Dodávateľské faktúry 2022

Dodávateľské faktúry 2021

2020

Fa. č. Typ Predmet činnosti Dodávateľ / Odberateľ IČO Cena v € Dátum zverejnenia
ODBFA/01/2020 O Prenájom priestoru pre automat, energiu, vodu, odvoz odpadu a ostatné na základe Dodatku č. 1 k zmluve ADSK 19-013-2019 o prevádzke nápojových a predajných automatov, ich rozmiestnení a operatingu, prevádzkovaní kávovarov a ostatných služieb Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 89,50 15. 01. 2020
FA/01/20 D Mobilné telefónne služby za mesiac január 2020 Orange, a.s. 35697270 54,89 20. 01. 2020
FA/02/20 D Zvlhčovač vzduchu ARDES U10 do horného depozitu umeleckých diel Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 38,00 20. 01. 2020
FA/03/20 D Členský poplatok na rok 2020 KOŠICE - Turizmus 42247632 300,00 31. 01. 2020
FA/04/20 D Preprava umeleckých diel k výstave Victor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS 14301865 320,00 31. 01. 2020
FA/05/20 D Tlač prop. materiálov k výstave Victor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov EPOCA, s.r.o. 46762477 235,52 03. 02. 2020
FA/06/20 D Služby pevnej siete za mesiac január 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 06. 02. 2020
ODBFA/022020 O Predaj kníh Košické staromestské poviedky v počte kusov 30 PANGEA, s.r.o. 36569429 180,00 04. 02. 2020
FA/07/20 D Elektrická energia za obdobie 01. 01. 2020 - 31. 01. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 168,65 13. 02. 2020
FA/08/20 D Predplatné časopisu Jazdec - revue súčasného umenia (4 čísla) Inštitút pre dočasné dejiny umenia 50584740 6,00 17. 02. 2020
ZF/01/20 D STP APV WinPAM, WinIBEU IVES Košice 00162957 155,35 17. 02.2020
FA/09/20 D Tlač propagačnej tlačoviny k výstave ictor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov (50 ks skladačiek) EPOCA, s.r.o. 46762477 57,00 19. 02. 2020
FA/10/20 D Mobilné telefónne služby za mesiac február 2020 Orange, a.s. 35697270 37,58 20. 02. 2020
FA/11/20 D Kancelárske potreby na archiváciu Lamitec, spol. s r.o. 35710691

171,07

24. 02. 2020
FA/12/20 D Vodné a stočné (01. 11. 2019 - 20. 02. 2020) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 181,46 27. 02. 2020
FA/13/20 D Tlač vstupeniek MVL (3200 ks) BEKI Design, a.s. 44340559 144,00 28. 02. 2020
FA/14/20 D Členský príspevok v Rade galérií Slovenska Rada galérií Slovenska 30853231 200,00 02. 03. 2020
FA/15/20 D Webhosting STANDARD k stránke lofflermuzeum.sk SIXNET internet technologies s.r.o. 52548856 50,00 03. 03. 2020
FA/16/20 D Služby pevnej siete za mesiac február 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 06. 03. 2020
FA/17/20 D Inštalácia a aktivácia SSL certifikátu pre stránku lofflermuzeum.sk SIXNET internet technologies s.r.o. 52548856 39,00 06. 03. 2020
FA/18/20 D STP APV WinPAM, WinIBEU (obd. 01. 2020 - 01. 2021) IVES, org.pre inf.ver.spr 00162957 0,00 11. 03. 2020
FA/19/20 D Elektrická energia za obdobie 01. 02. - 29. 02. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 164,87 17. 03. 2020
FA/20/20 D Posudok na opravu strešných prekrytí (svetlíkov) Ing. Peter Lukošik - CITYENERGY 32524358 600,00 17. 03. 2020
FA/21/20 D Mobilné telefónne služby za marec 2020 Orange, a.s. 35697270 61,62 19. 03. 2020
FA/22/20 D BOZP a ZD I. IV. 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 31730671 120,00 31. 03. 2020
FA/23/20 D Porad. ochr. os. ud., GDPR, I. IV. 2020 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 02. 04. 2020
FA/24/20 D Služby pevnej siete za marec 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 06. 04. 2020
FA/25/20 D Nákup stravných lístkov 04/20 (100 ks) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 417,88 15. 04. 2020
FA/26/20 D Deratizácia priestorov MVL Asanarates,s.r.o. 36606693 36,00 20. 04. 2020
FA/27/20 D Elektrická energia za obdobie 01. 03. - 31. 03. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 116,27 20. 04. 2020
FA/28/20 D Mobil. telef. služby za obd. 17.4. - 16.5.20 Orange, a.s. 35697270 93,54 20. 04. 2020
FA/29/20 D Obsluha, drobná údržba a revízia NTL plynovej kotolne a plynovodov 1. kv. 2020 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 150,00 23. 04. 2020
FA/30/20 D Pravidelná štvrťročná kontrola a skúška EPS FITTICH OST, s.r.o. 31685293 72,00 04. 05. 2020
FA/31/20 D Služby pevnej siete za mesiac apríl 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 05. 05. 2020
FA/32/20 D Elektrická energia za obdobie 01. 04. - 30. 04. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 75,94 14. 05. 2020
FA/33/20 D Mobil. telef. služby za obd. 17.5. - 16.6.20 Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,90 20. 05. 2020
FA/34/20 D Tlač prop. mat. k výst. Koniarek u Löfflera a Odhalené artefakty depozitára BEKI Design, s.r.o. 44340559 100,20 26. 05. 2020
FA/35/2020 D Služby pevnej siete za mesiac máj 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 08. 06. 2020
FA/36/2020 D Elektrina za obd. 01. 05. - 31. 05. 2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 104,03 11. 06. 2020
FA/37/2020 D Tlač propag. mat. k výst. MODRÁ LAMPA COPYVAIT s.r.o. 45382981 47,63 24. 06. 2020
FA/38/2020 D Ubytovanie 1 noc (Csudai, Černušák+1, Beskid) ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. 31649793 124,50 24. 06. 2020
FA/39/2020 D Pravid. kont. EZS II.IV.2020, Period. prehl. MÚRCASS s.r.o. 36168688 113,00 25. 06. 2020
FA/40/2020 D Mobilné telefón. služby za obd. 17.6.-16.7.20 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,59 26. 06. 2020
FA/41/2020 D Služby pevnej siete za mesiac jún 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,84 06. 07. 2020
FA/42/2020 D Porad. ochr. os. ud., GDPR, II. IV. 2020 CUBS PLUS, s.r.o. 46943404 68,40 07. 07. 2020
ZF/02/2020 D Nákup stravných lístkov 04/20 (100 ks á 4,00 €) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 412,48 08. 07. 2020
ODBFA/04/2020 O Vstupné na tvorivý tábor p. Ľ.T. - 40,00 10. 07. 2020
ODBFA/05/2020 O Prenájom priestorov MVL na koncert QUASARS ENSEMBLE - Ruská moderna QUASARS  42129940 180,00 12. 07. 2020
FA/43/2020 D Elektrina za obd. 01. 06. - 30. 06. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 103,69 13. 07. 2020
FA/44/2020 D Nákup stravných lístkov 04/20 (100 ks á 4,00 €) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 14. 07. 2020
ODBFA/06/2020 O Vstupné na tábor Obleč si umenie 1 dieťa 20.-24.7.2020 E. V. -

