Štyri strany tajomstva/Denníky Krajiny

20. 04. 2024 - 26. 05. 2024

Dvojvýstava prezentuje tvorbu dvojice autorov, prítomných na východoslovenskej výtvarnej scéne od polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. Obaja autori patrili k vtedajšej mladej výtvarnej generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú socialisticko-realistickú poetiku. Tvorba vtedajšej mladej generácie košickej výtvarnej scény sa rozvíjala v špecifickom dobovom postmodernom a neoexpresívnom kontexte, typickom pre európske maliarstvo polovice osemdesiatych rokov. Umelci vo svojom ateliéri na Mlynskej ulici spolu s generačne blízkymi autormi (Jozef Joko Amrich, Peter Kalmus, Zbyněk Prokop, Viktor Šefčík, Anna Bartuszová) vytvorili neformálne subkultúrne košické prostredie, ktorého aktivity predstavovali jednu z podstatných variantov vtedajšej slovenskej nezávislej výtvarnej scény.

Kurátorom výstavy je Peter Markovič.

Výstava potrvá od 26 .04. – 26. 05. 2024

 

Peter Lipkovič

Peter Lipkovič sa v období od polovice osemdesiatych rokov do počiatku nasledujúceho desaťročia venoval predovšetkým kresbe a maľbe zasahujúcej do väčších formátov. Výstava prezentuje už uzatvorenú kresliarsku periódu autora. „Odložené kresby“ sú verejnosti doteraz temer neznáme, prezentované boli len sporadicky. Autor sa po fáze meditatívnych až abstraktných psychedelicky orientovaných koloristických kresieb presunul vo svojej tvorbe do špecifických a autorsky osobitých výrazne meditatívnych a znakových krajín. Objekty v počiatkoch Lipkovičovej tvorby reagovali svojou poetikou a abstraktným jazykom s kresbami skorého obdobia jeho tvorby. Výraznejšiu až dominantnú pozíciu získal objekt v umelcovej tvorbe po roku 2010. Autor nachádza krásu v jednoducho monumentálne cítenom a výrazne abstrahovanom sochárskom tvare. Koncepčne realizuje komorné objekty predovšetkým z vrstveného papiera. Zaujíma ho tvar, presná definícia jeho hrany a sochárska forma, naznačujúca príťažlivosť línie organického sochárstva. Svoje sochy obvykle pigmentuje s uplatnením elementárnych odtieňov – predovšetkým používa bielu, modrú a červenú farbu. Viaceré prvky presahujú prostý charakter objektu a zvolenými riešeniami vstupujú do kontextu sochárskej inštalácie a práce s priestorom.

Andrea Lipkovičová

Andrea Lipkovičová, podobne ako Peter Lipkovič predstavuje jednu z autoriek niekdajšej košickej alternatívnej scény. Autorka sa po dlhšej cezúre približne pred desiatimi rokmi navrátila k systematickej a koncentrovanej výtvarnej tvorbe. Svoj záujem sústreďuje na fotografiu a predovšetkým na systematickú kresliarsku výpoveď. Lipkovičovej doménou a charakteristickým kresliarskym formátom sa stal drobný kresbový zápis (kresby drobného formátu) a komorné kresby formátu A4 alebo A3. Autorka hľadá svoje postulované emócie predovšetkým v dvoch emocionálne primárnych a svojou podstatou prostých až primárnych inšpiráciách – v zvnútornenej emocionálne lyricky prežívanej krajine, v krajine v čase spájania svetla a tmy, vnímania kontrastu viac preciťovaného než videného. Druhým spôsobom autorkinho nazerania sa stal predovšetkým priamy a postojom pozitivistický záujem o krajinu. Autorka hľadá motívy v krajine videnej pri početných a pravidelných emocionálne očisťujúcich vychádzkach v prírode. V sérii diel pomerne prekvapujúco rozširuje svoj záujem o zátišie, architektonický detail i snahu o postihnutie krásy prostého zátišia a interiérovej kompozície. Svoj prejav nečakane orientuje aj smerom k farebnej kresbe, ktorá vo viacerých prípadoch predstavuje pomerne výrazný až prekvapujúci koloristický element jej výtvarného prejavu.