2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia

0004NVSE2023

(interné č. 2023-01)

ZPF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt Audiosprievodca Nadácia VSE MVL 6676.-  22.02.2023
2023-02 ZoD Zmluva o vytvorení diela  Sanasto s.r.o. MVL 220.- 21.03.2023
23-531-00720 (interné č.2023-03)  ZPF  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt ŠUP Experience FPU MVL 3000.- 21.04.2023

2023-04

dodatok

ZoD Zmluva o dielo HEDOSTAV s.r.o. MVL

dodatok:  32 499,18.-

10.05.2023

(interné č: 2023-05)

23-540-02497

ZPF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- Odborné ošetrenie ZP plátno FPU MVL 3000.- 24.05.2023

(interné č: 2023-06)

23-540-02499

ZPF

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Odborné ošetrenie ZP papier

FPU MVL 2200.- 24.05.2023

2023-07

ZoD

Zmluva o dielo - Odborné ošetrenie ZP plátno

Mgr. art. Rudolf Lacko MVL 4000.- 25.05.2023

2023-08

ZoD

Zmluva o dielo - Odborné ošetrenie ZP papier

Mgr.art.Štefan Kocka MVL 2490.- 05.06.023

Dohoda k zmluve 2022033

DZ

Dohoda k zmluve o poskytovaní služieb - vypovedanie zmluvy

Mediinvest sro MVL - 16.06.2023

2023-09

ZoD

Zmluva o dielo

Rapi inžiniering sro MVL 600.- 21.06.2023
2023-10 ZoS Zmluva o spolupráci  (projekt DS 662023) ŠUP Košice  MVL 200.- 27.07.2023
2023-11 ZoS Zmluva o spolupráci  (projekt DS 662023) KONJA o.z. MVL 150.- 15.08.2023 
2023-12 ZPD Zmluva o poskytnutí dotácie (projekt DS/662023) Košický samosprávny kraj MVL 3000,- 15.08.2023

2023-13

dodatok

ZoS Zmluva o spolupráci ŠUP Košice MVL 420.- 25.08.2023

2023-14

ZoD Zmluva o dielo Gastest-Konštrukta MVL 400,- 20.10.2023

2023-15

ZoD Zmluva o zrealizovaní sprievodného hudobného vystúpenia Róbert Kováč MVL 80,- 13.12.2023

 

Zmluvy k výstavným projektom 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
V012023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová MVL - 22.02.2023
V022023 ZoV  Zmluva o výpožičke UP  PhDr. Ľudmila Hegyesyová  MVL  - 22.02.2023
V032023 ZoV  Zmluva o výpožičke ZP   Východoslovenská galéria VSG   - 27.02.2023
V042023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL 500.- 02.03.2023
V052023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. MVL - 02.03.2023
V062023 ZoV Zmluva o výpožičke UP Prof. O. Rácz MVL - 13.03.2023
V072023 ZoV Zmluva o výpožičke UP Mgr. art. Štefan Kocka MVL - 20.04.2023
V082023 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD MVL 150.- 12.06.2023
V092023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Zsolt Lukács MVL - 21.07.2023
V102023 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Sofia Čepková MVL 145.- 21.07.2023
V112023 ZoD Zmluva o vytvorení diela doc.PaeDr.Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD. MVL 150.- 21.07.2023 
V122023 ZoD Zmluva o vytvorení diela  Akad.mal. Tomáš Čepek MVL 150.- 24.07.2023
V132023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Pavol Červeniak MVL 150.- 21.07.2023
V142023  ZoD Zmluva o vytvorení diela   Mgr. Dominika Nazarejová MVL 150.- 21.07.2023
V152023 ZoD Zmluva o vytvorení diela   PhDr. Vladimír Beskid MVL 500.- 25.07.2023
V162023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy   Vlasta Žáková  MVL 150.- 25.07.2023
V172023  ZoV  Zmluva o usporiadaní výstavy Ilona Németh  MVL  150.- 25.07.2023
V182023  ZoV  Zmluva o usporiadaní výstavy  Marek Kvetan  MVL  150.- 25.07.2023
V192023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy   Peter Lipkovič  MVL  150.- 25.07.2023
V202023  ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Stanislav Stankoci  MVL 150.- 25.07.2023
V212023 ZoD Zmluva o dielo Mgr. Art. Tibor Czitó  MVL  200.- 25.08.2023 
V212023-1 ZoD Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Labudová MVL 1000,- 25.09.2023
 V222023 ZoD Zmluva o vytvorení diela ŠUP Košice MVL  - 15.10.2023
V222023-1 ZoV Zmluva o výpožičke Východoslovenské múzeum MVL - 28.10.2023
V232023 ZoV Zmluva o výpožičke Galéria 19, n. o.  MVL - 15.11.2023
V242023 ZoV Zmuva o výpožičke Zsolt Lukács MVL - 15.11.2023
V252023 ZoVD Zmluva o vytvorení diela - prednáška Štefan Kocka MVL 270,- 20.11.2023