85,00

20. 07. 2020
FA/45/2020 D Mobilné telefón. služby za obd. 17.7.-16.8.20 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,48 21. 07. 2020
ODBFA/07/2020 O Vstupné na tábor Obleč si umenie (S. Strečková) J. S.  - 85,00 24. 07. 2020
FA/46/2020 D BOZP a ZD II. IV. 2020 Livonec SK, s.r.o. 48121347 80,00 30. 07. 2020
FA/47/2020 D Služby pevnej siete za júl 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 06. 08. 2020
FA/48/2020 D Elektrina za obd. 01. 07. - 31. 07. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 108,50 17. 08. 2020
FA/49/2020 D Vodné a stočné za obd. 21.02.2020 - 13. 08. 2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 245,87 19. 08. 2020
FA/50/2020 D Servis a programovanie EZS MÚRCASS s.r.o. 36168688 28,67 20. 08. 2020
FA/51/2020 D Mobilné telefón. služby za obd. 17.8.-16.9.20 Orange, a.s. 35697270 40,50 21. 08. 2020
FA/52/2020 D Kontrola a skúška EPS 2. kv. 2020 FITTICH OST s.r.o. 31685293 72,00 24. 08. 2020
FA/53/2020 D Oprava ntb HP 250 G6, externý disk  INVER spol. s r.o. 31665462 96,00 25. 08. 2020
FA/54/2020 D Statický posudok k praskline steny na objekte MVL BESTIN, s.r.o. 17082323 615,60 02. 09. 2020
FA/55/2020 D Dizajn. práce promo mat. k výst. WUNDERKAMMER Midfield s.r.o. 45340871 100,00 04. 09. 2020
FA/56/2020 D Služby pevnej siete za august 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,84 07. 09. 2020
FA/57/2020 D Mobilný telefón Honor 20e phantom blue Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 07. 09. 2020
FA/58/2020 D Kanc, kreslo Office Product Corfu, Rýchlor. kanvica Lamitec, spol. s r.o. 35710691 85,25 07. 09. 2020
FA/59/2020 D Elektrina za obd. 01. 08. - 31. 08. 2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 106,96 17. 09. 2020
FA/60/2020 D Mobilné telefón. služby za obd. 17.9.-16.10.20 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,50 01. 10. 2020
FA/61/2020 D  Poradenstvo pri ochr. os. ud., GDPR, III. IV. 2020 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 05. 10. 2020
FA/62/2020 D Pravidelná kontrola EZS III.IV.2020 MÚRCASS s.r.o. 36168688 45,00 05. 10. 2020
FA/63/2020 D BOZP a ZD III. IV. 2020 LIVONES SK, s.r.o. 48121347 120,00 06. 10. 2020
FA/64/2020 D Služby pevnej siete za september 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 06. 10. 2020
ODBFA/08/2020 O Prenájom priestorov a inštalácia deinštaláciu výstavy Hrdinky českej histórie Český spolok na Slovensku 31750389 400,00 06. 10. 2020
FA/65/2020 D Elektrina za obd. 01. 09. - 30. 09. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 106,96 14. 10. 2020
ODBFA/09/2020 O Prenájom priest. MVL - výst. Koléšek Český spolok na Slovensku 31750389 500,00 15. 10. 2020
FA/66/2020 D Mob. telefón. služby za obd. 17.10.-16.11.20 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 20. 10. 2020
FA/67/2020 D Vykonanie OP a OS elektrickej inštalácie MVL podľa vyhl. 508/2009 Z.z. Ing. Peter Bugoš - BOHASEL 37000977 350,50 20.10.2020
FA/68/2020 D Kurátorské práce k výstave Plató Creative Clash - REDEFINITION Miloslava Hriadelová 41032870 200,00 22. 10. 2020
FA/69/2020 D Kontrola a skúška EPS 3. kv. 2020 FITTICH OST s.r.o. 31685293 72,00 03. 11. 2020
FA/70/2020 D Elektrina za obd. 01. 10. - 31. 10. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 115,07 12. 11. 2020
ZF/03/2020 Z Nákup stravných lístkov 11/20 (100 ks) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 412,48 12. 11. 2020
ZF/04/2020 Z Predĺž reg. domény lofflermuzeum.sk do 15.12.2021 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 17. 11. 2020
FA/71/2020 D Nákup stravných lístkov 11/20 (100 ks) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 18. 11. 2020
FA/72/2020 D  Mob. telefón. služby za obd. 17.11.-16.12.20 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,25 20. 11. 2020
FA/73/2020 D Deratizácia priestorov MVL Asanarates s.r.o. 36606693 36,00 26. 11. 2020
FA/74/2020 D Kontrola komínov na plyn. vykurovanie Tirpák Frantíšek ml. 37642413 42,00 27. 11. 2020
ZF/05/2020 Z Nákup stravných lístkov 12/20 (100 ks) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 412,48 30. 11. 2020
FA/75/2020 D Nákup stravných lístkov 12/20 (100 ks) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 02. 12. 2020
FA/76/2020 D Predĺž reg. domény lofflermuzeum.sk do 15.12.2021 WebHouse, s.r.o. 36743852 0,00 04. 12. 2020
FA/77/2020 D Porad. ochr. os. ud., GDPR, IV. IV. 2020 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 04. 12. 2020
FA/78/2020 D Služby pevnej siete za október 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 05. 11. 2020
FA/79/2020 D Služby pevnej siete za november 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 04. 12. 2020
FA/80/2020 D  Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 30,60 08. 12. 2020
ODBFA/10/2002 O Predaj kníh Košické starom. poviedky (18 ks) PANGEA, s.r.o. 36569429 108,00 09. 12. 2020
FA/81/2020 D Elektrina za obd. 01. 11. - 30. 11. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 110,23 10. 12. 2020
FA/82/2020 D Služby BOZP a ZD IV. IV. 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 120,00 11. 12. 2020
FA/83/2020 D Mob. telefón. služby za obd. 17.12.20-16.01.21 Orange, a.s. 35697270 31,93 21. 12. 2020
FA/84/2020 D Pravidelná kontrola EZS IV.IV.2020 MÚRCASS s.r.o. 36168688 128,00 21. 12. 2020
FA/85/2020 D Ročná prehliadka a period. kont EPS 4. kv. 2020 FITTICH OST s.r.o. 31685293 108,00 28. 12. 2020
FA/86/2020 D Služby pevnej siete za december 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,84 04. 01. 2021
FA/87/2020 D Obsluha plynovej kotolne 4. kv. 2020 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 150,00 05. 01. 2021
FA/88/2020 D Elektrina za obd. 01. 12. - 31. 12. 2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 115,74 11. 01. 2021

