Výstavy / Exhibitions

1993

1 (1)    Stano BUBÁN, Peter LIPKOVIČ, Stano STANKOCI

            POSUN  - kurátor : Vladimír Beskid

            17.12.1993 – 30.1.1994 

1994

  (1)       Stano BUBÁN, Peter LIPKOVIČ, Stano STANKOCI

              POSUN – Vladimír Beskid

              17.12.1993 – 30.1.1994

1  (2)      Marek MOUČKA

              PLASTIKY, OBRAZY  – autorská koncepcia

              3.2. 1994 – 28.2.1994

2 (3)      Pavol KLESA

              OTHER VOICES, OTHER ROOMS – Vladimír Beskid

              3.3.1994 – 2.4.1994

3 (4)      Jozef AMRICH

              MYTOMANiny – Vladimír Beskid

              7.4.1994 – 2.5.1994

4 (5)      Ján FEKETE (Rakúsko - A)

              MALEREI IM RAUM – Vladimír Beskid

              12.5.1994 – 26.6.1994

5 (6)      István DROZSNYIK (Maďarsko - H)

              CORPUS VITAE – Vladimír Beskid

              30.6.1994 – 21.8.1994

6 (7)      Bohdan HOSTIŇÁK

              NERVATÚRY – Vladimír Beskid

              25.8.1994 – 25.9.1994

7 (8)      Ján LEŠKO

              PROGRAM HRAČKA – autorská koncepcia

              29.9.1994 – 16.10.1994

8 (9)      Adam SZENTPÉTERY

             1992 – 1994    – Vladimír Beskid

              20.10.1994 – 20.11.1994

9 (10)   John BECKLEY (USA)

              LOST LAYERS – Vladimír Beskid

              24.11.1949 – 8.1.1995

               Výstavy Múzea Vojtecha Löfflera mimo Košíc

10 (11)   Stano BUBÁN, Peter LIPKOVIČ, Stano STANKOCI

               POSUN – Vladimír Beskid

               4.2.1994 – 18.2.1994 , Galéria Zemplínskeho múzea Michalovce 

11 (12)   Jozef AMRICH

               MYTOMANiny 1992-1994   – Vladimír Beskid

               5.5.1994 – 29.5.1994,  Tatranská galéria Poprad – výstavná sieň Horný Smokovec

12 (13)   Ján FEKETE

               MALEREI IM RAUM – Vladimír Beskid

               1.6.1994 – 31.7.1994,  Banícke múzeum Rožňava

1995

    (10)   Jon BECKLEY (USA)

              LOST LAYERS – Vladimír Beskid

              24.11.1994 – 8.1.1995

1   (14)   Marko VRZGULA

               PRIENIKY – Vladimír Beskid

               12.1.1995 – 26.2.1995

2   (15)    Vojtech KOLENČÍK

                GRAFIKA A FAREBNÁ KRESBA – Vladimír Beskid

                2.3.1995 – 16.4.1995

3    (16)   Vladimír JENÍK

                KRESBA A GRAFIKA (KABINET 50) – Vladimír Beskid

                20.4.1995 – 28.5.1995

5    (17)   Alexander a Natália KOZLOVOVCI (Ukrajina- UA)

                A&N K – Vladimír Beskid

                1.6.1995 – 30.7.1995

4    (18)   Peter KALMUS

               MONOPOLIA – Vladimír Beskid

               3.8.1995 – 17.9.1995

5    (19)   Czeslaw PODLEŚNY (Poľsko – PL)

                ČAS SÔCH – Vladimír Beskid

                 21.9.1995 – 12.11.1995

6    (20)   Viktor ORAVEC – Milan PAGÁČ

                INŠTALÁCIE – Vladimír Beskid

                23.11.1995 – 7.1.1996

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc (1995)

7    (21)     Adam SZENTPÉTERY

                 1992 – 1994  – Vladimír Beskid

                  11.9.1995 – 15.10.1995 , Miskolci Galéria Miskolc ( Maďarsko – H)

8  (22)       Czeslaw PODLEŚNY (Poľsko- PL)

