1.1994

1994

Marek MOUČKA: PLASTIKY, OBRAZY – autorská koncepcia
3.2. 1994 – 28.2.1994

Pavol KLESA: OTHER VOICES, OTHER ROOMS
Kurátor: Vladimír Beskid
3.3.1994 – 2.4.1994

Jozef AMRICH: MYTOMANiny
Kurátor: Vladimír Beskid
7.4.1994 – 2.5.1994

Ján FEKETE (Rakúsko - A): MALEREI IM RAUM
Kurátor: Vladimír Beskid
12.5.1994 – 26.6.1994

István DROZSNYIK (Maďarsko - H): CORPUS VITAE
Kurátor: Vladimír Beskid
30.6.1994 – 21.8.1994

Bohdan HOSTIŇÁK: NERVATÚRY
Kurátor: Vladimír Beskid
25.8.1994 – 25.9.1994

Ján LEŠKO: PROGRAM HRAČKA – autorská koncepcia
29.9.1994 – 16.10.1994

Adam SZENTPÉTERY 1992 – 1994
Kurátor: Vladimír Beskid
20.10.1994 – 20.11.1994

John BECKLEY (USA): LOST LAYERS
Kurátor: Vladimír Beskid
24.11.1949 – 8.1.1995

Výstavy Múzea Vojtecha Löfflera mimo Košíc

Stano BUBÁN, Peter LIPKOVIČ, Stano STANKOCI: POSUN
Kurátor: Vladimír Beskid
4.2.1994 – 18.2.1994 , Galéria Zemplínskeho múzea Michalovce

Jozef AMRICH: MYTOMANiny
Kurátor: Vladimír Beskid
5.5.1994 – 29.5.1994, Tatranská galéria Poprad – výstavná sieň Horný Smokovec

Ján FEKETE: MALEREI IM RAUM
Kurátor: Vladimír Beskid
1.6.1994 – 31.7.1994, Banícke múzeum Rožňava


1995

Jon BECKLEY (USA): LOST LAYERS
Kurátor: Vladimír Beskid
24.11.1994 – 8.1.1995

Marko VRZGULA: PRIENIKY
Kurátor: Vladimír Beskid
12.1.1995 – 26.2.1995

Vojtech KOLENČÍK: GRAFIKA A FAREBNÁ KRESBA
Kurátor: Vladimír Beskid
2.3.1995 – 16.4.1995

Vladimír JENÍK: KRESBA A GRAFIKA (KABINET 50)
Kurátor: Vladimír Beskid
20.4.1995 – 28.5.1995

Alexander a Natália KOZLOVOVCI (Ukrajina- UA): A&N K
Kurátor: Vladimír Beskid
1.6.1995 – 30.7.1995

Peter KALMUS: MONOPOLIA
Kurátor: Vladimír Beskid
3.8.1995 – 17.9.1995

Czeslaw PODLEŚNY (Poľsko – PL): ČAS SÔCH
Kurátor: Vladimír Beskid
21.9.1995 – 12.11.1995

Viktor ORAVEC – Milan PAGÁČ: INŠTALÁCIE
Kurátor: Vladimír Beskid
23.11.1995 – 7.1.1996

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc

Adam SZENTPÉTERY: 1992 – 1994
Kurátor: Vladimír Beskid
11.9.1995 – 15.10.1995 , Miskolci Galéria Miskolc ( Maďarsko – H)

Czeslaw PODLEŚNY (Poľsko- PL): ČAS SÔCH
Kurátor: Vladimír Beskid
17.11.1995 – 31.1.1996 , Tatranská Galéria Poprad – Horný Smokovec

1996

Zbyněk PROKOP: MEDZISTAV
Kurátor: Vladimír Beskid
18.1.1996 – 3.3.1996

Ľubo STACHO: SUŠIAREŇ
Kurátor: Vladimír Beskid
14.3.1996 – 14.4.1996

Vojtech LÖFFLER 1906 – 1996
Kurátor: Gabriela Haščáková
18.4.1996 – 19.5.1996

Ivan CSUDAI – Laco TETREN: (VZ)DUCHAPLNE 90-TÉ
Kurátor: Vladimír Beskid
23.5.1996 – 7.7.1996

