Martina Jarinová: The Birds

13. 03. 2024 - 08. 04. 2024

Srdečne Vás pozývame na výstavu z cyklu READY-TO-GO realizovaného v spolupráci s Katedrou výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Projekt postupne predstaví práce viacerých talentovaných študentov. Prvá výstava projektu prezentuje tvorbu študentky 5. ročníka Ateliéru nových médií, Martiny Jarinovej. Mladá autorka predstaví svoje vizuálne dielo s názvom The Birds.

Kurátor výstavy: doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 13. marca o 17.00 hod.

Výstava bude prístupná do 7. 4. 2024.

The  Birds

Pozornosť diváka si získava harmonický pohyb lietajúcich kŕdľov vtákov. Napriek svojej jednoduchej farebnosti v nás dokáže vyvolať pocit kľudu a dopriať nám priestor pre meditáciu. Z tohto opantania nás dokáže vyslobodiť moment zhmotnenia jedného člena kŕdľa, ktorý sa dokáže odpojiť od jeho sveta, prekročiť "medzipriestor" a vstúpiť do jeho novej reality v ktorej získava aj novú vlastnosť, a to ilúziu jeho nového dokonalejšieho ja.

Dielo je tvorené z dvoch častí - z low poly animácie generovaného pohybu lietajúceho kŕdľa holubov a videa reálneho vtáka. Autorka pracuje s paradoxom možnosti zobrazenia 3D animácie na 2D ploche a naopak pri práci s 2D videom mu vďaka technológií holografického premietania dáva vlastnosť rozšíreného priestoru.