                  ČAS SÔCH – Vladimír Beskid

                  17.11.1995 – 31.1.1996 , Tatranská Galéria Poprad – Horný Smokovec

1996

      (20)     Viktor ORAVEC – Milan PAGÁČ

                   INŠTALÁCIE – Vladimír Beskid

                   23.11.1995 – 7.1.1996

1     (23)      Zbyněk PROKOP

                   MEDZISTAV – Vladimír Beskid

                   18.1.1996 – 3.3.1996

2     (24)     Ľubo STACHO

                   SUŠIAREŇ – Vladimír Beskid

                   14.3.1996 – 14.4.1996

3     (25)     Vojtech LÖFFLER

                   1906 – 1996 – Gabriela Haščáková

                   18.4.1996 – 19.5.1996 

4     (26)     Ivan CSUDAI – Laco TETREN

                   (VZ)DUCHAPLNE 90-TÉ – Vladimír Beskid

                    23.5.1996 – 7.7.1996

5     (27)      Igor HUDCOVIČ

                   MAĽBA – KRESBA (1985 – 1994)  - Alena Vrbanová

                   11.7.1996 – 1.9.1996

6     (28)     Pavel RUDOLF (Česká republika ČR)

                   TRANSFORMÁCIE, DETERMINÁCIE – Jiří Valoch

                   4.9.1996 – 20.10.1996

7     (29)     BORGÓ (Maďarsko – H)

                                  Bán András

                   24.10.996 – 8.12.1996

8     (30)     Peter SCERANKA

                   ZVETRÁVANIE – Vladimír Beskid

                   12.12.1996 – 2.2.1997

1997

       (30)    Peter SCERANKA

                  ZVETRÁVANIE – Vladimír Beskid

                  12.12.1996 – 2.2.1997

1     (31)      HOMMAGE á MÁRIA

                    venované Márii Bartuszovej (1936 - 1996)  - Vladimír Beskid

                    (J. Bartusz, P. Binder, M. Boďa, L. Čarný, R. Fila, D. Fischer, J. Hendrych,

                    S. Klimeš, V. Kolenčík, A. Kučerová, O. Laubert, J. meliš, M. Mudroch,

                    K. Pauzer, H.Purkrábková, V. Popovič, P. Roller, R. Sikora, K. Šujanová,

                    D. Tóth, J. Valoch, A. Bartuszová, P. Bradovka, V. Jeník, O. Jurín, P. Kalmus

                    P. Lipkovič, I. Novotný, Z. Prokop, P. Sceranka, A. Szentpétery)

                    6.2.1997 – 23.2.1997

2     (32)      Ondrej JURÍN

                    ANONYMNÉ HLAVY – Vladimír Beskid

                    27.2.1997 – 23.3.1997

3    (33)       Rudo PREKOP, Kamil VARGA, Peter ŽUPNÍK

                    GENERÁCIA 60 – Lucia Benická

                    27.3.1997 – 11.5.1997

4     (34)      Miro ŠVOLÍK Z KOZÁROVIEC (Česká republika – ČR)

                                            Vladimír Beskid

                    15.5.1997 – 15.6.1997

5      (35)      Ilona NÉMETH

                     AMBULANCIA – Vladimír Beskid

                     19.6.1997 – 27.7.1997

6     (36)       Beat ZODERER (Švajčiarsko – CH)

                                             Dušan Brozman

                     31.7.1997 – 14.9.1997

7     (37)       Pavlína ČIERNA

                     NA ČO MYSLÍŠ NIE JE – Jana Geržová

                    18.9.1997 – 19.10.1997

8     (38)       Karol GASIENICA SZOSTAK (Poľsko- PL)

                    SKULPTÚRY – Vladimír Beskid

                    29.10.1997 – 30.11.1997

9   (39)        Anna FEDÁKOVÁ – Lena LEŠKOVÁ

                    SVET (LO) ČIERNEJ A BIELEJ – Vladimír Beskid

                    4.12.1997 – 11.1.1998

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc (1997)

10   (40)      Adam SZENTPÉTERY, Vladimír JENÍK, Zbyněk PROKOP

                    Peter SCERANKA       - autorská koncepcia

                    19.4.1997 – 15.5.1997, Százhalombatta (Maďarsko – H)

