2    MILAN LALUHA - FAREBNÝ SVET VARIÁCIÍ
Výstava realizovaná v spolupráci so Saffron beds.
Sprístupnenie výstavy 27. januára 2016 - stretnutie s kurátorom

Výstava predstavila obrazy Milana Laluhu (1930 Tekovské Lužany - 2013 Bratislava), ktoré vznikali od 60. rokov po rok 2005 a pochádzajú zo súkromných zbierok. Múzeum Vojtecha Löfflera sprístupnilo košickému publiku zhruba štyridsať malieb, pričom zväčša ide o doteraz nevystavené diela. Výnimočnosť podujatia zdôrazňuje skutočnosť, že klasik slovenskej výtvarnej moderny a člen Skupiny Mikuláša Galandu vystavoval v Košiciach po takmer päťdesiatich rokoch.   

 Kurátor výstavy Peter Megyeši
27. 1. 2016 - 28. 2. 2016

3      SIMONA ŠTULEROVÁ – TICHÉ MIESTAMVL

Múzeum Vojtecha Löfflera pripravilo v roku 2016 prvú profilovú výstavu mladej východo-slovenskej maliarky Simony Štulerovej. (nar. 1987 v Krompachoch). Ide o čerstvú absolventku Ateliéru súčasného obrazu doc. A. Szentpetéryho na košickej Fakulte umení Technickej univerzity. Štulerová vo svojej aktuálnej tvorbe predstavuje osobitú polohu súčasnej maľby - v charakteristickej kombinácií techník a materálov. Do obrazovej plochy razantne vstupuje kúskami plechu, či citlivo doplňa niťami, aj prešívaním časti krajinárských scén. Spodobuje tak novú podobu krajinomaľby, krajoobrazu a ich mixmediálne "tiché miesta".

Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
3. 3. 2016 – 3. 4. 2016

5    Akadémia výtvarných umení KRAKOW  - Katedra Dizajnu v spolupráci s FUTUKEMVL

Jedinečná výstava z výberu študentských prác sa predstaví na 100 plagátoch, prezentujúcich návrhy z oblasti vizuálnej komunikácie a produktového dizajnu poľskej dizajnérskej tvorby. Výstava je súčasťou výmenného programu KE/KR (Košice/ Krakow).

Kurátori: Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.; prof. Andrzej Ziębliński
7. 4. 2016 - 1. 5. 2016

8       DANIEL BIDELNICA– SELFIE

Na výstave autor prezentuje esenciu svojich snov, túžob a vízií zachytených jeho pozitívnym videním z harmonickej palety.

Kurátorka výstavy: Mgr. Bohunka Hajnalova
4. 5. 2016 – 29. 5. 2016

10     SZENTPÉTERYHO KATALYZÁTOR
Absolventi Ateliéru súčasného obrazu Fakulty umení TU KE
MVL

Prezentácia absolventov Ateliéru súčasného obrazu Fakulty umení TU v Košiciach. Kolekcia prináša tucet vybraných maliarskych programov umelcov, ktorí formulujú svoj vlastný maliarsky jazyk pri reflektovaní súčasnosti. Výstava poukazuje jednak na silný nástup košickej „maliarskej školy“ po roku 2000 a jednak na významnú katalyzátorskú rolu jej pedagóga - vedúceho ateliéru doc. Adama Szentpetéryho, ktorý určuje profil tohto ateliéru od svojho vzniku (1999) dodnes.

Kurátor: Vladimír Beskid
2. 6. 2016  - 26. 6. 2016

12      Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom
/ Od starej krásy po nové umenie II. 1950 – 2000 /MVL

Výstavný projekt vo svojej druhej edícii pokračuje v dokumentovaní východoslovenskej a košickej výtvarnej scény druhej polovice 20. storočia s perspektívou ukončenia výstavného cyklu Od starej krásy po nové umenie v jeho treťom obraze, prezentujúcim aktuálnu výtvarnú tvorbu po roku 2000. Výstava predstavuje širší a koncepčný zámer Múzea o dokumentovanie vývoja regionálneho východoslovenského a lokálneho košického výtvarného umenia, ktorý realizovalo už prostredníctvom niekoľkých širšie koncipovaných kolektívnych výstavných projektov (Košické motívy, Femme fatale, Zo starej známosti a pod.) alebo viacerých retrospektívnych autorských výstavy (Jozef Teodor Mousson, Július Jakoby, Vojtech Löffler, Alexander Eckerdt, Michal Čičvák etc.) Výstava sleduje dve kľúčové línie, určujúce podobu výtvarného umenia po roku 1950 – líniu dobovo vyžadovanej realistickej tvorby v jej viacerých modifikáciách a líniu, smerujúcu k slobodnému výtvarnému výrazu. Široký autorský výber bude prezentovať tvorbu autorov viacerých generácií s predpokladom vytvorenia plastického a hodnotovo vypovedateľného obrazu košickej a východoslovenskej výtvarnej scény druhej polovice 20. storočia.