 

Darovacie a licenčné zmluvy 2023

Zmluva č. Typ Predmet Partner Dátum zverejnenia
D012023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady ISBN publikacia SK Prof. O. Rácz 12.01.2023
D022023  DZ  tlač bulletinu k výstave Košické Ballady  ISBN publikácia HU Prof. O. Rácz  08.02.2023
D032023 DZ  Darovacia a licenčná zmluva Ágnes Fodor 27.06.2023
D042023 DZ Darovacia a licenčná zmluva  Mgr. art.Zsolt Lukács 10.08.2023
D052023 DZ Darovacia a licenčná zmluva  Mgr. art. Amalka Ľ. Valenčíková 10.08.2023

 

2022

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
2022001 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr.art.Eva Moflárová, ArtD. MVL 15.02.2022
2022002 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Ľudmila Amálka Valenčíková MVL 200,00 18.02.2022
2022003 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD MVL 370,00 24.02.2022
2022004 ZoW Zmluva o vedení workshopu Mgr. art. Ľudmila Amálka Valenčíková MVL 170,00 25.03.2022
2022005 Zov Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Vladimír Eliáš MVL 05.04.2022
2022006 ZoD Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia - IN(TIME)
FPU MVL 2000.- 06.04.2022
2022007 ZoD

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia Eckerdt

FPU MVL 5000.- 06.04.2022
2022008 ZoD Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia Suk
FPU MVL 2000.- 06.04.2022
2022009 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Tomás Agat Blonski MVL 120.- 07.04.2022
2022010 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Viliam Slaminka MVL 150.- 20.04.2022
2022011 ZoV  Zmluva o vytvorení diela  Mag. phil. Omar Mirza  MVL 150.-  21.04.2022 
2022012 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. Zuzana Labudová, PhD. MVL 150.- 14.06.2022
2022013 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Ľubomír Ontkóc MVL 150.- 14.06.2022
2022014 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Richard Roháč, ArtD MVL  - 14.06.2022
2022015 ZoV Zmluva o vytvorení diela Mgr. art Eva Čarnoká MVL 150.- 14.06.2022
2022016 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD MVL - 28.06.2022
2022017 Zov Zmluva o vytvorení diela Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD MVL 150.- 28.06.2022
2022018 ZoD Zmluva o dielo - AHV pre obnovu MVL Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. MVL 7080.- 18.07.2022
2022019 ZoV Zmluva o vytvorení diela  Sofia Čepková MVL - 26.07.2022
2022020 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Jana Andrejková MVL - 26.07.2022
2022021 ZoP Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov   Martin Petruška MVL  - 01.08.2022 
2022022 ZoP Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Martin Petruška MVL 01.08.2022 
2022023 ZoP Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Martin Petruška MVL 01.08.2022 
2022024 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov   Benetin Kamil  MVL 10.09.2022 
2022025 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    MUDr. Tomáš Sieber MVL 10.09.2022 
2022026 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Demčák Mikuláš  MVL 10.09.2022 
2022027 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Eva Kratochvílová/ Atarax MVL 10.09.2022 
2022028  ZoP Zmluva o spolupráci   ŠUPKE MVL  300.- 15.09.2022 
2022029 ZoS  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov  Emília Nedzelová  MVL - 15.09.2022 
2022030 ZoV Zmluva o vytvorení diela   Peter Markovič MVL 1000.-  15.09.2022 
2022031 ZoP  Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov    Peter Markovič MVL  - 15.09.2022 
2022032 ZoD Zmluva o dielo Gatest MVL 400.- 11.10.2022
2022033 ZoPS Zmluva o poskytovaní služieb Mediinvest sro MVL 4320.- 08.11.2022
2022034 ZoV Zmluva o vytvorení diela  Mgr. Ivana Komanická, PhD MVL 400.-  13.12.2022
 2022035 ZoV  Zmluva o vytvorení diela Ing. Miroslava Maukšová  MVL  600.-  13.12.2022
2022036 ZoV Zmluva o vytvorení diela  Mgr. art. David Marcin MVL 150.- 15.12.2022
2022037 ZoV  Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr.art. Anna Štefanovičová MVL 220.- 15.12.2022
2022038 ZoP Zmluva o výpožičke umeleckých predmetov Zuzana Šuková MVL - 16.12.2022