11    (41)      Miro ŠVOLÍK Z KOZÁROVIEC

                                             Vladimír Beskid

                     10.7.1997 – 24.8.1997, Tatranská galéria – Dom fotografie Poprad

12    (42)       Peter SCERANKA

                      ZVETRÁVANIE  -  Vladimír Beskid

                      7.8.1997 – 7.9.1997, Miskolci galéria Miskolc (Maďarsko – H)

13     (43)      Miro ŠVOLÍK Z KOZÁROVIEC

                                             Vladimír Beskid

                      19.9.1997 – 10.10.1997, Mestské kultúrne stredisko Bardejov

14      (44)      Miro ŠVOLÍK Z KOZÁROVIEC

                                              Vladimír Beskid

                      21.10.1997 – 11.11.1997, Galéria Michalský dvor Bratislava

15      (45)     KOLMO K OSE

                      (Juraj Bartusz, Bohdan Hostiňák, Ondrej Jurín, Peter Kalmus, Zbyněk Prokop

                        Peter Sceranka) – spoločný projekt Katowice, Ostrava, Košice – Vl. Beskid

                      27.11.1997 – 11.1.1998, Galérie výtvarného umění- Nová síň Ostrava (ČR)

1998

      (39)        Anna FEDÁKOVÁ – Lena LEŠKOVÁ

                     SVET(LO) ČIERNEJ A BIELEJ – Vladimír Beskid

                     4. 12.1997 – 11.1.1998

1     (46)        Robo KOČAN

                      JA (fotografia) – Vladimír Beskid

                      15.1.1998 – 22.2.1998

2      (47)       Daniel BALABÁN, Aleš HUDEČEK, Jaroslav KOLÉŠEK, Petr LYSÁČEK

                      Jiří SURŮVKA, Katarína SZANYIOVÁ (Česká republika)

                      OS & TRÁVA – Vladimír Beskid

                      Výstavné priestory MVL a ROTUNDA

                       26.2.1998 – 29.3.1998

3     (48)         Roman ONDÁK

                       SLEPÉ DVERE – Vladimír Beskid

                       2.4.1998 – 3.5.1998

4     (49)         Dušan ZAHORANSKÝ

                       TELESNÝ – DUŠEVNÝ – Vladimír Beskid

                       7.5.1998 – 14.6.1998

5     (50)         VARGA Éva (Maďarsko – H)

                      PLASTIKY – András Bán

                      18.6.1998 – 6.9.1998

6     (51)        Marko  BLAŽO

                      MELANCHÓLIA – Vladimír Beskid

                      10.9.1998 – 25.10.1998

7      (52)       Peter LIPKOVIČ

                      MAĽBA NA PAPIERI – Vladimír Beskid

                      29.10.1998 – 29.11.1998

8       (53)      Teresa HUBBARD – Alexander BIRCHLER (Švajčiarsko – CH)

                      SCARPS – Vladimír Beskid

                      3.12.1998 – 10.1.1999

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc (1998)

9      (45)       KOLMO K OSE

                      ( Juraj Bartusz, Bohdan Hostiňák, Ondrej Jurín, Peter Kalmus,

                       Zbyněk Prokop, Peter Sceranka ) – spoločný výstavný projekt

                       Katowice, Ostrava, Košice,  Vladimír Beskid

                       27.11.1997 – 11.1.1998, Galérie výtvarného umění – Nová síň Ostrava

10      (54)       Anna FEDÁKOVÁ – Lena LEŠKOVÁ

                       SVET(LO) ČIERNEJ A BIELEJ – Vladimír Beskid

                        22.1. 1998 – 25.2.1998, Tatranská galéria Poprad

11      (55)       6 SÚČASNÝCH SLOVENSKÝCH MALIAROV

                        ( Ivan Csudai, Bohdan Hostiňák, Dorota Sadovská, Mária Balážová,

                          Adam Szentpétery, Robert Urbásek)

                         Vladimír Beskid

                         4.9.1998 – 29.9.1998, BWA Zakopane (Poľsko- PL)

12      (56)         VARGA Éva

                          PLASTIKY – Bán András

                          11.9.1998 – 1.10.1998, MsKS Bardejov

13      (57)         6 SÚČASNÝCH SLOVENSKÝCH  MALIAROV

                          ( Ivan Csudai, Bohdan Hostiňák, Dorota Sadovská, Mária Balážová

                            Adam Szentpétery, Robert Urbásek)