2019

Fa. č. Typ Predmet činnosti Dodávateľ / Odberateľ IČO Cena v € Dátum zverejnenia
012019 D Nafotenie obrazov Foto - BODNÁR Gabriel 32513038 150,00 17. 01. 2019
022019 D Telefónne služby Orange, a.s. 35697270 54,89 18. 01. 2019
032019 D Členský poplatok 2019 KOŠICE - Turizmus 42247632 300,00 18. 01. 2019
042019 D Elektrická energia Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 28,51 25. 01. 2019
052019 D Tlač prop. materiálov BEKI Design, s.r.o. 44340559 334,30 29. 01. 2019
062019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,10 05. 02. 2019
072019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,58 05. 02. 2019
082019 D Preprava umel. diel Radotrans International, s.r.o. 46899031 350,00 06. 02. 2019
012019 O Predaj kníh Košické staromestské poviedky PANGEA, s.r.o. 36569429 120,00 06. 02. 2019
092019 D Elektrická energia  Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 316,00 07. 02. 2019
102019 D Dotlač katalógov BEKI Design, s.r.o. 44340559 103,20 11. 02. 2019
112019 D Tlač propag. materiálov - výstava Š. Prukner BEKI Design, s.r.o. 44340559 663,30 11. 02. 2019
012019 Z Služby STP APV programov Winpam, Winibeu IVES Košice 155,35 00162957 14. 02. 2019
122019 D Členský príspevok Rada galérií Slovenska 30853231 200,00 15. 02. 2019
132019 D Telefonické služby  Orange, a.s. 36597270 35,94 22. 02. 2019
142019 D Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 135,18 26. 02. 2019
zf022019 Z Predplatenie kreditu - portá cre.sk Slovenská komora exekútorov 35659718 5,90 01. 03. 2019
152019 D Webhosting STANDARD k stránke lofflermuzeum.sk SIXNET, s.r.o. 36215121 60,00 04. 03. 2019
162019 D Reštaurátorské práce MgA. Jakub Hamsík 48571121 322,00 04. 03. 2019
172019 D Tlač bulletinov MOUSSON BEKI Design, s.r.o. 44340559 51,60 06. 03. 2019
182019 D Tlač vstupeniek BEKI Design, s.r.o. 44340559 144,00 06. 03. 2019
192019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,10 07. 03. 2019
202019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,57 07. 03. 2019
022019 O Poskytnutie priestorov na divadelné predstavenie KUNSTATELIER, o.z. 51326221 500,00 09. 03. 2019
212019 D Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 r. Verejný cintorín Rekviem pohr. cint. a krem. služby s.r.o. 31695965 175,79 11. 03. 2019
222019 D Účtovnícky a mdzový softvér WINIBEU, WINPAM IVES Košice 00162957 155,35 11. 03. 2019
232019 D Tlač propagačných materiálov k výstave Noémi Ráczová - Čarodejnica so stylusom BEKI Design, s.r.o. 44340559 22,97 12. 03. 2019
242019 D Vyúčtovanie zálohovej platby - Výpis z CRE Slovenská komora exekútorov 35659718 5,90 12. 03. 2019
252019 D Notebook HP 15-bs 150nc Datacomp s.r.o. 36212466 344,50 12. 03. 2019
zf032019 Z Proforma o uverejnení inzerátu v Cestovnom informátore Joma Travel, s.r.o. 46961747 150,00 20. 03. 2019
262019 D Servisné práce a periodická kontrola EPS FITTICH OST s.r.o. 31685293 124,80 21. 03. 2019
272019 D Mobilné telefonické služby Orange, a.s. 35697270 36,15 21. 03. 2019
282019 D Tlač propag. mater. na výstavu Tri krajiny COPYVAIT s.r.o. 45382981 203,29 25. 03. 2019
292019 D Tlač samolepiek na výstavu N. Ráczová COPYVAIT s.r.o. 45382981 17,23 26. 03. 2019
302019 D Činnosť technika BOZP a ZD  LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 120,00 01. 04. 2019
312019 D Výroba magnetiek Róbert Hanyus - RB reklama 40189163 48,00 02. 04. 2019
322019 D Činnosti súviace s GDPR CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 03. 04. 2019
332019 D Nafotenie výstavy Tri krajiny Ondrej Rychnavský - Ryon 51162831 50,00 03. 04. 2019
342019 D Prevoz umel. diel T. J. Moussona Zemplínske múzeum v Michalovciach 31297749 50,00 09. 04. 2019
352019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,10 09. 04. 2019
362019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,59 09. 04. 2019
372019 D Inzercia v Cestovnom informátorovi 2020 Joma Travel, s.r.o. 46961747 150,00 10. 04. 2019
382019 D Mobilné telefonické hovory Orange, a.s. 35697270 35,97 23. 04. 2019
392019 D Výroba vizitiek, grafický návrh Róbert Hanyus - RB reklama 40189163 16,08 26. 04. 2019
402019 D Pravidelná kontrola systému EZS MÚRCASS, s.r.o. 36168688 45,00 30. 04. 2019
412019 D Obsluha plynovej kotolne GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 200,00 02. 05. 2019
422019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,68 06. 05. 2019
432019 D Čistenie kanalizácie mot. vozidlom PROFI-KANÁL, s.r.o. 44656068 96,00 09. 05. 2019
442019 D Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s. 44483767 316,00 09. 05. 2019
032019 O Prenájom priestorov MVL na koncert ku Dňu matiek OZ ARS IUVENTUTIS 30851831 100,00 12. 05. 2019
452019 D Dotlač skladačiek Mousson BEKI Design, s.r.o. 44340559 103,20 13. 05. 2019
462019 D Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 117,61 16. 05. 2019
472019 D Bábkové divadelné predstavenie počas KNM 2019 BABADLO, n.o. 50116070 200,00 18. 05. 2019
482019 D Hudobné vystúpenie Koncert Lilly & Moni a technické zabepečenie DOLUX s.r.o. 36188476 230,00 21. 05. 2019
492019 D Mobilné telefonické služby Orange, a.s. 35697270 42,28 21. 05. 2019
502019 D 50% vstupného z podujatia Košická noc múzeí a galérií 2019 KOŠICE - Turizmus 42247632 156,50 29.05.2019
512019 D Vymaľovanie výstavných priestorov MVL Peter Volk 50152971 135,00 31. 05. 2019
522019 D Preprava umeleckých diel na výstavu Jozef Kornucik Radotrans International, s.r.o. 46899031 220,00 04. 06. 2019
532019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,68 04. 06. 2019
542019 D Výroba a tlač prop. materiálov na výstavy A loď pláva a J. Dvorský BEKI Design, s.r.o. 44340559 213,84 04. 06. 2019
042019 O Predaj 20 ks kníh Košické staromestské poviedky PANGEA, s.r.o. 36569429 120,00 11. 06. 2019
552019 D Tlač propagačných materiálov na výstavu Jozef Kornucik - ... prídem o druhej BEKI Design, s.r.o. 44340559 840,00 21. 06. 2019
562019 D Mobilné telefónické služby Orange, a.s. 35697270 38,33 21. 06. 2019
572019 D Prevoz umeleckých diel na výstavu Jozef Kornucik - ... prídem o druhej Radotrans International s.r.o. 46899031 390,00 25. 06.2019
582019 D Prevoz umeleckých diel z výstavy Slavomír Durkaj a Vladimíra Weiss - A loď pláva Radotrans International s.r.o. 46899031 170,00 26. 06. 2019
592019 D Kontrola systému EZS II. IV. 2019 Múrcass s.r.o. 36168688 45,00 28. 06. 2019
602019 D Periodická kontrola EZS Múrcass s.r.o. 36168688 98,00 28. 06. 2019
612019 D Činnosť technika PO a BOZP Livonec, s.r.o. 48121347 120,00 02. 07. 2019
622019 D Tlač prop. materiálov k výstave J. Kornucik  Copyvait, s.r.o. 45382981 19,70 03. 07. 2019
632019 D Kontrola a skúška EPS II. IV. 2019 FITTICH OST, s.r.o. 31685293 108,00 04. 07. 2019
642019 D Projekt ochrany osobných údajov II. IV. 2019 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 04. 07. 2019
652019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,84 04. 07. 2019
052019 O Prenájom priestorov na realizáciu podujatia Beseda so spisovateľkami Vydavateľstvo Maxim, s.r.o. 51133148 50,00 18. 07. 2019
662019 D Mobilné telefonické hovory Orange, a.s. 35697270 35,90 24. 07. 2019
062019 O Prenájom priestoru pre automat Dallmayr Vending & Office k. s. 35803118 89,50 29. 07. 2019
672019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,68 06. 08. 2019
682019 D Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 44483767 316,00 06. 08. 2019
692019 D Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 172,73 16. 08. 2019
702019 D Mobilné telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,90 20. 08. 2019
712019 D Preprava umeleckých diel (Výstava Kornucik) Radotrans International s.r.o. 46899031 390,00 04. 09.2019
722019 D Výroba čírych plastových tabúľ do propagačného stojana COPYVAIT s.r.o. 45382981 20,00 05. 09. 2019
732019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,84 06. 09. 2019
742019 D Mobilné telefonické hovory Orange, a.s. 35697270 37,58 20. 09. 2019
072019 O Vstupné na tvorivý workshop k výstave Plató III. Súkromná základná škola 52319784 36,00 24. 09. 2019
752019 D Činnosť technika PO a BOZP III. IV. 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 120,00 01. 10. 2019
762019 D Inštalačný materiál na Bielu noc 2019 (fólia čierna matná) Signex s.r.o. 36217336 9,60 04. 10. 2019
772019 D Poskytovanie súčinnosti pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 07. 10. 2019
782019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,68 07. 10. 2019
792019 D Preprava umeleckých diel Radotrans International s.r.o. 46899031 90,00 09. 10. 2019
802019 D Pravidelná kontrola EZS za III. IV. 2019 MÚRCASS s.r.o. 36168688 45,00 11. 10. 2019
082019 O Prenájom priestorov na divadelné predstavenie Der Andere Mann KUNSTATELIER, o.z. 51326221 400,00 12. 10. 2019
812019 D Štvrťročná kontrola a skúška EPS FITTICH OST s.r.o. 31685293 72,00 14. 10. 2019
822019 D Vykonanie revízie elektrických spotrebičov podľa vyhl. 508/2009 Z. z. a STN 33 1610 Ing. Peter Bugoš - BOHASEL 37000977 141,75 15. 10. 2019
832019 D Finančné vysporiadanie dodávky a distribúcie elektrickej energie za fakturačné obdobie 01.01.2019 - 30.09.2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 217,37 16. 10. 2019
092019 O Prenájom priestorov na realizáciu koncertu Český spolok v Košiciach 35568267 250,00 20. 10. 2019
102019 O Prenájom priestoru pre nápojový predajný automat  Dallmayr Vending & Office k. s. 35803118 89,50 22. 10. 2019
842019 D Mobilné telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,83 22. 10. 2019
852019 D Kontrola hasiacich prístrojov, skúška požiarnej hadice, oprava hasiacich prístrojov LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 109,80 23. 10. 2019
042019 Z Predplatné publikácii Poradca, zákonov PORADCA s.r.o. 36371271 28,40 25. 10. 2019
862019 D Publikácie, zákony  PORADCA s.r.o. 36371271 28,40 05. 11. 2019
872019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,84 05. 11. 2019
882019 D Vodné a stočné (14. 08. - 31. 10. 2019) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 120,83 08. 11. 2019
892019 D Kominárske práce, kontrola komínov Tirpák František ml. 37642413 42,00 11. 11. 2019
902019 D Dodávka a distribúcia elektrickej energie za obdobie 01. 10. 2019 - 31. 10. 2019 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 136,09 15. 11. 2019
052019 Z Predĺženie registrácie domény  lofflermuzeum.sk WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 18. 11. 2019
912019 D Mobilné telefonické služby Orange, a.s. 35697270 36,40 20. 11. 2019
922019 D Predĺženie registrácie domény lofflermuzeum.sk WebHouse, s.r.o. 36743852 - 20. 11. 2019
932019 D Tlač prop. mat. k výstave Žiara zhasnutého neónu COPYVAIT s.r.o. 45382981 146,26 27. 11. 2019
942019 D Deratizácia priestorov MVL ASANARATES s.r.o. 36606693 36,00 29. 11. 2019
952019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 09. 12. 2019
112019 O Prenájom priestorov MVL na Koncert súčasnej hudby New Dawn on the Road Ensemble Spectrum 42390702 150,00 11. 12. 2019
962019 D Činnosť BOZP a ZPS IV. IV. 2019 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 120,00 11. 12. 2019
972019 D Poskytovanie súčinnosti pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 12. 12. 2019
982019 D Elektrická energia za obdobie 01. 11. 2019 - 30. 11. 2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 138,64 12. 12. 2019
992019 D Periodická prehliadka EZS MÚRCASS s.r.o. 36168688 98,00 13. 12. 2019
1002019 D Tlač propagačných materiálov na podujatie Adventný koncert - Večer anjelov BEKI Design, s.r.o. 44340559 162,56 13. 12. 2019
1012019 D Prenájom priestorov v objekte DKC Veritas na podujatie Adventný koncert - Večer anjelov GALLERY s.r.o. 36183229 300,00 16. 12. 2019
1022019 D Vystúpenie v rámci podujatia Adventný koncert - Večer anjelov Voces Gregorianae Cassovienses 51074532 300,00 16. 12. 2019
1032019 D Technické zabezpečenie podujatia Adventný koncert - Večer anjelov GR SERVIS s.r.o. 44744463 750,00 17. 12. 2019
1042019 D Technické zabezpečenie (Osvetlenie vonkajších priestorov kostola) v rámci podujatia Adventný koncert - Večer anjelov GR SERVIS s.r.o. 44744463 450,00 17. 12. 2019
1052019 D Tlač propagačných materiálov k výstave July Haluzova - Jar, leto, akryl, zima BEKI Design, s.r.o. 44340559 139,20 17. 12. 2019
1062019 D Preprava umeleckých diel na trase Bratislava - Košice k výstavám July Haluzova, Žiara zhasnutého neónu Radotrans International s.r.o. 46899031 400,00 17. 12. 2019
1072019 D Odborná prehliadka a skúška EPS FITTICH OST s.r.o. 31685293 108,00 19. 12. 2019
1082019 D Mobilné telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,26 19. 12. 2019
1092019 D Kontrola EZS IV. 2019 MÚRCASS s.r.o. 36168688 45,00 07. 01. 2020
1102019 D Obsluha a drobná údržba plynovej kotolne a plynovodov 4. kv. 2019 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 150,00 07. 01. 2020
1112019 D Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 25763469 42,84 07. 01. 2020
1122019 D Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA 00178454 153,60 13. 01. 2020
1132019 D Elektrická energia za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 134,35 15. 01. 2020
1142019 D Dodávka a distribúcia zemného plynu - Nedoplatok ČEZ Slovensko, s.r.o. 36797332 122,62 16. 01. 2020