 

Poistné zmluvy k výstavným projektom 2022

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj.  Cena v € Dátum zverejnenia

9870121112

p:511128292

PZ Poistná zmluva k projektu Alexander Eckerdt - Na konci Veľkej modrej cesty Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s.  MVL 2120,08  06.09.2022

   

2021

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
2021000696 ZoD Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice Mesto Košice MVL 32000,00 € 15. 04. 2021
2021002 ZS Aktualizácia GDPR CUBS plus,s.r.o MVL 150 € bez DPH 15.06.2021
2021003 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Monika Germuška Vrancova MVL   15.06.2021
2021004 ZPS Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Milan Sedlák MVL 80 €/h 15.06.2021
2021005 ZK Zmluva kurátora výstavy  Mgr. Peter Megyeši, PhD. MVL 120 € 15.06.2021
2021006 ZoD Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia< Fond na podporu umenia MVL 4000 € 12.07.2021
2021007 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Marek Cina, ArtD MVL   13.07.2021
2021008 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. art. Natália Zavaďáková MVL   26.08.2021
2021009 ZK Zmluva kurátora výstavy  Mgr. Dominika Nazarejová MVL 80,00 € 26.08.2021
2021010 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Katarína Gregová MVL   30.08.2021
2021011 ZoD Zmluva o dielo (plyn. kotol - obsluha, revízia) Gastest-Konštrukta sro  MVL 400,00 € 08.09.2021
2021012 ZoS Zmluva o spolupráci CIKE - ESCALATOR MVL   05.10.2021
2021013 ZoD Zmluva o dielo  MEDIINVEST consulting sro MVL 2400,00€ 05.10.2021
2021014 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  Mgr. Katarína Szanyi Hudečková MVL   6.10.2021
2021015 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy  MgA. Václav Buchtelík MVL   6.10.2021
2021016 ZK Zmluva kurátora výstavy Mgr. Martin Mikolášek MVL 200,00 14.10.2021
2021017 ZoD Zmluva o dielo  - ošetrenie diel zo zbierky MVL Mgr. art. Štefan Kocka MVL 5044,00 18.11.2021
2021018 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy Mgr. art. Marián Straka MVL   29.11.2021
2021019 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy akad.mal.Martin Zbojan, PhD MVL   29.11.2021
2021020 ZK Zmluva kurátora výstavy Mgr. Peter Markovič MVL 200,00 30.11.2021
2021021 ZK Zmluva kurátora výstavy Mgr. Peter Markovič MVL 300,00 30.11.2021
2021022 ZoV Zmluva o usporiadaní výstavy akad.mal. Jozef Amrich MVL   2.12.2021

2020

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
az012020 ZoVD Kurátorské práce na výstave Victor Vasarely a jeho odozva v dielach slovenských umelcov PhDr. Viktor Jasaň MVL 300,00 30. 01. 2020
az022020 ZoVD Kurátorské práce na výstave MODRÁ LAMPA: Ivan Csudai - Michal Černušák PhDr. Vladimír Beskid MVL 250,00 23. 06. 2020

az032020

ZoVD Výtvarná edukácia a odborné vedenie tábora OBLEČ SI UMENIE Miloslava Hriadelová MVL 350,00 24. 07. 2020
az042020 ZoVD Kurátorské práce na výstave Michal Machciník - WUNDERKAMMER Mgr. Peter Megyeši, PhD. MVL 120,00 10. 09. 2020
az052020 ZoVD Kurátorské práce na výstave Jaroslav Koléšek - Chyba v obehu PhDr. Vladimír Beskid MVL 300,00 14. 10. 2020
az062020 ZoVD Kurátorské práce na výstave 3 - František a Marko Blažo PhDr. Vladimír Beskid MVL 200,00 02. 12. 2020
az072020 ZoVD Kurátorské práce na výstave 3 - KA-TEKLA Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. MVL 150,00 02. 12. 2020

