Darovacie a licenčné zmluvy 2022

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
dz2022001 DLZ Darovacia a licenčná zmluva MUDr. Gábor Gyüre 15.02.2022
dz2022002 DZ Darovacia zmluva Zen software s.r.o. 15.02.2022
lz2022003 LZ Licenčná zmluva RTVS 08.03.2022
dz2022004 DZ Darovacia zmluva Emília Nedzelová 16.08.2022
dz2022005 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Richard Roháč 05.10.2022
dz2022006 DZ Darovacia zmluva Martin Ftáčnik  7.11.2022
dz2022007 DLZ Darovacia a licenčná zmluva akad.mal.Martin Zbojan 7.11.2022

 

2021

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
dz012021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Michal Daňko 23.09.2021
dz022021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Peter Fabian 23.09.2021
dz032021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Maroš Kontroš 23.09.2021
dz042021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Martin Kudla, ArtD 23.09.2021
dz052021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD 23.09.2021
dz062021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Eva Ondová 23.09.2021
dz072021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Tomáš Picha 23.09.2021
dz082021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Jozef Poník 23.09.2021
dz092021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Radoslav Repický 23.09.2021
dz102021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Jakub Scholtés 23.09.2021
dz112021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Jana Obšivanová rod. Tkáčiková 23.09.2021
dz122021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Barbora Uram rod. Kováčová 23.09.2021
dz132021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva PaedDr.Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD 23.09.2021
dz0142021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Vladimíra Savkaničová rod.Vajsová 23.09.2021
dz0152021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Dana Vojtková 23.09.2021
dz0162021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Petra Ana Žilková 23.09.2021
dz0172021 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Ondrej Zoričák 23.09.2021

2019-2020

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
dz012020 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Mgr. art. Michal Machciník, ArtD. 13.11.2020
dz022020 DLZ Darovacia a licenčná zmluva Akad. mal. Katarína Blažová - Tekelová 15.12.2020
 
dz012019 ZoD Zmluva o darovaní Zuzana Pačenovská 10.6.2019