Igor HUDCOVIČ: MAĽBA – KRESBA (1985 – 1994)
Kurátor: Alena Vrbanová
11.7.1996 – 1.9.1996

Pavel RUDOLF (Česká republika ČR): TRANSFORMÁCIE, DETERMINÁCIE
Kurátor: Jiří Valoch
4.9.1996 – 20.10.1996

BORGÓ (Maďarsko – H)
Kurátor: Bán András
24.10.996 – 8.12.1996

Peter SCERANKA: ZVETRÁVANIE
Kurátor: Vladimír Beskid
12.12.1996 – 2.2.1997

1997

HOMMAGE á MÁRIA venované Márii Bartuszovej (1936 - 1996)
Kurátor: Vladimír Beskid
(J. Bartusz, P. Binder, M. Boďa, L. Čarný, R. Fila, D. Fischer, J. Hendrych,, S. Klimeš, V. Kolenčík, A. Kučerová, O. Laubert, J. meliš, M. Mudroch,, K. Pauzer, H.Purkrábková, V. Popovič, P. Roller, R. Sikora, K. Šujanová,, D. Tóth, J. Valoch, A. Bartuszová, P. Bradovka, V. Jeník, O. Jurín, P. Kalmus, P. Lipkovič, I. Novotný, Z. Prokop, P. Sceranka, A. Szentpétery)
6.2.1997 – 23.2.1997

Ondrej JURÍN: ANONYMNÉ HLAVY
Kurátor: Vladimír Beskid
27.2.1997 – 23.3.1997

Rudo PREKOP, Kamil VARGA, Peter ŽUPNÍK: GENERÁCIA 60
Kurátor: Lucia Benická
27.3.1997 – 11.5.1997

Miro ŠVOLÍK Z KOZÁROVIEC (Česká republika – ČR)
Kurátor: Vladimír Beskid
15.5.1997 – 15.6.1997

Ilona NÉMETH: AMBULANCIA
Kurátor: Vladimír Beskid
19.6.1997 – 27.7.1997

Beat ZODERER (Švajčiarsko – CH)
Kurátor: Dušan Brozman
31.7.1997 – 14.9.1997

Pavlína ČIERNA: NA ČO MYSLÍŠ NIE JE
Kurátor: Jana Geržová
18.9.1997 – 19.10.1997

Karol GASIENICA SZOSTAK (Poľsko- PL): SKULPTÚRY
Kurátor: Vladimír Beskid
29.10.1997 – 30.11.1997

Anna FEDÁKOVÁ – Lena LEŠKOVÁ: SVET (LO) ČIERNEJ A BIELEJ
Kurátor: Vladimír Beskid
4.12.1997 – 11.1.1998

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc

Adam SZENTPÉTERY, Vladimír JENÍK, Zbyněk PROKOP, Peter SCERANKA
autorská koncepcia
19.4.1997 – 15.5.1997, Százhalombatta (Maďarsko – H)

Miro ŠVOLÍK Z KOZÁROVIEC
Kurátor: Vladimír Beskid
10.7.1997 – 24.8.1997, Tatranská galéria – Dom fotografie Poprad

Peter SCERANKA: ZVETRÁVANIE
Kurátor: Vladimír Beskid
7.8.1997 – 7.9.1997, Miskolci galéria Miskolc (Maďarsko – H)

Miro ŠVOLÍK Z KOZÁROVIEC
Kurátor: Vladimír Beskid
19.9.1997 – 10.10.1997, Mestské kultúrne stredisko Bardejov
21.10.1997 – 11.11.1997, Galéria Michalský dvor Bratislava

KOLMO K OSE
(Juraj Bartusz, Bohdan Hostiňák, Ondrej Jurín, Peter Kalmus, Zbyněk Prokop, Peter Sceranka) spoločný projekt Katowice, Ostrava, Košice
Kurátor: Vladimír Beskid
27.11.1997 – 11.1.1998, Galérie výtvarného umění- Nová síň Ostrava (ČR)