Natália Studenková: KOŠICKÉ INTARZIE

14. 03. 2024 - 22. 04. 2024

Kyjevská rodáčka Natália Studenková je absolventkou Národnej Univerzity technológií a dizajnu v Kyjeve, žije a tvorí v Košiciach. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej a líderkou International Watercolor Society Slovakia. Je organizátorkou Medzinárodného výtvarného sympózia Inter-Art-Košice.

Jej výstava s názvom „KOŠICKÉ INTARZIE“ je ďalším bodom v umeleckej ontogenéze medzinárodne oceňovanej autorky. Je devätnástou samostatnou výstavou autorky ktorou sa prihovára slovenskému publiku. Výstava reprezentuje výber z jej aktuálneho diela. Okrem akvarelov prináša košickému publiku i ukážku známkovej tvorby. Návštevníci sa s jej dielom mohli zoznámiť na viacerých výstavách v Európe i vo svete. Vystavovala v USA, Albánsku, v Hong-Kongu, Thajsku, Maďarsku, Ekvádore, v Portugalsku, Anglicku, Poľsku Španielsku, Taliansku, v Pakistane, V Bulharsku, Bangladéši, v Číne, Indii, Litve, Slovinsku i na rodnej Ukrajine.

Autorka dominantne využíva techniku akvarelu „a la prima“, kde sa farba nanáša dynamicky akoby jedným gestom. Technika kladie dôraz na zručnosť a bravúru výtvarného umelca, bez predchádzajúcich príprav a podmalieb. Práve dynamickosť tejto techniky umožnila autorke vytvoriť si vlastný vizuálny jazyk a osobitý prejav. V jej akvareloch sa stretávame s
farebnými prechodmi, ktoré spája jemnými ťahmi štetca. Jej diela sa vyznačujú nasýteným koloritom, hrou svetla a farieb, precíznym detailom a jemným prepracovaním. Výrazové kategórie prenáša umelkyňa z diela na diváka. Vťahuje nás zrkadliť pocity a nadšenie zo sveta a okamihov mestského života okolo nás. Spojenie s prírodou, sprostredkúva cez detail a krehkosť neopakovateľného. Tým autorka utvára svoje zásadné programy Prírodu a Pulz mesta ako dva vzájomne sa priťahujúce protiklady.

Na výstave „KOŠICKÉ INTARZIE“ reflektuje autorka silný vzťah k jej novému domovu – Košiciam. Zobrazuje košické uličky, detaily architektúry a mestské zákutia. Nám všetkým pripomína krásu historických a kultúrnych pamätihodností Košíc, ktoré reflektuje osobitým umeleckým rukopisom.
Výtvarným jazykom Vraví aj za nás: Tu som doma!


Ivan Baláž, kurátor výstavy

 

 

Natália Studenková je autorkou výtvarného návrhu známky, výtvarného návrhu FDC a výtvarný návrh FDC pečiatky  - Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov.

 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky schválilo platnosť poštovej známky „Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 6. 2023 až do ukončenia jej platnosti. Poštovú známku rozmerov 30 mm x 40 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu v kombinácii so serigrafiou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 10 známkami.
 
Motív poštovej známky zobrazuje charitatívne aktivity organizácie Maltézska pomoc Slovensko na hraniciach s Ukrajinou počas vypuknutia utečeneckej krízy. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava a technikou digitálnej tlače ju vytlačila spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o. Ilustrácia na FDC stvárňuje obetavú službu dobrovoľníkov uvedenej organizácie ľudom zasiahnutých vojnou na ukrajinských hraniciach. Námetom FDC pečiatky je logo Maltézskeho rádu Slovensko.