Otvárací ceremoniál EHMK

Tri samostatné výstavy:

1. - Roman Bezjak (nemecko) –fotografia: archeológia doby – socialistická moderna

19.1.2013 – 30.1.2013

     - FH JOANNEUM (rakúsko) – University of Applied Sciences Graz, Exhibition Design

       19.1.2013

     - Strømmer (fínsko): Dobpler Interactive Led System - Interaktívna svetelná stena

       19.1.2013

2. Creative transgressions – s podporou Generálneho konzulátu Maďarska

Vystavujúci umelci: Kata Bereczki, Ákos Czigány, Balázs Duronelly, Milorad Krstic, Lilla Makláry , Máté Orr , Dezső Szabó , Franciska Szabó , Géza Szöllősi , Szilvia Takács

Výstava, ako o tom svedčí aj jej názov, bola o prekračovaní hraníc – v zmysle umeleckom. Prezentovala diela tvorcov, ktorí smelo prekračujú žánrové, technické a tematické hranice a hľadajú nové aspekty a vzrušujúce spôsoby vyjadrenia v oblasti maliarstva, sochárstva, fotenia a inštalácie, vytvárajúc tak nové možnosti známych, či zdanlivo známych prístupov. 

Kurátor: Zoltán Somhegyi, historik umenia

31.1.2013  – 3.3.2013

4. DO MESTOS

Vystavujúci autori :  Andrea Martinová, Milan Hanák, Viliam Potanka, Daniela Potanková, Marko Bačo  Karol Petreš, Jozef Novikmec, Kvetoslava Ivanová, Alena Rennerová

Výstava predstavovala výber z tvorby výtvarníkov, ktorí sú rozdielni vo výtvarnom prejave, používaných technikách, či materiáloch. Spája ich spoločné pedagogické pôsobenie na základnej umeleckej škole. Expozíciu dopĺňali plastiky a práce v materiáloch.

Kurátorka výstavy: G.Haščáková-Vizdalová

5.3.2013 - 21.3.2013

5. Výstava Juraja Jakubiska – výber z tvorby

Realizovaná EHMK v rámci festivalu JAKUBISKOVE DNI

Režisér Juraj Jakubisko je výnimočný nielen svojou filmovou tvorbou, ale  taktiež – čo nie je veľmi známe – je vynikajúci výtvarník. Ešte pred štúdiom na pražskej FAMU vyštudoval v Bratislave Strednú umeleckú priemyslovku.

Vernisáž výstavy s účasťou pána Juraja Jakubiska

23.3.2013 - 14.4.2013

7. Radovan Čerevka – EXPOWARLAND

Skupina prác Expowarland skúmala vzťah medzi vizuálnou stránkou mediálneho spravodajstva, napätím medzi znakom a označovaným, medzi udalosťou a jej mediálnym obrazom a ich (ne)možný stret.

Kurátor: Peter Tajkov

16.04.2013 – 08.05.2013

8. Slávne vily Slovenska – organizátor Foibos Praha

Výstava - Slávne vily Slovenska predstavila predovšetkým rodinné sídla postavené od 18.storočia po súčasnosť, objavili sa tu však aj rímske vily pochádzajúce z 2. až 3.storočia. Prierez vilovou architektúrou celej Slovenskej republiky. Vybrané stavby boli príkladom architektonického myslenia, ukážkou životného štýlu, charakterizujúc svojich tvorcov, majiteľov i obyvateľov.

Kurátor: Matúš Dula

10.05.2013 – 08.06.2013

9. Výstava absolventských prác TU fakulty umení

Kurátor: PhDr. Peter Rónai

10.06.-23.06.2013

11. Akad. sochár Arpád Račko – portrét – krajina – priestor

Majster predstavil okrem tradičnej sochárskej práce aj portréty a krajinomaľbu. Portréty odliate v bronze si uchovávajú stopy rúk sochára, jedinečnú a nezmazateľnú súčasť jeho rukopisu. Portrét v jeho diele nájdeme aj v súbore štúdií pre monumentálne diela, v reliéfoch medailí, rovnako ako v komorných prácach, určených na dôverný dialóg.

Kurátor:  Zuzana Ševčíková

26.06. – 04.08.2013  

12. Július Jakoby – výstava zo súkromných zbierok

pri príležitostí 110.výročia narodenia autora.

kurátor: Mgr. Peter Markovič

8.8.2013-8.9.2013

14. Petra Feriancová – Za všetko môžu pletky bohov

Inšpirácia tvorbou Vojtecha Löfflera

Petra Feriancová o svojej výstave:

„Môj projekt v Múzeu Vojtecha Löfflera sa zaoberá interpretáciou Löfflerovej zbierky ako jedného uceleného komplexného diela, ktoré je formované hlavne svojím množstvom a rozmanitosťou.“

Kurátor: Mgr. Michal Štofa

17.9.2013 – 13.10.2013

16. V rámci VIŠEGRÁDSKYCH DNÍ / združenie Forsa

Absolventi Akadémie Krásnych umení Vroclav

Mladé Wroclavské sklo a keramika

Autori prác: A. Leśniak-Banasiak, A. Joszczuk, B. Damian-Speruda, D. Bielecka, J. Opalska-Brzecka, K. Bańka, K. Marusińska, M. Krzemińska-Baluch, M. Puszczyński. 