2018

Fa. č. Typ       Cena Dátum zverejnenia
012018 D Elektrická energia VSE   146,65 17. 01. 2018
022018 D Tlač katalógov Vienala s.r.o.   1659,68 19. 01. 2018
032018 D Telefónne hovory Orange   43,60 23. 01. 2018
042018 D Členský poplatok Košice - Turizmus   300,00 24. 01. 2018
052018 D Preprava umel. diel Radotrans International s.r.o.   170,00 25. 01. 2018
062018 D Tlač pozvánok, plagátov BEKI Design s.r.o.   200,05 30. 01. 2018
072018 D Elektrická energia VSE   296,00 08. 02. 2018
082018 D Telefónne hovory Slovak Telekom   21,10 09. 02. 2018
092018 D Telefónne hovory Slovak Telekom   18,59 09. 02. 2018
102018 D Tlač pozvánok, plagátov BEKI Design s.r.o.   61,92 16. 02. 2018
012018 O Prenájom priestorov MVL ARTDIRECTOR s.r.o.   400,00 19. 02. 2018
022018 O Prenájom priestorov MVL HEDOSTAV s.r.o.   400,00 21. 02. 2018
032018 O Prenájom priestorov MVL Fiction s.r.o.   400,00 21. 02. 2018
112018 D Spotreba vody a stočné VVS a.s.   111,89 23. 02. 2018
122018 D Telefónne hovory Orange Slovensko a.s.   45,34 23. 02. 2018
132018 D Služby STP APV IVES Košice   155,35 26. 02. 2018
142018 D Telefónne hovory Slovak Telekom   21,10 05.03.2018
152018 D Telefónne hovory Slovak Telekom   18,59 05. 03. 2018
162018 D Webhosting Sixnet s.r.o.   60,00 06. 03. 2018
172018 D Výpis z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov   5,90 08. 03. 2018
182018 D Interiérové vybavenie SIKO Kúpeľne a.s.   10,79 21. 03. 2018
042018 O Prenájom priestorov Francúzska aliancia Košice   100,00 22. 03. 2018
192018 D Interiérové vybavenie SIKO Kúpeľne a.s.   273,96 26. 03. 2018
202018 D Telefónne hovory Orange Slovensko a.s.   43,90 26. 03. 2018
212018 D Tlač propagačných materiálov BEKI Design s.r.o.   218,50 26. 03. 2018
222018 D Členský poplatok Rada galérií Slovenska   100,00 29. 03. 2018
232018 D Telefónne hovory Slovak Telekom   21,10 10. 04. 2018
242018 D Telefónne hovory Slovak Telekom   18,59 10. 04. 2018
252018 D PO a BOZP I. štvrťrok 2018 Livonec SK, s.r.o.   90,00 10. 04. 2018
262018 D Projekt ochrany osobných údajov CUBS plus, s.r.o.   68,40 10. 04. 2018
272018 D Kontrola EZS za I. štvrťrok 2018 MÚRCASS s.r.o.   45,00 10. 04. 2018
282018 D Funkčná skúška EZS MÚRCASS s.r.o.   98,00 10. 04. 2018
292018 D Výroba knižničných políc Jozef Guoth JG Interier    2200,00 16.04.2018
302018 D Telefónne hovory Orange Slovensko a.s.   43,18 23. 04. 2018
312018 D Rekonštrukcia kúpeľne Ján Guláš   2677,00 26. 04. 2018
322018 D Tlač propagačných materiálov COPYVAIT s.r.o.   99,96 26. 04. 2018
332018 D Tlač katalógov COPYVAIT s.r.o.   528,00 26. 04. 2018
342018 D Preprava umel. diel Radotrans International s.r.o.   350,00 30. 04. 2018
352018 D Prenájom LCD televízorov MediaPark, s.r.o.   400,00 02. 05. 2018
362018 D Dotlač materiálov k výstave BEKI Design, s.r.o.   34,20 02. 05. 2018
372018 D Údržba plynovej kotolne Gastest - Koštrukta   200,00 09. 05. 2018
382018 D Telefónne hovory  Slovak Telekom, a.s.   21,10 09. 05. 2018
392018 D Telefónne hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 09. 05. 2018
402018 D Tlač materiálov k výstave Copyvait, s.r.o.   78,91 09. 05. 2018
412018 D Propagácia v Cestovnom inform. Joma Travel, s.r.o.   190,00 09. 05. 2018
422018 D Elektrická energia Východoslovenská energetika   296,00 09. 05. 2018
432018 D Tlač k výstave DOT ONE, s.r.o.   144,80 15. 05. 2018
442018 D Výroba podstavcov JG Interier   342,00 17. 05. 2018
452018 D Vodné a stočné VVS, a.s.   125,95 17. 05. 2018
462018 D Divadelné predstavenie (KNM) GOGO Agency   400,00 19. 05. 2018
052018 O Prenájom priestorov MVL Raiffeisen Bank   200,00 19. 05. 2018
472018 D Deratizácia priestorov MVL Asanarates, s.r.o.   36,00 23. 05. 2018
482018 D Telefónne hovory Orange Slovensko, a.s.   41,50 23. 05. 2018
492018 D Preprava umeleckých diel Radotrans International   130,00 30. 05. 2018
502018 D Tlač materiálov Copyvait, s.r.o.   335,55 06. 06. 2018
512018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   21,10 06. 06. 2018
522018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 06. 06. 2018
062018 O Prenájom priestorov MVL OZ Na Peróne   120,00 12. 06. 2018
532018 D Revízia bleskozvodov Miroslav Ondro   220,00 14. 06. 2018
542018 D Revízia EPS FITTICH OST, s.r.o.   40,80 19. 06. 2018
552018 D Dotlač katalógov BEKI Design, s.r.o.   186,84 19. 06. 2018
072018 O Prenájom priestorov MVL Hevhetia, s.r.o.   100,00 22. 06. 2018
562018 D Telefónne hovory Orange, a.s.   42,00 26. 06. 2018
572018 D Prepraval umel. diel Radotrans International, s.r.o.   350,00 26. 06. 2018
582018 D Činnosť BOZP a PZS LIVONEC SK, s.r.o.   120,00 04. 07. 2018
592018 D Preprava umel. diel Radotrans International, s.r.o.   120,00 04. 07. 2018
602018 D Tlač katalógov a prop. mater. BEKI Design, s.r.o.   337,93 04. 07. 2018
612018 D Tlač propag. materiálov BEKI Design, s.r.o.   84,00 04. 07. 2018
622018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   21,10 09. 07. 2018
632018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 09. 07. 2018
642018 D Propagácia - spot MVL Technologies & Media, spol, s.r.o.   144,00 11. 07. 2018
082018 O Prenájom priestorov MVL BAMKA   150,00 13. 07. 2018
652018 D Telefonické hovory Orange, a.s.   41,80 23. 07. 2018
662018 D Projekt ochrany osobných údajov CUBS plus, s.r.o.   68,40 23. 07. 2018
672018 D Akontácia mob. zar. Orange, a.s.   2,40 24. 07. 2018
682018 D Výroba a montáž žalúzií K-system, spol. s.r.o.   661,95 26. 07. 2018
692018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   21,10 08. 08. 2018
702018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 08. 08. 2018
712018 D Elektrická energia VSE, a.s.   296,00 08. 08. 2018
722018 D Oprava bleskozvodového zar. Miroslav Ondro   50,00 16. 08. 2018
732018 D Vodné, stočné VVS,a s.   161,48 21. 08. 2018
742018 D Telefonické hovory Orange, a.s.   57,69 22. 08. 2018
092018 O Prenájom priestorov MVL Hevhetia, s.r.o.   120,00 04. 09. 2018
752018 D

