Výstavy v roku 2017:

 • Košický maliar Štefan Roskoványi (08. 12. 2016 - 22. 01. 2017), (19. 1. 2017 – finisáž)
 • Fotografická výstava Andreja Bána: STOPY | TRACES (26. 01. 2017 – 19. 02. 2017)

Projekt bol nominovaný na cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2016.

 • Jiří Máška: FATA MORGANA (23. 02. 2017 - 26. 03. 2017)
 • Vlasta Žáková: Chyba kópie (30. 03. 2017 - 30. 04. 2017)
 • Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia (04. 05. 2017 – 25. 06. 2017)

Vystavení autori:

Bartusz Juraj, Bartuszová Mária, Bauer Konštantín, Blažo Marko, Collinásy Juraj, Čordák Ľudovít, Eckerdt Alexander, Feďkovič Nikolaj, Halász-Hradil Elemír, Jakoby Július, Jasusch Anton, Kornucik Jozef, Kövári-Kačmarik Konštantín, Máthé Ján, Roskoványi Štefan, Szentpétery Adam, Vasilko Ján

 • Za prahom nového veku / 2000 – 2017 (29. 06. 2017 - 03. 09. 2017)

/ Od starej krásy po nové umenie III./

Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vystavujúci autori:

Amrich Joko Jozef, Blažo Marko, Blažo František, Bubán Stanislav, Derner Martin, Dovičáková Lucia, Durkaj Slavomír, Fialová Svetlana, Hostiňák Bohdan, Jeník Vladimír, Knut Martin, Králik Peter, Lányi Matúš, Lipkovič Peter, Megyesi Pavol, Moflár Martin, Moflárová Eva, Ossif Vladimír, Picha Tomáš, Repický Radoslav, Sirka Boris, Slaminka Viliam, Stankoci Stanislav, Straka Marián, Szentpétery Adam, Šille Erik, Štulerová Simona, Tomori Martin, Vaitovič Boris, Vasilko Ján, Zelinka Ján, Žáková Vlasta

 • Maďarská grafika na začiatku XXI. storočia (07. 09. 2017 - 01. 10. 2017)

Výstava bola prierezom trendov maďarskej grafiky 21. storočia. Dielami sa prezentovali umelci ocenení Veľkou cenou Miškoveckého grafického bienále od roku 2000.

 • Júlia ZELENÁ & Lea FEKETE (05. 10. 2017 - 05. 11. 2017)

Výstava bola realizovaná v rámci Višegrádskych dní.

 • KADRA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (09. 11. 2017 - 03. 12. 2017)

Výstava predstavila umeleckú tvorbu Katedry Vizuálnej komunikácie z Fakulty Industriálneho dizajnu na Akadémii Krásnych umení v Krakove. Výstava sa konala v rámci Višegrádskych dní.

 • Família Feďkovič (07. 12. 2017 - 21. 01. 2018)

Spoločná prezentácia diel celej rodiny Feďkovičovcov.

07. 12. 2017 - 21. 01. 2018

Komorné výstavy:                

 • Honoré Daumier: Zrkadlo stratených čias (16. 02. 2017 - 02. 04. 2017)
 • Janko Lehotský: Moje druhé Ja (06. 04. 2017 - 30. 04. 2017)
 • V mene krásy. Zberateľstvo Vojtecha Löfflera (11. 05. 2017 - 28. 05. 2017)
 • Mária Banášová: Hlinený úsmev (01. 06. 2017 – 25. 06. 2017)
 • Miroslav Rónai: Mince a medaily (12. 09. 2017 - 08. 10. 2017)
 • Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek (12. 10. 2017 - 26. 11. 2017)

Výstava je ďalším pokračovaním spolupráce medzi mestskými časťami Praha 8 a Košice – Staré Mesto a nadväzuje na minuloročnú výstavu Košice – Staré Mesto vo fotografiách Alexandra Jirouška, ktorá sa uskutočnila na Libeňskem zámku.

Výstavy v átriu:

 • Výstava ZUŠ sv. košických mučeníkov (14. 06. 2017 – 22. 06. 2017)

Výstava prác žiakov 4. ročníka prvej časti primárneho umeleckého vzdelávania.

 • Sofiina volba po česku (24. 10. 2017 - 30. 11. 2017)

Putovná výstava sa uskutočnila v rámci Dní českej kultúry 2017.

1.  Fotografická výstava Andreja Bána:  STOPY | TRACES   

Projekt bol nominovaný na cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2016. Súčasťou projektu je aj kniha Na juh od raja (Slovart, 2016), kde autor fotografiou a textom mapuje 25 vojnových a iných konfliktných zón za ostatných 25 rokov.
Fotograf Andrej Bán je držiteľom Krištáľového krídla v kategórii publicistika a literatúra za rok 2004.

Kurátor výstavy: Chris Steele-Perkins.
26. 01. 2017 – 19. 02. 2017

2. Jiří Máška: FATA MORGANAMVL

Maliar, grafik a sochár Jiří Máška (*1955) sa na tejto výstave predstavil s viac ako 50 obrazmi a sochami. Snové predstavy, ale aj obrazy a pózy z vlastného divokého života. Tak by sa dala charakterizovať tvorba tohto všestranného vizuálneho umelca. Jeho obrazy sú trojrozmerné, plastické. Používa kombinovanú techniku, prevažne olej, temperu, akryl a latex. Autor sa radí k abstraktným expresionistom.