                           Vladimír Beskid

                            8.10.1998 – 1.11.1988, BWA Rzeszów (Poľsko- PL)

14      (58)          Adam SZENTPÉTERY – Zbyněk PROKOP

                          ŠTRUKTÚRY – HORIZONTY, Vladimír Beskid

                          15.10.1998 – 2.11.1998, Slovenský inštitút Praha (Česká republika- ČR)

1999

        (53)          Teresa HUBBARD – Alexander BIRCHLER (Švajčiarsko – CH)

                          SCARPS/OSTATKY  - Vladimír Beskid

                          3.12.1998 – 11.1.1999

1      (59)           Juraj BARTUSZ

                          TRANS-FORMY     -   Vladimír Beskid

                         14.1.1999 – 21.2.1999

2        (60)         POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

                          ( výber z Bienále Computer Art Rzeszów)

                          Zbigniew Rybka, Dorota Zielinska

                          25.2.1999 – 11.4.1999

3         (61)         BRATR BRATRA    

                           Veronika Bromová, Tomáš Cisařovský, Jiří David, Tomáš Hlavina,

                           Jiří Kovanda, Jan Merta, Markéta Othová, Mila Preslová, Petr Pisařík

                           René Rohan, Vladimír Skrepl, Jiří Surůvka, Jana a Jiří Ševčíkovci)

                           15.4.1999- 29.5.1999

4         (62)         Ľubomír PURDEŠ

                           TROJJEDINOSŤ – Vladimír Beskid

                           3.6.1999 – 10.7.1999

5        (63)          Denisa LEHOCKÁ

                           Vladimír Beskid

                           15.7.1999- 29.8.1999

6         (64)          Tibor URBÁN (Maďarsko – H)

                            SMELÝ TIBKO – István Dobrík

                            2.9.1999 – 31.9.1999

7         (65)          Claudio MOSER – Václav POŽÁREK  (Švajčiarsko – CH)

                            NESTÁLE AKO V KOŠI VODA – Dušan Brozman

                            4.10.1999 – 28.10.1999 MVL a ROTUNDA

8        (66)           Ioan Augustin POP – László ÚJVÁROSSY (Rumunsko)

                            - Aurel Chiriac –

                            2.12.1999 – 10.1. 2000

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc (1999)

9      (67)            6 SÚČASNÝCH SLOVENSKÝCH MALIAROV

                           ( Ivan Csudai, Bohdan Hostiňák, Dorota Sadovská, Mária Balážová

                            Adam Szentpétery, Robert Urbásek) – Vladimír Beskid

                           21.1.1999 – 28.2.1999, Miskolci Galéria Miskolc (Maďarsko – H)

10       (68)         Teresa HUBBARD – Alexander BIRCHLER

                           SCARPS/OSTATKY

                           21.2.1999 – 4.4.1999, Národní galerie – Veltržní palác, Praha (ČR)

11       (69)        6 SÚČASNÝCH SLOVENSKÝCH MALIAROV

                          ( Ivan Csudai, Bohdan Hostiňák, Dorota Sadovská, Mária Balážová,

                           Adam Szentpétery, Robert Urbásek) , Vladimír Beskid

                          5.3.1999 – 18.4.1999, Museul Tarii Crisurilor Oradea (Rumunsko)

2000

          (66)         Ioan Augustin POP – László ÚJVÁROSSY (Rumunsko)

                         - Aurel Chiriac –

                         2.12.1999 – 10.1.2000

1        (70)        Dorota SADOVSKÁ

                         DIMENZIA S – Vladimír Beskid

                         13.1.2000 – 10.3.2000

2        (71)        Stano FILKO – Boris ONDREIČKA

                        FILKONDRECKA – Vladimír Beskid

                        15.3.2000 – 14.5.2000 , MVL a ROTUNDA

3        (72)       Józef SZAJNA (Poľsko - PL)

                                  - Zbigniew Rybka

                        18.5.2000 – 25.6.2000  

4         (73)       Erik BINDER

                         JaZERO – Vladimír Beskid

                         29.6.2000 – 5.8.2000

5        (74)        Emőke VARGOVÁ

                         DÉJA VU – Gábor Hushegyi

                         10.8.2000 – 3.9.2000 

6        (75)         Ivan CSUDAI (Slovensko - SR) – Alex HANIMANN (Švajčiarsko - CH)