 Telefonické hovory

Slovak Telekom, a.s.   21,10 14. 09. 2018
762018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 14. 09. 2018
772018 D Tlač propag. materiálov DOT ONE, s.r.o.   60,50 14. 09. 2018
782018 D Tlač propag. materiálov DOT ONE, s.r.o.   44,10 17. 09. 2018
792018 D Radotrans International Preprava umel. diel   220,00 17. 09. 2018
802018 D Telefonické hovory Orange, a. s.   57,39 25. 09. 2018
102018 O Prenájom priestorov MVL OZ NAPERÓNE   120,00 28. 09. 2018
812018 D Činnosť BOZP a ZD Livonec SK, s.r.o.   120,00 01. 10. 2018
822018 D Tlač prop. materiálov DOT ONE, s.r.o.   145,40 05. 10. 2018
832018 D Prípravné práce výstavy Vladimír Krejčí - Atelier Brunton   200,00 08. 10. 2018
842018 D Projekt ochrany osob. údajov CUBS plus, s.r.o.   68,40 12. 10. 2018
852018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   21,10 12. 10. 2018
862018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 12. 10. 2018
872018 D Revízia HP a PH LIVONEC SK, s.r.o.   30,60 24. 10. 2018
882018 D Telefonické hovory Orange, a.s.   54,09 24. 10. 2018
892018 D Preprava umel. diel Radotrans International, s.r.o.   160,00 06. 11 .2018
902018 D Telefonické hovory  Slovak Telekom, a.s.   21,10 06. 11. 2018
912018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 06. 11. 2018
922018 D Elektrická energia VSE, a.s.   296,00 08. 11. 2018
932018 D Ladenie klavíra Mária Bujnovská - GOLD PIANO SERVICE   20,00 10. 11. 2018
122018 O Prenájom priestorov MVL QUASARS    150,00 11. 11. 2018
942018 D Materiál na kresbu a maľbu MY HOME, s.r.o.   169,82 13. 11. 2018
952018 D Servis kotolne Martin Olexa   144,00 14. 11. 2018
962018 D Kontrola komínov Tirpák František ml.   42,00 14. 11. 2018
972018 D Notebook HP Zero Košice spol. s r.o.   444,00 20. 11. 2018
982018 D Predĺženie registrácie domény lofflermuzeum.sk WebHouse, s.r.o.   14,28 21. 11. 2018
132018 O Predaj kníh Košické staromestské poviedky PANGEA, s.r.o.   120,00 26. 11. 2018
992018 D Telefonické hovory Orange, a.s.   52,89 27. 11. 2018
1002018 D Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   153,78 27. 11. 2018
1012018 D Materiál na svietidlá ELDIN, spol. s r.o. Košice   1000,00 30. 11. 2018
1022018 D Materiál na svietidlá ELDIN, spol. s r.o. Košice   323,65 03. 12. 2018
1032018 D Doplnky závesného systému DREVONA INTERIORS s.r.o   573,96 06. 12. 2018
1042018 D Telefónne hovory Slovak Telekom, a.s.   21,10 06. 12. 2018
1052018 D Telefónne hovory Slovak Telekom, a.s.   18,80 06. 12. 2018
1062018 D Prevoz diel Radotrans International, s.r.o.   470,00 07. 12. 2018
1072018 D Materiál na osvetlenie ELDIN, spol. s r.o.   1328,68 07. 12. 2018
1082018 D Tlač propag. mater. RES Promotion, s.r.o.   114,00 10. 12. 2018
1092018 D Deratizácia priestorov Asanarates, s.r.o.   36,00 11. 12. 2018
1102018 D Projekt ochrany osob. údajov CUBS plus, s.r.o.   68,40 11. 12. 2018
1112018 D Montážne práce na osvetlení Tomáš Guľáš   830,00 11. 12. 2018
1122018 D Činnosť BOZP a PO Livonec SK, s.r.o.   120,00 11. 12. 2018
1132018 D Preprava umel. diel (CRITICON) Radotrans International, s.r.o.   360,00 12. 12. 2018
1142018 D Tlač propag. materiálov DOT ONE rekl. spol.   460,72 13. 12. 2018
1152018 D Umelecká inštalácia výstavy CRITICON Mgr. Jiří Suruvka   100,00 13. 12. 2018
1162018 D Kontrola EZS MÚRCASS s.r.o.   143,00 18. 12. 2018
1172018 D Obsluha plynovej kotolne GASTEST-KONŠTRUKTA, s.r.o.   150,00 19. 12. 2018
1182018 D Občerstvenie k 25. výročiu založenia MVL Gastromila, spol. s r.o.   350,00 19. 12. 2018
1192018 D Grafické práce k tlačovinám výstavy CRITICON COPYVAIT, s.r.o.   215,00 21. 12. 2018
1202018 D Výroba a tlač propag. mater. COPYVAIT, s.r.o.   127,92 21. 12. 2018
1212018 D Výroba a tlač katalógu k výstave CRITICON COPYVAIT, s.r.o.   781,00 21. 12. 2018
1222018 D Telefonické hovory Orange, a.s.   57,93 21. 12. 2018
1232018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   21,10 09. 01. 2019
1242018 D Telefonické hovory Slovak Telekom, a.s.   18,59 09. 01. 2019