2019

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena v € Dátum zverejnenia
012019 AZ Kurátorské práce Mgr. Dana Barnová MVL 102,00 01. 02. 2019
022019 AZ Kurátorské práce Mgr. Marta Hrebíčková MVL 153,00 01. 02. 2019
032019 AZ Kurátorské práce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová MVL 51,00 20. 03. 2019
012019 ZoR Uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore Joma Travel, s.r.o. MVL 150,00 20. 03. 2019
042019 AZ Kurátorské práce Mgr. Michal Štofa MVL 102,00 28. 03. 2019
012019 ZoS Finančná podpora pri príprave a zabezpečení projektu KOŠICE - Turizmus MVL 1600,00 04. 04. 2019
012019 ZoPNaA Zmluva a dodatok o prevádzke nápojových  predajných automatov, ich rozmiestnení a operatingu Dallmayr Vending & Office k. s. MVL 300,00 / 1 rok 18. 04. 2019
052019 AZ Kurátorské práce Jana Migašová MVL 61,20 02. 05. 2019
022019 ZoS Spolupráca na podujatí Košická noc múzeí a galérií 2019 KOŠICE - Turizmus MVL 500,00 07. 05. 2019
062019 AZ Zhotovenie umeleckého diela Mgr. art. Radoslav Repický MVL 122,45 18. 05. 2019
072019 AZ Kurátorské práce na výstave Slavomír Durkaj a Vladimíra Weiss - A loď pláva Jozef Ridilla MVL 102,00 24. 06. 2019
082019 AZ Kurátorské práce na výstave Jozef Kornucik - ... prídem o druhej Mgr. Peter Markovič MVL 510,00 26. 06. 2019
032019 ZoS Spolupráca pri realizácii medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE Štátne divadlo Košice MVL - 26. 08. 2019
092019 AZ Kurátorské práce na výstave Nová mozaika zberateľa PhDr. Viktor Jasaň MVL 102,00 24. 09. 2019
122019zov VZ Zmluva o výpožičke + dodatok SNM - MKM SK SNM 0,00 23.09.2019
012019 ZoD Výkon obsluhy a drobnej údržby nízkotlakovej plynovej kotolne, prevádzková revízia NTL plynovej kotolne a plynovodov GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. MVL 400,00 30. 09. 2019
102019 AZ Hudobné účinkovanie Ing. Michal Krendželák MVL 51,00 10. 10. 2019
112019 AZ Kurátorské práce k výstave Žiara zhasnutého neónu Mgr. Peter Markovič MVL 408,00 14. 11. 2019
122019 AZ Hudobné účinkovanie na vernisáži výstavy Žiara zhasnutého neónu akad. mal. Zbyněk Prokop MVL 61,20 14. 11. 2019
132019 AZ Hudobné vystúpenie na podujatí Adventný koncert - Večer anjelov Jaroslav Dvorský MVL 255,00 15. 12. 2019
142019 AZ Kurátorské práce na výstave July Haluzova - Jar, leto, akryl, zima Mgr. Carmen Kováčová MVL 153,00 18. 12. 2019
ZoPD012019 ZoDP Poskytnutie dotácie na projekt Adventný koncert - Večer anjelov Košický samosprávny kraj MVL 2500,00 18. 12. 2019

2018

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena Dátum zverejnenia
012018 AZ Hudobné účinkovanie Mgr. Lucia Lovašová MVL 51,00 26. 01. 2018
022018 AZ Kurátorské práce Jozef Ridilla MVL 102,00 26. 02. 2018
032018 AZ Kurátorské práce PhDr. Viktor Jasaň MVL 102,00 21. 03. 2018
12018 Z Propagácia v Cest. inform. Joma Travel, s.r.o. MVL 190,00 22. 03. 2018
22018 D Spolupráca VKJB Košice MVL - 30. 04. 2018
042018 AZ Kurátorské práce Mgr. art. Jozef Demeter MVL 204,00 03. 05. 2018
052018 AZ Hudobné účinkovanie Michal Krendželák MVL 51,00 03. 05. 2018
062018 AZ Kurátorské práce PhDr. Viktor Jasaň MVL 102,00 10. 05. 2018
072018 ZD Hudobné účinkovanie Katarína Kamencová MVL 200,00 19. 05. 2018
082018 ZD Kreslenie rýchloportrétov Ladislav Tverďák MVL 50,00 19. 05. 2018
092018 AZ Kurátorské práce PhDr. Vladimír Beskid MVL 408,00 30. 05. 2018
102018 AZ Hudobné účinkovanie Michal Krendželák MVL 51,00 30. 05. 2018
112018 AZ Kurátorské práce PhDr. Kinga Szabóová MVL 51,00 03. 07. 2018
zmluva04 Z Obsluha plynovej kotolne Gastest-Konštrukta, s.r.o. MVL 400,00 01. 10. 2018
AZ122018 AZ Kurátorské práce Mgr. Peter Markovič MVL 250,00 07. 11. 2018
dzmluva DZ Darovanie kníh Miestny úrad Košice - Staré Mesto MVL   26. 11. 2018
AZ132018 AZ Kurátorské práce  PhDr. Vladimír Beskid MVL 714,00 12. 12. 2018
AZ142018 AZ Hudobné účinkovanie Mgr. art. Boris Sirka MVL 71,40 12. 12. 2018
AZ152018 AZ Odborná prednáška akad. maliar Jiří David MVL 251,95 13. 12. 2018
AZ162018 AZ Odborná prednáška Mgr. Miroslava Sikorová MVL 122,45 13. 12. 2018