                         PRE KOHO ALEBO ČO? / Für wen oder was...  – Vladimír Beskid

                         7.9.2000 – 22.10.2000, MVL a ROTUNDA

7        (76)        Martin POLÁK – Lukáš JASANASKÝ (Česká republika – ČR)

                                         Vladimír Beskid

                         25.10. 2000 – 19.11.2000, ROTUNDA

8        (77)        BUDÚCNOSŤ JE TERAZ

                         UKRAJINSKÉ UMENIE DEVÄŤDESIATYCH...

                         (Sergej Bratkov, Vasilij Caholov, Ivan Cjupka, Oksana Čepelík, Ilja Čičkan,

                         Ilja Kabakov, Oleg Kulik, Boris Mihailov, Alexander Panasenko, Alexander

                         Roitburd, Arsen Savadov, Gregorij Senčenko)

                                            Branka Stipančič – Tihomir Milovac (Chorvátsko)

                         25.10.2000 – 24.11.2000

9      (78)         Z POZOSTALOSTI V. LÖFFLERA

                                              Peter Tajkov

                        7.12.2000 – 19.1.2001

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc (2000)

10     (79)         Marko BLAŽO

                         LEVELAND – Vladimír Beskid

                         4.5.2000 –28.5.2000, Galéria V. Špály Praha (Česká republika)

11        (80)       Juraj BARTUSZ

                                         Vladimír Beskid

                         25.5.2000 – 26.6.2000, Galéria J. Szajnu, Rzeszów (Poľsko – PL)

12        (81)      MLADÉ MÄSO – (NE)ZLÁ KRV

                         ( Cyril Blažo, Marko Blažo, Erik Binder, Boris Ondreička)

                                         Vladimír Beskid

                         29.11.2000 – 29.12.2000, Galéria Sokolská 26 Ostrava (Česká republika)

13        (82)      Dušan ZAHORANSKÝ

                         ČASOVANIE – Vladimír Beskid

                         29.11.2000 – 29.12.2000, Galéria 761 Ostrava (Česká republika)

2001

         (78)       Z POZOSTALOSTI V. LÖFFLERA

                                       Peter Tajkov

                       7.12.2000 – 19.1.2001 

1        (83)       Roman GALOVSKÝ – Marek KVETAN

                        DIGITAL CODE 01  - Vladimír Beskid

                        23.1.2001 – 25.2.2001

2        (84)       Richard FAJNOR

                        OKRAJOVÉ UMENIE – Vladimír Beskid

                        1.3.2001 – 1.4.2001

3        (85)       Pavol MEGYESI

                        TOP SECRET  - Pater Tajkov

                        5.4.2001 – 20.5.2001

4        (87)       Anton ČIERNY

                       SECOND HAND- GENE ART – Richard Gregor

                       24.5.2001 – 24.6.2001

5         (88)     Študenti VŠVU BRATISLAVA

                       FOTOIMAGE – Bohunka Koklesová

                       28.6.2001 – 22.7.2001

6         (89)     Peter JANÁČIK

                       FATA MORGANA – Alena Vrbanová

                       26.7.2001 – 2.9.2001

7        (90)      VÝTVARNÍCI Z OSTRAVY (Česká republika)

                       (Jiří Surůvka, Peter Lysáček, Michal Kalhous, David Jedlička, Kamera

                         SKURA)      - René Rohan

                       6.9.2001 – 7.10.2001

8       (91)     Muda MATHIS, Sus ZWICK (Švajčiarsko) – Anna DAUČÍKOVÁ (SR)

                                  - Dušan Brozman

                      11.10.2001 – 11.11.2001

9       (92)        Blažej BALÁŽ

                       GELD MACHT FREI – Peter Tajkov

                       15.11.2001 – 31.12.2001

Výstavy Múzea V. Löfflera mimo Košíc (2001)

10         (86)   Juraj BARTUSZ

                       PRÁZDNE PRIESTORY  - Vladimír Beskid

                       17.5.2001 – 16.6.2001, Miskolci Galéria (Maďarsko – H)

2002    

1         (93)     Tomaš Agat BŁOŃSKI