2017

Fa. č. Typ     IČO Cena Dátum zverejnenia
1-17 D Členský príspevok Košice - Turizmus   300,00 20.01.17
2-17 D Telefónne horory Orange   44,86 22.01.17
3-17. D Elektrická energia VSE   47,03 23.01.17
4-17. D Zemný plyn ČEZ Slovakia   198,16 23.01.17
o0117 O Prenájom Quasars   150,00 24.01.17
5-17. D Reklama Edusmile   20,00 01.02.17
6-17. D Prepravné Radotrans   60,00 03.02.17
7-17. D Tel. hovory a internet Slovak Telekom   21,10 06.02.17
8-17 D Trl. hovory a internet Slovak Telekom   21,59 06.02.17
9-17. D Elektrická energia VSE   557,00 09.02.17
10-17 D Tlač materiálov Ing. Lukáš Hlaváč   36,74 10.02.17
o0217 O Prenájom Quasars   150,00 20.02.17
11-17. D Tlač materiálov Ing. Lukáš Hlváč   39,72 21.02.17
12-17. D Telefónne hovory Orange   53,74 22.02.17
13-17 D Aplikácie WinPam, Wibeu IVES   155,35 28.02.17
14-17] D Tlač materiálov Beki design   48,05 28.02.17
15-17. D Oprava elektroinštalácie Igor Hudák - ELIH   330,00 06.03.17
16-17 D Prenos dát do Win 10 IVES   42,72 06.03.17
17-17. D Vodné VVS   166,73 06.03.17
18-17. D Tel. hovory a internet Slovak Telekom   23,12 06.03.17
19-17 D Tel. hovory a internet Slovak Telekom   21,32 06.03.17
20-17 D Predaj kník A. Bána Vydavateľstvo Slovart   103,68 10.03.17
21-17. D Plastiky Iveta Macáková   288,00 10.03.17
22-17. D Telefónne hovory Orange   41,50 22.03.17
23--17] D Preprava umel. diel Radotrans   330,00 29.03.17
24--17. D Webhosting k stránke Sixnet   60,00 29.03.17
25--17] D Ubytovanie umelcov IMMI Trade   34,50 29..03.17
26--17. D Vyučtovanie elektriny VSE   109,69 29.03.17
27--17] D Tanečný program - výst. Bobalet   50,00 30.03.17
28--17 D Činnosť PO a BOZP Livonec   90,00 05.04.17
29--17] D Tlač materiálov k výst. Beki design   74,16 05.04.17
30--17. D Tel. hovory a internet Slovak telekom   21,59 05.04.17
31--17 D Vyučtvanie vody VVS   1,30 05.04.17
32--17. D Tel. hovory a internet Slovak telekom   21,10 05.04.17
33 -17 D Tel. hovory Orange   46,76 24.04.17
34-17 D Kniha Košice z neba CBS Kynceĺová   165,00 26.04.17
35-17 D Členské 2017 Rada galérií  Slov.   100,00 28.04.17
36--17. D Údržba plyn. kotolne Ing. L. K ende   250,00 03.05.17
37-17. D Čistenie kanalizácie Profi - Kanál   96,00 04.05.17
38-17. D Tel. hovory a internet Slovak Telekom   21,10 05.05.17
39-17. D Tel. hovory a internet Slovak Telekom   22,15 05.05.17
40-17] D Oprava výkladov-vstup RH ProMO   696,00 10.05.17
41.- 17 D Kontrola EZS - I.Q. Murcass   171,60 10.05.17
42- 17 D Oprava vstupu na dvor RH ProMo   3998,57 15.05.17
43 - 17 D Elektrina VSE   118,00 17.05.17
44.  17 D Preprava KE-BA-KE Radotrans   400,00 17.05.17
45 - 17 D Deratizácia priestorov Asanartes   36,00 18.05.17
46 - 17 D Telefónne hovory Orange   44,24 23.05.17
47-17 D Spotreba vody, stočné VVS   112,78 24.05.17
48 - 17 D Tlač k výst.Banášová Beki design   49,33 30.05.17
o0317 O Prenájom Quasars   150,00 04.06.17
49-17 D Tel. hovory a internet Slovak Telekom   21,10 05.06.17
50-17. D Tel. hovory a internet Slovak Telekom   22,21 05.06.17
o0417 O Prenájom Sp.škola sv. KM   150,00 14.06.17
o0517. O Prenájom Voces   100,00 18.06.17
o0617. O Prenájom Hevhetia   100,00 20.06.17
51-17. D Orange telefónne hovory   46,66 22.06.17
52-17 D Radotrans ptreprava umel. diel   400,00 27.06.17
53-17 D Slovak Telekom tel. hovory a internet   21,10 05.07.17
54-17 D Slovak Telekom tel. hovory a internet   23,56 05.07.17
55-17 D Livonec OBP a PO   90,00 05.07.17
56-17 D DOT ONE Plagáty k výstave   63,42 07.07.17
57-17 D Orange Telefónne hovory   45,10 22.07.17
58-17 D Beki design Tlač. k výst. Za prahom...   200,00 24.07.17
59-17. D Beki design Dotl. katal. Za prahom...   216,00 24.07.17
60-17 D Slovak Telekom Tel. hovory a internet   17,52 08.08.17
61-17 D Slovak Telekom Tel. hovory a internet   17,62 08.08.17
62 - 17 D Východoslov. energetika Elektrická energia   251,00 09.08.17
63-17 D VVS Spotreba vody...   143,41 18.08.17
64-17 D Orange Telefónne hovory   46,42 22.08.17
65-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory  a intern.   18,59 05.09.17
66-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory a intern.   18,59 05.09.17
67-17 D PaedDr. Z. Kožár Preklad textov do MJ   111,00 05.09.17
o0717 O Hevhetia Prenájom na koncert   100,00 05.09.17
68-17 D Mgr.A. Gablyaszova Tlmočenie na vernisáži   20,00 07.09.17
69-17  D Proli, s.r.o. Led tube, žiarivky   16,09 07.09.17
70-17 D CWr SK Ubytovanie umelcov    94,00 11.09.17
71-17 D Radotrans International Prevoz umel.diel   200,00 11.09.17
72-17 D Orange Telefónne hovory   41,50 22.09.17
73-17 D Beki design Tlač matreiálov k výst.   82,04 02.10.17
74-17 D Murcass Kontrola EZS   171,60 03.10.17
75-17 D Radotrans Preprava umel. diel   410,00 04.10.17
76-17 D Livonec PO a BOZP   90,00 04.10.17
77-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory   19,12 05.10.17
78-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory   19,56 05.10.17
79-17 D LAMIA  - Zelená Tlač katalógov - RF   30,00 10.10.17
80--17 D Livonec Kontrola  HP a hydrantov   30,60 13.10.17
o08-17 O Hevhetia Prenájom priestorov   100,00 19.10.17
81-17 D Tirpák František ml.  Kontrola komínov   42,00 23.10.17
82-17 D Orange Telefónne hovory   45,94 23.10.17
83-17 D CBS spol., s.r.o. Knha Košice z neba   165,00 23.10.17
84-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory   18,59 6.11.17
85-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory   21,10 6.11.17
o09-17 O Český spolok Prenájom priestorov   100,00 6.11.17
86-17 D Fittich OST s.r.o. Prehliadka a skúška EPS   108,00 8.11.17
87-17 D Bohasel Revízia elektr, spotrebičov   94,00 8.11.17
88-17 D Východoslov. energetika Elektrická energia   251,00 10.11.17
o10-17 O Quasars Prenájom priestorov   150,00 14.11.17
89-17 D CUBS plus, s.r.o. Ochrana osobných údajov   228,00 15.11.17
90-17 D Beki Design, s.r.o. Tlač vstupeniek   144,00 16.11.17
91-17 D WebHouse, s.r.o. Predĺženie registr. domény   14,28 21.11.2017
92-17 D Orange Telefónne hovory   45,28 24.11.17
93-17 D Penzión Grand Ubytovanie   73,20 28.11.17
94-17 D Východosl. vodárenská spol. Spotreba vody   152,41 30.11.17
95-17 D Radotrans Preprava umel. diel   170,00 5.12.17
96-17 D Datacomp s.r.o. Elektronický materiál   828,00 5.12.17
97-17 D Slovak Telekom. a.s. Telefónne hovory   19,04 4.12.17
98-17 D Slovak Telekom. a.s. Telefónne hovory   21,10 4.12.17
99-17 D Livonec Činnosť technika POBZ   90,00 15.12.17
100-17 D Copyvait, s.r.o. Tlač propagač. materiálov   433,76 15.12.17
o11-17 O Quasars Prenájom priestorov   150,00 17.12.17
101-17 D Copyvait, s.r.o. Tlač propagač. materiálov   243,00 19.12.17
102-17 D Copyvait, s.r.o. Tlač propagač. materiálov   31,32 19.12.17
103-17 D Orange Telefónne hovory   54,30 27.12.17
104-17 D Gastest-Konštrukta Údržba plynovj kotolne   150,00 31.12.17
105-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory   21,10 31.12.17
106-17 D Slovak Telekom Telefónne hovory   18,59 31.12.17
107-17 D Múrcass Kontrola EZS   54,00 31.12.17
108-17 D Beki Design Tlač katalógov   224,40 31.12.17