Kurátor: Mgr. Peter Markovič
30. 6. 2016 - 11. 9. 2016

13   SPLINE FESTIVAL 2016

Objekt z inštalácie Eine erholungrise s názvom Ruhestätte od autora Richarda Wiesnera môžete vidieť v našom Múzeu od 27. 8. do 3. 9. 2016. Tento objekt reaguje na zosilňujúce tendencie extrémistických skupín, problematické vysporiadanie sa s nacizmom a jeho ideológiou. Poukazuje na hlavnú hrozbu - naplnenie jeho vízií a fascináciu nadčasovosťou a technologickou vyspelosťou.

27. 8. 2016 – 3. 9. 2016

14    Pneumatrix / Raz dva tri Mantry – Erik Binder a Zoja Zupková = BZz...MVL

Erik Binder sa po pätnástich rokoch vracia do Múzea Vojtecha Löfflera, tentokrát spolu so Zojou Zupkovou a predstavujú tak výstavu, ktorá je ich spoločným dielom. Táto výstava je výsledkom postupnej transformácie nápadov, motívov a foriem, ktoré spolu destilovali najprv v bratislavskom alternatívnom Beastre a neskôr vo festivalom stane na piešťanskom Grape. Avšak až táto výstava poskytla obom možnosť plnohodnotnej galerijnej inštalácie. Ako už fanúšikovia Erikovho umenia očakávajú, táto výstava nie je len súborom vhodne nainštalovaných diel v priestore, ale doslova mikrokozmom Binderovskej imaginácie, ktorá však prítomnosťou scénografky a divadelnej režisérky Zoji Zupkovej dostáva nové artikuly. Zoja umocňuje efemérne hravé príbehy Erikovej obrazotvornosti – takpovediac spoluvytvára výtvarné javisko, do ktorého – na rozdiel od toho divadelného – sa môže divák priam ponoriť.

Kurátor: Mgr. Peter Tajkov, Ph. D.
8. 9. – 2. 10. 2016

MVL17    Trvalosť plynúceho času

Výstava sôch od akademického sochára Lestyan Goda János a grafík od 20 rôznych autorov, od starých majstrov po súčasných slovenských umelcov. Viac ako 100 diel predstavilo mená ako napr. Zoltán Palugyay, Mikuláš Galanda, Pablo Picasso, Rembrandt van Rijn, Henri de Toulouse-Lautrec, Ladislav Mednyánszky, Ladislav Čemický a iní. Výstava sprostredkovala návštevníkovi pocit "trvalosti plynúceho času".

Autor výstavy – Dr. Štefan Kúsek (ARTeSKa)
6. 10. – 6. 11. 2016

18    RITUÁLY | RITUELENMVL

Výstava nesie názov podľa románu holandského autora Ceese Nootebooma z roku 1980, ktorého základným motívom je rozpor medzi útekom pred životom v chaose na jednej strane a paralelným strachom z dogiem a zákonom, ktoré život pevne zväzujú, na strane druhej. Tento motív sa objavuje aj v prácach štyroch vystavujúcich autorov, absolventov pražskej Akademie výtvarných umění: Dominik Běhal, Tomáš Němec, Ondřej Roubík a Jan Chlup.
Všetci štyria venujú pozornosť sledovaniu svojho okolia, materiálnej stability ale i duchovných premien. Častým motívom prezentovaných prác je pokoj, avšak ohlasujúci premeny – rizikové, no žiaduce zároveň.

Komorné výstavy:     

1    ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL – Domov, sladký domov (rodina, viera, krása)MVL

Neznáme obrazy umelca zo súkromnej zbierky, intímne diela maliara, ktorý kliesnil cestu pre príchod moderného umenia na Slovensko. Stretnutie s neznámymi, ale blízkymi a zrozumiteľnými dielami, stretnutie s tým, čo dôverne poznáme z príbytkov našich rodičov, či prarodičov: podobizňami najbližších, svätými obrázkami, farebnými kvetinovými zátišiami, romantickými krajinkami, či suvenírmi z ciest, pretavenými do výtvarného prejavu umelcovej lásky rodine, jeho vyznania k viere a kráse umenia. Tej kráse, ktorá bola pre neho jediným a najdôležitejším kritériom hodnoty umenia.