23. 02. 2017 - 26. 03. 2017

3. Honoré  Daumier: Zrkadlo stratených čias

Súbor zhruba 40 litografií zo súkromných zbierok prezentuje tvorbu tohto „Michelangela karikatúry“, ako ho nazývali súčasníci. Diela, ktoré boli v 19. storočí prezentované v časopise Charivari, v Daumierovom najcharakteristickejšom a najplodnejšom období, dokumentujú spôsoby, mravy, myslenie a malosť meštiakov a ich ctihodných manželiek, buržoázie, sudcov a právnikov, ale aj drobného remeselníka, či ženy v domácnosti.

16. 02. 2017 - 02. 04. 2017 

4. Vlasta Žáková: Chyba kópieMVL

Vlasta Žáková (*1981, Rožňava) je výrazná postava slovenskej scény v experimentálnej práci s textilným materiálom a jeho intermediálnymi presahmi smerom k odevnému dizajnu, maskám, fotografii a performance. Dominantným poľom na výstave Chyba kópie / Copy Error bol textilný materiál vo voľnom umení – od kresby niťami cez nepokojné nórske krajiny až  textilné koláže so strojovou výšivkou a 3D realizácie (textilné skulptúry v UV svetle, masky a odevy pre „živé“ plastiky). Na tejto výstave autorka predstavila aj spoluprácu s mladými fotografmi Michaelou Knížovou a Jánom Ďurinom. Predstavili svoj svet podivných nočných bytostí s trochou smútku, nostalgie a "sladkej temnoty".

Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
30. 03. 2017 - 30. 04. 2017

5. Janko Lehotský: Moje druhé Ja

Janko Lehotský (skladateľ, spevák, hudobník) sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti aj ako výtvarník. Jeho osobnosť je dôkazom toho, že kreativita nemá hraníc.  Uchvátil ho kameň, drevo aj štetec. Jeho hravá tvorivosť je cítiť aj v jeho dielach, ktoré pomenováva s vtipom jeho vlastným, tak ako sa mŕtva hmota pri jej stvárňovaní k nemu prihovára.

Kurátorka výstavy: PhDr. Mária Kostičová

06. 04. 2017 - 30. 04. 2017

6. Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umeniaMVL

V Košiciach pôsobili mnohé významné osobnosti slovenskej výtvarnej kultúry. Tvorba viacerých košických autorov priniesla pre slovenské výtvarné umenie hodnoty zásadného významu. Výstava prezentuje výber z tvorby autorov, ktorí pôsobili a tvorili v Košiciach od počiatku 20. storočia po súčasnosť. Výber autorov dokumentuje veľkosť košickej výtvarnej tradície i jej pokračujúcu kontinuitu a významnú prítomnosť.

Vystavení autori: Bartusz Juraj, Bartuszová Mária, Bauer Konštantín, Blažo Marko, Collinásy Juraj, Čordák Ľudovít, Eckerdt Alexander, Feďkovič Nikolaj, Halász-Hradil Elemír, Jakoby Július, Jasusch Anton, Kornucik Jozef, Kövári-Kačmarik Konštantín, Máthé Ján, Roskoványi Štefan, Szentpétery Adam, Vasilko Ján

Kurátor výstavy: Peter Markovič

04. 05. 2017 - 25. 06. 2017

7. V mene krásy. Zberateľstvo Vojtecha Löfflera MVL

Výstava prezentovala rozsiahlu zberateľskú činnosť tohto košického sochára. Približne tridsať obrazov – medzi nimi autoportréty, ale aj doteraz nevystavené portréty, akty či žánrové maľby. Túto krásnu zbierku dopĺňali výrobky z keramiky, fajansy či kameniny, ale aj umelecké predmety zozbierané na mnohých cestách po svete.

11. 05. 2017 -28. 05. 2017

8. Mária Banášová: Hlinený úsmev

Mária Banášová vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu koncom osemdesiatych rokov. Pracuje s hlinou, ktorú modeluje, glazuje a po vypálení jemne dotvára maľbou. V jej neobyčajných keramických plastikách sa snúbia fantázia ženy a humor, v najnovších dielach prekvapuje svojou celistvosťou, vyrovnanosťou a spontánnosťou a základným prvkom jej tvorby je okrem irónie a humoru aj dejovosť.

Kurátorka výstavy: PhDr. Mária Kostičová

01. 06. 2017 - 25. 06. 2017

9. Výstava ZUŠ sv. košických mučeníkov

Výstava prác žiakov 4. ročníka prvej časti primárneho umeleckého vzdelávania.

14. 06. 2017 - 22. 06. 2017

10. Za prahom nového veku / 2000 - 2017
Od starej krásy po nové umenie IIIMVL

Predstavený súbor prezentoval viacgeneračný autorský výber prostredníctvom tvorby 32 autorov, predovšetkým strednej a mladšej generácie. Výber činil viac ako 90 diel, inštalovaných na oboch poschodiach Múzea. Významným zámerom tejto výstavy je zhodnocovanie a postupne zapájanie tvorby generačne mladších autorov do kontinuity tradície košického a východoslovenského výtvarného umenia. Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vystavujúci autori:

Amrich Joko Jozef, Blažo Marko, Blažo František, Bubán Stanislav, Derner Martin, Dovičáková Lucia, Durkaj Slavomír, Fialová Svetlana, Hostiňák Bohdan, Jeník Vladimír, Knut Martin, Králik Peter, Lányi Matúš, Lipkovič Peter, Megyesi Pavol, Moflár Martin, Moflárová Eva, Ossif Vladimír, Picha Tomáš, Repický Radoslav, Sirka Boris, Slaminka Viliam, Stankoci Stanislav, Straka Marián, Szentpétery Adam, Šille Erik, Štulerová Simona, Tomori Martin, Vaitovič Boris, Vasilko Ján, Zelinka Ján, Žáková Vlasta

Kurátor výstavy: Peter Markovič

29. 06. 2017 - 03. 09. 2017