2016

Fa. č. Typ Predmet Partner IČO Cena Dátum zverejnenia
01-16 Dod. Zemný plyn - vyúčtovanie SPP 35815256 703,51 08.01.2016
02-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 1039,00 08.01.2016
03-16 Dod. Tlač materiálov k výst. HH Beki design 44340559 169,27 20.01.2016
04-16 Dod. Telefonné hovory Orange 35697270 35,68 22.01.2016
05-16 Dod. Tlač k výstave Laluha DOT ONE 47645644 49,98 27.01.2016
06-16 Dod. Dotlač skladačiek k výst. Beki design 44340559 120,96 27.01.2016
07-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 1008,00 01.02.2016
08-16 Dod. Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 22,12 06.02.2016
09-16 Dod. Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,10 06.02.2016
10-16 Dod. Členský poplatok na rok 2016 Košice - Turizmus 42247632 300,00 04.02.2016
11-16 Dod. Dodávka elektriny VSE 44483767 373,00 04.02.2016
12-16 Dod. Tlač k výstave S. Štulerová Beki design 44340559 91,54 18.02.2016
13-16 Dod. Telefóne hovory Orange 35697270 41,68 23.02.2016
14-16 Dod. Spotreba vody - vyučtovanie VVS 36570460 132,11 25.02.2016
15-16 Dod. Zemny plyn SPP 35815256 950,00 01.03.2016
16-16 Dod. Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,10 07.03.2016
17-16 Dod. Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,59 07.03.2016
18-16 Dod. Fólia na reklamný pútač DOT ONE 47645644 8,50 11.03.2016
19-16 Dod. Vstupenky a hlavičkový papier Beki design 44340559 168,48 17.03.2016
20-16 Dod. Výstava Schnitzer TOTO 42256925 600,00 18.03.2016
21-16 Dod. Služby APW IVES 00162958 155,35 21.03.2016
22-16 Dod. Telefónne hovory Orange 35697270 42,67 23.03.2016
23-16 Dod Katalóg Štulerová Beki design 44340559 252,00 23.03.2016
  DBP Fólie Čo potrebuješ 31671764 194,30 28.07.2016
24-16 Dod. Telef. hovory a internet Slovak Telekom 36763469 21,10 07.04.2016
25-16 Dod. Telef. hovory a internet Slovak Telekom 36763469 21,59 07.04.2016
26-16 Dod. Činnosť techn. PO a BOZP Livonec 48121347 90,00 07.04.2016
27-16 Dod. Webhosting BASIC SIXNET 31945856 60,00 11.04.2016
28-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 520,00 11.04.2016
29-16 Dod. Členský príspevok 2015 Rada galérií Slovenska 30853231 100,00 11.04.2016
30-16 Dod. Tlač k výstave Schnitzer DOT ONE 47645644 48,04 12.04.2016
31-16 Dod. Telefónne hovory Orange 35697270 43,16 23.04.2016
32-16 Dod. Deratizácia MVL Asanarates 36606693 36,00 02.05.2016
33-16 Dod. Fólie Čo potrebuješ? 31671764 194,30 02.05.2016
34-16 Dod. Tlač k výst. Bidelnica DOT ONE 47645644 114,28 03,052016
35-16 Dod. Prevoz umel.diel. BA-KE Radotrans Intern. 46899031 320,00 03.05.2016
36-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 199,00 03.05.2016
37-16 Dod. Telef. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,10 03.05.2016
38-16 Dod. Telef. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,59 03.05.2016
39-16 Dod. Ubytovanie umelcov K-ROSS Real 36586013 193,00 03.05.2016
40-16 Dod. Elektrická energia VSE 44483767 373,00 03.05.2016
41-16 Dod. Spotreba vody VVS 36570460 114,22 18.05.2016
42-16 Dod. LED televizor NAY 35739487 479,00 18.05.2016
43-16 Dod. Telefónne hovory Orange 35697270 42,54 23.05.2016
44-16 Dod. Tlač mater. -tvor.dielne DOT ONE 47645644 17,57 25.05.2016
45-16 Dod. Oprava EPS Fittich ost 31685293 4798,10 25.05.2016
46-16 Dod. Oprava EZS Múrcass 36168688 2334,59 25.05.2015
47-16 Dod. Materiály k výstave DOT ONE 47645644 130,21 26.05.2016
48-16 Dod. Prepravné KE-BA Radotrans Intern. 46899031 400,00 01.06.2016
49-16 Dod. Prepravné KE-MI-PO-KE Radotrans Intern. 46899031 110,00 01.06.2016
50-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,59 05.06.2016
51-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,41 05.06.2016
52-16 Dod. Údržba plyn. kotolne Ing. Ladislav Kende 10688323 250,00 07.06.2016
53-16 Dod. Prepravné KE- HU Radotrans Intern. 46899031 90,00 09.06.2016
54-16 Dod. Foto do katalógu Copyvait 45382981 120,00 21.06.2016
55-16 Dod. Telefónne hovory Orange 35697270 39,19 23.06.2016
56-16 Dod. Prepravné KE-PO-KE Radotrans Intern. 46899031 100,00 27.06.2016
57-16 Dod. PO a BOZP Livonec 48121347 90,00 29.06.2016
58-16 Dod. Prepravné KE-MI-KE Radotrans Intern. 46899031 90,00 06.07.2016
59-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 84,00 30.06.2016
60-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,59 06.07.2016
61-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,10 06.07.206
62-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815258 77,00 06.07.2016
63-16 Dod. Tlač mater. na výstavu Beki design 44340559 1490,80 20.07.2016
64-16 Dod. Telefónne hovory Orange 35697270 40,46 22.07.2016
65-16 Dod. Prepravné KE - RV Radotrans Intern. 46899031 80,00 26.07.2016
66-16 Dod. Žalúzie na okná Horizont 46965785 170,00 04.08.2016
67-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 15,83 05.08.2016
68-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,38 05.08.2016
69-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 77,00 05.08.2016
70-16 Dod. Dodávka elektriny VSE 44483767 373,00 10.08.2016
71-16 Dod. Prepravné KE-Miskolc-KE Radotrans Intern. 46899031 90,00 16.08.2016
72-16 Dod. Vodné a stočné VVS 31945856 143,20 17.08.2016
73-16 Dod. Čistenie kanalizácie Profi-kanál 44656068 96,00 31.08.2016
74-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 22,04 03.09.2016
75-16 Dod. Tel. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,10 03.09.2016
76-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 161,00 03.09.2016
77-16 Dod. Tlač mater. k výstave DOT ONE 47645644 95,81 07.09.2016
78-16 Dod. Prepravné KE-PO-KE Radotrans Intern. 46899031 100,00 09.09.2016
79-16 Dod. Prepravné KE-BA-KE Radotrans Intern. 46899031 330,00 09.09.2016
80-16 Dod. Tlač mater. k výstave DOT ONE 47645644 51,79 14.09.2016
81-16 Dod. Zemný plyn SPP 35815256 51,55 23.08.2016
82-16 Dod. Telefónne hovory Orange 35697270 50,05 23.09.2016
83-16 Dod. Kontrola systému EZS Murcass 36168688 54,00 23.09.2016
             
    fa-95-119.rar [ 14.96 MB ]        