Výstavu tvorili práce mladých didaktikov a absolventov Fakulty keramiky a skla Akadémie krásnych umení Eugeniusza Geppertavo Vroclave, ktorá je jediná svojho druhu v Poľsku

Kurátorka: B. Damian - Speruda

17.10.2013 – 10.11.2013

17. V rámci VIŠEGRÁDSKYCH DNÍ / združenie Forsa

Zuzana Graus Rudavská Šperk – Objekt – Obraz

Na výstave prezentovala použitím materiálov a techník tradíciu našich predkov. Posúva ju však do inej roviny, keď necháva materiál vyznieť v jeho prirodzenej forme, zámerne zanechávajúc dotyky  svojich rúk v nepravidelných štrukturálnych formách. Tak vznikajú aj jej objekty ako symboly svetla a domova. 

Kurátokar: G. Haščáková Vizdálová

15.11.2013 – 8.12.2013

18. v rámci záverečného ceremoniálu EHMK :

     - Matúš Lányi - S.C. Elementum

Výstava Matúša Lányiho (1981, Spišské Podhradie) predstavovala jeho najnovšiu tvorbu ostatných rokov, kde ďalej rozvinul tému náboženstva, viery či priamo kresťanstva.

Na rozdiel od svojich skorších prác, kde sa sústredil na prepájanie či porovnávanie technického sveta počítačovej virtuálnej reality, jej grafického stvárnenia a transcedentálneho nadpozemského sveta, alebo porovnávania teórii evolúcie človeka a virtuálnych informačných tokov, sa v súčasných prácach venoval skúmaniu dvoch paralelných kultúrnych fenoménom – kresťanstva a konzumu. Vytvoril tak bizarné kombinácie aplikovaním kresťanských symbolov ako skratka IHS či biskupská mitra na predmety dnešnej konzumnej masovej kultúry ako sú prilba amerického futbalistu či bikiny.

Kurátor – Michal Štofa

Vernisáž: 11.decembra 2013 o 17.00 hod.

 - Známy a neznámy Löffler (1906-1990)

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach v kontexte svojho dvadsaťročného jubilea.

V tradícii východoslovenského a košického kultúrneho života dvadsiateho storočia zaujíma odkaz Vojtecha Lofflera jedinečnú pozíciu. Na verejnosti je známy predovšetkým ako sochár, inklinujúci predovšetkým k lyrickej sochárskej téme ženského aktu a výrazne štylizovanej a abstrahovanej sochárskej forme. Hlboký kultúrny základ umelcovej osobnosti vyústil do jeho paralelných aktivít, významným spôsobom dopĺňajúcich jeho vlastnú sochársku tvorbu. Inšpiratívnymi boli umelcove zberateľské aktivity a jeho nevšedná, celoživotná, cielená snaha, zameraná na aktívnu podporu mladých umelcov.

Sochár Vojtech Löffler venoval mestu Košice svoje dielo a výsledky svojich zberateľských aktivít, ktoré predovšetkým v početnej sérii autoportrétov košických umelcov vytvorili významný a výtvarne hodnotný zbierkový súbor. Na základe umelcovej vôle vznikla v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach významná inštitucionálna báza, ktorá sa okrem prezentácie umelcovej tvorby už dvadsať rokov prostredníctvom výstavnej činnosti koncepčne sústreďuje na prezentáciu predovšetkým súčasnej tvorby najmladšej generácie  výtvarných umelcov. Výstava prezentuje umelcove výtvarné aktivity aj v kontexte jeho širšieho ideového odkazu.

Kurátor : Mgr. Peter Markovič

od 11.12.2013

Komorné  výstavy : U Löfflera

3. Jozef Kravec – výber z tvorby

Výstava pri príležitosti 60-tich narodenín

7.2.2013 – 30.3.2013

6. Fotografia „povolania sveta“

Výstava v rámci dní Francúzskej kultúry

10.4.2013 – 12.5.2013

10. Július Hegyesy – výber z tvorby

Výstava pri príležitosti 80-tich narodenín

20.6.2013 – 8.9.2013

13. Nájdené slovenské poklady – Hermann Kern (olejomaľby)

V spolupráci s galériou ARTeSKa

12.9.2013 – 20.10.2013

Výstava v zahraničí:

15. Alexander Eckerdt - Muž, ktorý musel nakresliť 365 dní

Úvodné slovo Gábor Kiss, viceprimátor Mesta Miškolc

Kurátor: Mgr. Peter Markovič, historik umenia

Podujatie podporuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

24.9.2013 - 19.10.2013