2017

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena Dátum zverejnenia
zmluva ZoVD Obsluha plyn kotolne Ing. L. Kende MVL 400,00 02.01.2017
12017 ZoVD Real. vlastnej výstavy Andrej Bán MVL 110,00 10.01.2017
komis. KZ Predaj kníh A.Bán Slovart MVL   19.01.2017
22017 ZoVD Hudobné účinkovanie Nataša Kötelesová MVL 30,00 20.1.2017
32017 ZoVD Výstava H. Daumier Štefan Kúsek MVL 200,00 09.02.2017
42017 ZoVD Hudobné účinkovanie Jozef Olajoš MVL 100,00 20.02.2017
52017 ZoVD Výstava V. Žákovej VladimírBeskid MVL 250,00 20.03.2017
62017 ZoVD Vlastná výstava Ján Lehotský MVL 400,00 20.03.2017
72017. ZoVD Výst. Jána Lehotského Mária Kostičová MVL 55,00 20.03.2017
9870082044 PZ Poistenie výst. ARS Allianz MVL 474,29 26.04.2017
zmluva ZoS Košická noc múzei Košice - Turizmus MVL   04.05.2017
82017 ZoVD Košická noc múzeí V. Jenčková MVL 150,00 10.05.17
92017 ZoVD Košická noc múzeí K. Kamencová MVL 200,00 10.05.17
102017 ZoVD Košická noc múzeíá V. Guláková MVL 25,00 17.05.17
112017 ZoVD Výstava Banášováie Mária Kostičová MVL 85,000 22.05.17
122017 ZoVD Hudobné účinkovanie K. Kamencová MVL 55,00 22.05.17
132017 ZoVD Výst. Za prahom... Peter Markovič MVL 850,00 01.06.17
142017 ZoVD Hudobné účinkovanie M. Krendželák MVL 55,00 19.06.17
17-531-01750 ZopFP Výstava Za prahom... Fond na podp. umenia MVL 1500,00 19.07.2017
152017 ZoVD Výtvarné workshopy Viktória Guláková MVL 72,00 10.07.17
162017 ZoVD Výtvarné workshopy Andrea Sikovská MVL 72,00 27.07.17
172017 ZoVD Hudobné účinkovanie Ján  Kopčak MVL 55,00 05.09.17
182017 ZoVD Hudobné účinkovanie Júlia Grejtáková MVL 55,00 02.10.17
192017 ZoVD Výstava Família Feďkovič Mgr. Carmen Kováčová MVL 200,00 7.12.17
202017 ZoVD Hudobné účinkovanie Mgr. Lucia Lovašová MVL 102,00 7.12.17