2015

Fa. č. Typ Predmet Partner IČO Cena Dátum zverejnenia
01-15  Dod. Nájomné Východosl.galéria,Košice 31297820 50,00 09.01.2015
02-15 Dod. Webhosting WebHouse, Trnava 36743852 75,17 09.01.2015
03-15 Dod Stravné lístky Edenred, Košice 31328695 374,40 12.01.2015
04-15 Dod Tlač - výstava Jutka Beki Design 44340559 41,66 15.01.2015
05-15 Dod Tlač-výst.Rob Moonathe Beki Design 44340559 25,32 15.01.2015
06-15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 760,00 19.01.2015
07-15 Dod Vyúčtovanie spotr. el.en. VSE 44483767 -381,64 23.01.2015
08 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 38,86 23.01.2015
09 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 0,61 23.01.2015
10 -15 Dod Video z vernisáže Jutka CreativeArt 46227326 100,00 28.01.2015
11 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 736,00 01.02.2015
12 -15 Dod Publikácia - mzdové účt. Ajfa+Avis, Žilina 31602436 49,50 02.02.2015
13 -15 Dod Členský poplatok na r.15 Košice - Turizmus 42247632 300,00 02.02.2015
14 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing.Ladislav Kende 10688323 50,00 02.02.2015
15 -15 Dod Nájomné Východoslovenská galéria 31297820 50,00 04.02.2015
16 -15 Dod Telefónne hovory 6223073 Slovak Telekom 35763469 21,30 06.02.2015
17 -15 Dod Telef. hov. a internet 6223234 Slovak Telekom 35763469 30,10 07.02.2015
18 -15 Dod Stravné lístky 2/15 Edenred 31328695 448,56 07.02.2015
19 -15 Dod Elektrická energia VSE 44483767 341,00 10.02.2015
20 -15 Dod VS SR - ročný prístup Poeadca podnikateľa 31592503 84,00 16.02.2015
21 -15 Dod Prevoz umel.diel KE MAG Servis 14301865 20,00 20.02.2015
22 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 45,97 22.02.2015
23 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 694,00 01.03.2015
24 -15 Dod Stravné lístky 3/15 Edenred 31328695 374,00 02.03.2015
25 -15 Dod Tlač- výst.Od starej krásy... Beki design 44340559 348,30 02.03.2015
26 -15 Dod Nájomné 3/15 Východosl. galéria 31297820 50,00 03.03.2015
27- 15  Dod Spotreba vody VVS Košice 36570460 158,28 04.03.2015
28 - 15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 17,18 06.03.2015
29 - 15 Dod Telef. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,17 07.03.2015
30 -15 Dod Popisky k výst.Od starej... Šimon Babej - Cyclone 43752705 9,57 07.03.2015
31 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing.Ladislav Kende 10688323 50,00 12.03.2015
32-15  Dod Telefónne hovory Orange 35697270 57,08 23.03.2015
33 -15 Dod Služby STP APV IVES,Košice 00162957 155,38 26.03.2015
34 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 380,00 01.04.2015
35 -15 Dod Stravné lístky 4/15 Edenred, Košice 31328695 448,56 01.04.2015
36 -15 Dod Tvorba web stránky Sixnet, Košice 36215121 660,00 01.04.2015
37 -15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,78 07.04.2015
38 -15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 16,50 07.04.2015
39 -15 Dod Činnosť technika PO a BOZP Livonec, Košice 31730671 90,00 09.04.2015
40 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing. Ladislav Kende 10688323 50,00 10.04.2015
41 -15 Dod Prepravné umel.diel KE-mesto Lenka Talpašová - AJŠA 43466729 15,60 13.04.2015
42 -15 Dod Tlač materiálov k 2 výstavám Beki design 44340559 313,10 22.04.2015
43 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 40,84 22.04.2015
44 -15 Dod Členský príspevok 2015 Rada galérií Slovenska 30853231 100,00 30.04.2015
45 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing. Ladislav Kende 10688323 50,00 04.05.2015
46 -15 Dod Nákup stravných 5/15 Edenred 31328695 448,56 06.05.2015
47 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 146,00 06.05.2015
48 -15 Dod Dodávky elektrickej energie VSE 44483767 341,00 07.05.2015
49 -15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,10 07.05.2015
50 -15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 13,28 08.05.2015
50 - 15 Dod Tlač materiálov k výst. Čičvák Beki design 44340559 1031,57 19.05.2015
52 - 15 Dod Spotreba vody Východosl. vodar. spol. 36570460 120,48 19.05.2015
53 - 15 Dod Telefónne hovory OrangeSPP 35697270 43,39 22.05.2015
54 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 61,00 01.06.2015
55 - 15 Dod Rámovanie plagátov Króna Miroslav Kočiš Ramko 14349094 228,80 01.06.2015
56 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,10 08.06.2015
57 - 15 Dod Telefónne hovory Slovak telekom 35763469 12,59 08.06.2015
58 - 15 Dod Stravné lístky TR 6/15 Edenred 31328695 374,40 10.06.2015
59 - 15 Dod Bezpečnostné tabuľky Livonec 31730671 25,20 22.06.2015
60 - 15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 48,17 22.06.2015
61 - 15 Dod Tlač katalógu Femme fatale Beki design 44340559 1500,0 22.06.2015
62 - 15 Dod Popisky k výst.Čičvák,Femme Šimon Babej - CYCLONE 43752705 43,56 25.06.2015
63-15. Dod Zemný plyn SPP 35815256 57,00 01.07.2015
64 -15 Dod Činnosť technika PO a BOZP Livonec 31730671 90,00 02.07.2015
65 -15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,17 07.07.2015
66 -15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 14,95 07.07.2015
67 -15 Dod Tlač vstupeniek do MVL Beki Design 44340559 144,00 13.07.2015
68 -15 Dod Dotlač katalógov z výst. Beki Design 44340559 81,60 20.07.2015
69 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 43,04 23.07.2015
70 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 57,00 03.08.2015
71 - 15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 12,59 05.08.2015
72 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 3576369 30,25 06.08.2015
73 - 15 Dod Elektrická energia VSE 44483767 341,00 07.08.2015
74 - 15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 48,98 24.08.2015
75 - 15 Dod Spotreba vody VVS 36570460 164,56 25.08.2015
76 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 118,00 02.09.2015
77 - 15. Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 51,86 07.09.2015
78 - 15. Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 24,35 07.09.2015
79 - 15 Dod Prevoz umel. diel V.G. Autodoprava 46653147 18,00 07.09.2015
80 -15 Dod Telefónné hovory Orange 35697270 45,05 23.09.2015
81- 15 Dod Revízia EPS a EZS Best solutions 47391952 450,0 30.09.2015
82 - 15 Dod Telefón - Gigaset A220 Slovak Telekom 35763469 9,90 30.09.2015
83 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 366,0 01.10.2015
84 - 15 Dod Prevoz umel. diel - KE V.G. Autodoprava 46653147 18,00 03.10.2015
85 - 15 Dod Prevoz umel.diel KE-PO V.G. Autodoprava 46653147 60,00 03.10.2015
86 - 15 Dod Revízia elektr.inšt.a spotr. Ing.Peter Bugoš-Bohasel 37000977 450,50 05.10.2015
87 - 15 Dod Tlač mater. k výst. OPUS Beki design 44340559 44,38 05.10.2015
88 - 15 Dod Telefónne poplatky a internet Slovak Telekom 35763469 15,29 05.10.2015
89 - 15 Dod Telefónne poplatky a internet Slovak Telekom 35763469 28.21 06.10.2015
90 - 15 Dod Činnosť technika PO a BOZP Livonec 31730671 90,00 07.10.2015
91 - 15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 50,35 22.10.2015
92 - 15 Dod Tlač mater. k výst. Gažovič Beki design 4434559 38,16 26.10.2015
93 - 15 Dod Stravné lístky 11/15  Doxx 36391000 34,19 04.11.2015
94 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 605,00 04,11.2015
95 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,17 05.11.2015
96 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 16,58 05.11.2015
97 - 15 Dod Pozv.aplagáty-výst.Palečková Ing.Lukáš Hlaváč DOT ONE 47645644 41,65 05.11.2015
98 - 15 Dod Elektrická energia VSE 44483767 341,00 09.11.2015
99 - 15 Dod Časopis Flash Art PILOT Bratislava 42265959 20,00 09.11.2015
100 - 15 Dod Tlač plagátov na koncert Ing.Lukás Hlaváč DOT ONE 47645644 10,00 10.11.2015
101 - 15 Dod Tlač mater. -výst. Onušková Beki design 44340559 396,37 18.11.2015
102 - 15 Dod Deratizácia priestorov MVL Asanarates 36606693 36,00 18.11.2015
103 - 15 Dod Telefónné hovory Orange 35697270 49,86 23.11.2015
104 - 15 Dod Predĺženie registr.domény WebHouse 36743852 17,99 23.11.2013
105 - 15 Dod Vyúčtovanie spotreby vody VVS 36570460 159,25 30.11.2015
106 - 15 Dod Dizajnerska studia expozicie Mgr.art. B. Kopnicka 46682945 2400,00 03.12.2015
107 - 15 Dod Materialy k vystave Miro Mizak Beki design 44340559 189,01 03.12.2015
108 - 15 Dod Materialy k vystave Zo starej znam. Beki design 44340559 54,77 03.12.2015
109 - 15 Dod Zemny plyn SPP 35815256 713,00 04.12.2015
110 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 18,12 08.12.2015
111 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 21,10 08.12.2015
112 - 15 Dod Cinnost technika PO a BOZP Livonec 48121347 90,00 10.12.2015
113 - 15 Dod Kosicky Korzar Petit Press 35790253 165,00 10.12.2015
114 - 15 Dod Sklad. k výst. Zo starej... Ing. Lukáš Hlaváč - DOT 47645644 80,60 11.12.2015
115 - 15 Dod Telefonne hovory Orange 35697270 52,76 28.12.2015
116 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 21,59 08.01.2016
117 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 21,10 08.01.2016
118 - 15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing. Ladislav Kende 10688323 150,00 08.01.2016
119 - 15 Dod Elektricka energia - vyucttovanie VSE 44483767 132,70 13.01.2015