Večerná škola tvorivej fotografie

21. 11. 2023 - 15. 01. 2024

Projekt Večernej školy tvorivej fotografie predstavuje platformu pre neformálne výtvarné vzdelávanie dospelých. Tento intenzívny kurz je zameraný nielen na technickú, ale najmä na výtvarnú stránku fotografie. Účastníci fotoškoly nadobudli schopnosť pracovať s vizuálnym jazykom a používať pri svojej fotografickej práci výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Teoretická časť vzdelávania bola zameraná na prvky výtvarného jazyka v kombinácii s vybranými kapitolami dejín umenia. Praktickú časť tvorili výtvarné fotografické úlohy.

Po úspešnom prvom ročníku v roku 2020 bol v čase od marca do septembra 2023 zrealizovaný druhý ročník tohto vzdelávacieho projektu a výber prác čerstvých absolventov vám ponúkajú v podobe výstavy.

Kurátorkou výstavy je Michaela Eliáš.

Sedem fotografov počas 6 mesiacov na 60 hodinách “prelúskalo” tieto výtvarné témy:
• Bod, škvrna, plocha, štruktúra.
• Čiara a línia. Výrazové možnosti rôznych druhov línií vo fotografii.
• Plocha a tvar. Svetlo a tieň. Plošné vs. priestorové zobrazenie tvarov.
• Farba a jej fyzikálny základ. Systém miešania farieb a farebná harmónia. Využitie farieb vo
fotografii. Abstraktná fotografia a experiment.
• Prostriedky výstavby a kompozície (Syntax). Rytmus, ornament. Symetria a asymetria.
Mierka. Rovnováha, nerovnováha, napätie. Pohyb.
• Proporcia a zlatý rez. Portrét a ľudská figúra, modelovanie objemu svetlom.

Účastníci vzdelávania: Zuzana Pintérová, Zuzana Hudáková, Aneta Barčová, Ján Hreško, Peter Šimkanin, Gabriela Helcmanovská, Katarína Dzurčaninová

Výstava bude prístupná do 14.1.2024.

Informácie ku projektu Večernej školy tvorivej fotografie a ku ďalším kurzom nájdete na:
www.kurzyfotografovania.sk
Kontakt: Mgr. Michaela Eliáš, info@kurzyfotografovania.sk, 0904 445 086