2016

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena Dátum zverejnenia
142016 ZoVD Výstava Od starej... 3 Mgr. Peter Markovič MVL 500,00 12.12.2016
132016 ZoVD Výstava Roskoványi Bartolomej Cisár MVL 55,00 07.12.2016
122016 ZoVD Výstava Roskoványi Mária Krakovská MVL 45,00 01.12.2016
112016 ZoVD Výstava Roskoványi Mgr.Peter Megyeši MVL 105,00 01.12.2016
102016 ZoVD Výstava Pražsjek AMU Michal Krendželák MVL 30,00 03.11.2016
092016. ZoVD Výstava pražskej AMU Petr Vaňous MVL 370,00 03.11.2016
082016 ZoVD Príprava výstavy Trvalosť plynúceho času MUDr. Štefan Kúsek MVL 200,00 05.10.2016
072016 ZoVD Príprava výstavy E. Binder  Mgr. Peter Tajkov, PhD. MVL 160,00 07.09.2016
062016 ZoVD Príprava výstavy Pneumatrix Mgr.art.Erik Binder MVL 105,00 07.09.2016
052016 ZoVD Príprava výstavy Medzi realistickou dogmou Mgr. Peter Markovič MVL 300,00 29.06.2016
42016 ZoVD Priprava vyst. Stulerova v Miskolci PhDr. Vladimir Beskid MVL 300,00 07.06.2016
32016 ZoVD Preprava vystavy Szentpet.katalyzator PhDr. Vladimir Beskid MVL 205,00 20.05.2016
22016 ZoVD Príprava výstavy D.Bidelnica Mgr.B.Hajnalová MVL 205,00 20.04.2016
12016 ZoVD Priprava vystavy Simona  Stulerova PhDr. Vladimir Beskid MVL 210,00 15.02.2016

2015

Zmluva č. Typ Predmet Partner Obj. Cena Dátum zverejnenia
zmluva ZoD Obsluha a údržba plynovej kotolne Ing.Ladislav kende MVL 250,00 05.01.2015
12015 ZoVD Dance performance Lucia Šulková MVL 42,00 09.01.2015
22015 ZoVD Príprava Výstavy Jutka  Peter Markovič MVL 120,00 09.01.2015
zmluva RZ Tlačiarenské služby na rok 2015 Beki design, KE MVL   16.01.2015
32015 ZoVD Príprava výstavy Od starej krásy...  Peter Markovič MVL 300,00 02.02.2015
9871006258 PZ Poistenie výstavy Od starek krásy.. Allianz MVL 210,72 16.02.2015
9873009127 PZ Poistenie výstavy Od starej krásy... Allianz MVL 106,42 17.02.2015
zmluva Z Technická ochrana objektu MV SR MVL 156,00 18.03.2013
42015 ZoVD Prípr. výst a katalogu EASTERners Peter Tajkov MVL 110,00 25.03.2015
52015 ZoVD Prípr. výst a katalogu EASTERners Radovan Čerevka MVL 110,00 25.03.2015
62015 ZoVD Prípr. výst.a katalógu M.Čičvák Peter Markovič MVL 400,00 20.04.2015
dod-k-zml. dod. Košice welcome kard Košice - Turizmus MVL   01.05.2015
72015 ZoVD Hudobné účink.vern.výst. M.Čičvák  Katarína Kamencová MVL 55,00 11.05.2015
mk1706201522 Z Dotácia na výstavu Femme fatale MK SR MVL 2000,0 13.05.2015
mk2095201522 Z Dotácia na Obnovu stálej expoz. MK SR MVL 3400,0 13.05.2015
9873009925] PZ Poistenie výstavy Čičvák Allianz MVL 100,00 15.05.2015
zmluva KZ Predaj kníh pri krste - Kukura Vydav. DIXIT, BA MVL 30% 01.06.2015
zmluva oSP Výstava Feme fatale Košice - Turizmus MVL 500,00 01.06.2015
zmluva ZoVD Hud.učinkovanie-krst knihy Kukura K. Kamencová MVL 50,00 08.06.2015
92015 ZoVD Výstava Femme fatale Peter Markovič MVL 500,00 08.06.2015
102015 ZoVD Zdokumentovanie vern. a výst.FF Dávid Pačur MVL 25,00 08.06.2015
112015 ZoVD Hudobné účink. na vern.Femme L. Maničková MVL 60,00 08.06.2015
15k995049 ZPS Poskytovanie stravovania DOXX-str. lístky MVL   24.06.2015
9873010260 PZ Poistenie výstavy Femme Allianz MVL 291,52 25.06.2015
zod-ds ZoD Dizajnérska štúdia obn.expoz. Barbora Kopnická MVL 2400,0 12.08.2015
14-2015 ZoD Návrh scenára stálej exp. Peter Markovič MVL 1520 12.08.2015
122015 ZoVD Príprava výstavy Andy Zorino Peter Tajkov MVL 60,00 02.09.2015
132015 ZoVD Príprava výstavy Onušková Mária Kostičová MVL 11o,oo 01.10.2015
142015 ZoVD Priprava vystavy M. Mizak

Tibor Kocik

MVL 50,00 05.11.2015