Peter Kobelák
19. 1. 2016 - 13. 3. 2016

4    „Chameleónske portréty“ Myette Fauchère
« Portraits caméléon » de Myette Fauchère
Organizátor Francúzska aliancia Košice

/22. 3. 2016  o 17.00 hod poetický večer  v rámci dní frankofónnej kultúry,  o 18.00 hod. vernisáž výstavy./

Fotografka Myette Fauchère je absolventkou Vysokej škole výtvarných umení v Saint-Etienne v roku 2004. Pomocou svojho originálneho fotografického vybavenia nám Myette Fauchère predstavuje portréty skupín pózujúcich pred pozadím zhotoveným z rovnakej látky z akej sú ušité ich odevy. Fotografka – a jej mobilný ateliér – sa pohráva s divákom vytvárajúc prekvapivé optické ilúzie. 

22. 3. 2016 - 17. 4. 2016

6      TEODOR SCHNITZER - Muž z divokého východu

Málokto vie, že za sugestívnymi ilustráciami, ktoré nám robili spoločnosť pri čítaní príbehov z divokého západu Karla Maya stojí Košičan Teodor Schnitzer.

19 . 4. 2016 – 29. 5. 2016

9   DEZIDER MILLY - Balady a portréty
Výstava z príležitosti 110. výročia narodenia MVL

Millyho umelecké začiatky výrazne ovplyvnili dve okolnosti. Prvou bol jeho vrúcny vzťah k rodnému kraju. Milly pochádzal z prostredia rusínskeho etnika na východom Slovensku /jeho otec bol farár/, ktoré a neho svojou kultúrou a umením mocne zapôsobilo. Druhým cenným zdrojom podnetov pre Millyho sa stala Praha, kde spoznával umenie starých majstrov, ale zoznámil sa aj s aktuálnym dianím v českom i európskom modernom umení. Zvlášť ho zaujalo francúzske postimpresionistické maliarstvo, z neho najmä tie tendencie, ktoré súzneli s jeho vlastným umeleckým smerovaním k tvorbe romanticko-expresívneho typu. Mimoriadny význam patrí súboru prác na tému podbeskydských národných balád. Umelcova tvorba záverečného obdobia patrí oprávnene do fondu základných hodnôt nášho výtvarného umenia.

Výstava v spolupráci s Dr. Štefanom Kusekom – ARTeSKa
31. 5. 2016 - 26. 6. 2016

15   Miskolc a KošiceMVL

Maľby vyhotovil akademický maliar Jakab Forster, ktorého maliarska technika začala kresbou a neskôr sa pastelovou technikou približoval ku kolorizmu a svoje pomôcky rozšíril o guache, akryl a olej, čím sa vytvorila maliarska technika obsahujúca jednak zmanipulované, čiastočne rozpustené povrchy, jednak kreslené, modelované, výrazné elementy. Autor maľuje vždy pod holým nebom, za každého počasia.

14. 9. 2016 - 2. 10. 2016

16    Císař na čtyřech trůnech

Putovná panelová výstava, pri príležitosti 700. výročia narodenia Karola IV., významného panovníka, ktorý zásadne prispel k rozvoju miest, vzdelania a kultúry v Čechách. Výstava sa konala v rámci Dní českej kultúry 2016 v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach.

4. 10. 2016 - 30. 10. 2016

Výstavy v átriu:

7      Košice 3, 2, 1 ... ŠTART

Výstava vo výklade a v átriu múzea v rámci projektu - Košice Európske Mesto športu 2016

Foto: Tomáš Mačej, Jozef Kadela
Video: Marek Bernát
Sprístupnenie výstavy 3. 5. 2016

Výstavy realizované v zahraničí:

11      SIMONA ŠTULEROVÁ – Tiché miesta /Csendes helyek

Organizuje Múzeum Vojtecha Löfflera v Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria, Maďarsko.

Kurátor: Vladimír Beskid
9. 6. 2016 - 14. 8. 2016

19      Košice – Staré město ve fotografiích Alexandra Jirouška
/Stále živá učebnice architektury/

Organizovali Městská část Praha 8 / Mestská časť Košice - Staré mesto / Múzeum Vojtecha Löfflera.
Výstava sa uskutočnila na Libeňskom zámku (Zenklova 35, Praha 8 - Libeň)

MVLSúbor fotografií Alexandra Jirouška prezentuje najmä centrálnu časť Košíc - Staré mesto, na území ktorého sa nachádza najväčšia mestská pamiatková rezervácia na Slovensku. Okolo 500 kultúrnych pamiatok sa rozkladá na ploche zhruba 300 hektárov a je sústredených predovšetkým okolo centrálnej Hlavnej ulice s dominantou - Dómom sv. Alžbety. Prechádzka ulicami historického centra Košíc pripomína nielen bohatú a slávnu minulosť mesta, ale je aj prehliadkou architektonických slohov a štýlov posledných 750 rokov. Historické centrum metropoly východného Slovenska teda môžeme označiť ako stále živú a pulzujúcu učebnicu architektúry. Autor na výstave predstavuje aj spoločenské a športové akcie, ktoré spestrujú život v centre mesta.

Trvanie výstavy: 23. 11. 2016 - 13. 1. 2017