1. Ján Hanák – Danica Hanáková : Divadelný svet

Náhľad do scénického divadelného prostredia prezentuje výber z celoživotnej scénografickej tvorby popredného slovenského scénického výtvarníka Jána Hanáka, ktorého päťdesiatročná tvorivá cesta je spojená predovšetkým s košickým divadelným prostredím. Výstavný projekt v ojedinelom generačnom, profesionálnom a ľudskom prepojení tiež zároveň prezentuje pohľad na takmer štyridsať ročnú tvorbu kostýmovej výtvarníčky a umelcovej dcéry Danice Hanákovej.

Kurátor: Mgr. Peter Markovič

23.1.2014 – 2.3.2014

2. János Pataki a Tibor Urbán – Jednoduchá záhrada

Súčasná tvorba maďarských umelcov, výstava realizovaná v spolupráci s Miskolc Gallery.

Kurátorka výstavy: Eszter Láng
6.3.2014 - 2.4.2014

4. Peter Kalmus – Tretie zvonenie

Jeden z našich najvýraznejších akčných umelcov predstaví svoj široký repertoár z oblasti súčasného výtvarného jazyka. Výstava divákom ponúkne najnovšie, doteraz nevystavené diela.
Kurátor : Mgr. Peter Tajkov, PhD.
4. 4.2014  - 27.4.2014

5. výstava v rámci osláv Dňa mesta KOŠICE:
OBRAZY KOŠÍC

Košické motívy v tvorbe výtvarných umelcov v období uplynulých sto rokov.
Kurátor výstavy : Mgr. Peter Markovič
2.5. 2014 - 8.6.2014

9. výstava a obhajoba záverečných prác

KONIEC GRAFIKY – výstava absolventov Katedry výtvarných umení a intermédií   FU TUKE

Absolventi Bc. štúdia: Pavol Červeniak, Jakub Steranka 
Absolventi Mgr. štúdia: Katarína Garajová, Zuzana Fedoríková, Pavol Šimiček
Názov výstavy Koniec grafiky napovedá o tom, že prezentované práce sú dielami študentov posledných ročníkov, ako aj o tom, že napriek tomu, že zameranie ateliéru je grafické, študenti túto disciplínu posúvajú ďalej. Práca v ateliéri poskytuje študentom voľnosť, čo sa prejavuje v rôznorodosti a pestrosti výsledných prác - siahajúcich od maľby cez experiment. techniky, 3D objekty až ku konceptu.

Výstavu uvedie Peter Rónai

10. 6. 2014 – 15.6.2014

10. Maliari v Nagybányi  – reprezentatívna výstava

Výstava realizovaná s galériou ARTeSKa

Výstava prezentuje komplexný prehľad autorov, ktorí sa aktívne zapojili do diania v Nagybányi,kde bola prvá a najvýznamnejšia maliarska kolónia v Strednej Európe a významne prispela k rozvoju dejín výtvarného umenia na Slovensku.Uvidíte diela od maliarov zvučných mien ako Alexander Kubínyi,  Elemír Halász Hradil, Jozef Theodor Mousson, Eugen Krón, Edmund Gwerk,  Július Rudnay,  Gejza Kukán,  Ladislav Mednyanszky a ďalších.

Kurátor výstavy : Viktor Jasaň

18. 6. 2014 - 24. 8. 2014

12. Mária „HULA“ Valenčíková - New faces/small changes Nové tváre /malé zmeny

Na výstave bolo možné vidieť výber z diel autorky od konca roku 2011 až po súčasnosť. V začiatkoch tvorby sa venovala prevažne len portrétom  s nádychom fantasy a komiksu postupom času  začali  prevládať o niečo  zložitejšie kompozície a figúry žien v pohybe s jemne sexuálnym podtónom.

Kurátor výstavy : Mgr. Peter Markovič

11. 9. 2014 – 12 .10. 2014

13. Výstava v  rámci Višegrádských dní:  

Marcela Vichrová – Kočka počká

Výstava obrazov evokujúca svet ľudí, zvierat a krajín obsahuje práce na plátne v komornom ambientnom prejave Marcely Vichrovej.

14. 10. 2014 - 12. 11. 2014

14. Výstava pri príležitosti 55.výročia vzniku školy:

55 ZUŠ Kováčska

Výstava prác žiakov a učiteľov.
6. 10. 2014 – 30. 10. 2014

15. výstavu realizovanú pri príležitosti životného jubilea autora:

Štefan FILEP - V zajatí farby a pohybu

Štefan Filep – maliar – bytostný kolorista a excelentný kresliar s jemným etickým podtextom. Dlhodobo pokračuje v rozvíjaní humanistických východísk, ktoré nájdeme v umení 20. storočia. Farebná harmónia, raz žiarivá, inokedy pritlmená a jemu vlastný nostalgický optimizmus stoja pri pretváraní reality do poetických, plných pohybu, komorných kompozícií obrazov.

Kurátor výstavy: doc. Vladislav Grešlík, ArtD.

21. 11. 2014 – 10. 01. 2015

Komorné výstavy:

3. Výstava fotografií v rámci Dní francúzskej kultúry 2014

Olivier Ciappa – Imaginárne páry

 4.4.2014 – 30.4.2014

6. JAROSLAV DVORSKÝ - Tak, ako ho nepoznáme - maľba, kresba, socha

Autorská výstava známeho operného umelca, ktorá ho predstaví ako výtvarníka.

Kurátor výstavy: PhDr. Viktor Jasaň
6.5. 2014 - 4.6.2014

11. Známy a neznámy Löffler (1906-1990)

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach v kontexte svojho dvadsaťročného jubilea.

V tradícii východoslovenského a košického kultúrneho života dvadsiateho storočia zaujíma odkaz Vojtecha Lofflera jedinečnú pozíciu. Na verejnosti je známy predovšetkým ako sochár, inklinujúci predovšetkým k lyrickej sochárskej téme ženského aktu a výrazne štylizovanej a abstrahovanej sochárskej forme. Hlboký kultúrny základ umelcovej osobnosti vyústil do jeho paralelných aktivít, významným spôsobom dopĺňajúcich jeho vlastnú sochársku tvorbu. Inšpiratívnymi boli umelcove zberateľské aktivity a jeho nevšedná, celoživotná, cielená snaha, zameraná na aktívnu podporu mladých umelcov.

Kurátor : Mgr. Peter Markovič

24. 6. 2014

16. RASŤO VISOKAI – Smiech smutného klaun

Prierez celoživotným dielom
5. 12. 2014 - 18. 01. 201

Výstavy v átriu:

7. Helmut Bistika

Práce zo združenia Maják n.o.

17.5.2014 – 3.6.2014

8. fotografická výstava - Zvony, srdcia mesta

Fotograf  Henrich Schiller, ktorý v spolupráci s košickým zvonárom Róbertom Farkašom, zachytáva na fotografiách pohľad na zvony v bežne nesprístupnených zvoniciach a kostolných vežiach v Starom Meste.

5.6.2014 – 30.8.2014