RAW - Ľubomír Ontkóc

17. 06. 2022 - 25. 09. 2022

Srdečne Vás pozývame na výstavu Ľubomíra Ontkóca RAW. Výstava nadväzuje na inovatívnu inštaláciu kolekcie experimentálnych váz „zdobených“ stekancami roztavených vulkanických hornín predstavenú na pražskom Disignbloku 2021, ktorá umožnila divákom skúmať vlastnosti materiálov, balansujúc na pomedzí vedeckej a umeleckej prezentácie.
Autor pracuje so základnou keramickou surovinou a jej schopnosťami a možnosťami sa alchymisticky nasmerovanou činnosťou premeniť. Používaním klasických tvarov váz inšpirovaných archetypálnymi tvarmi japonskej, kórejskej a domácej keramiky a porcelánu (techniky, ktoré autor virtuózne remeselne ovláda) ako nosičov experimentu materiálov dáva do významového kontrastu dlhú kultúrnu tradíciu zušľachteného materiálu hliny a porcelánu s neostrieľanými, živými, čerstvými, otvorenými – RAW vyťaženými materiálmi. Takto vznikne na každej váze nové, boľavé, nezacelené miesto, ktoré má čistú neriedenú, nerafinovanú, nevybrúsenú charakteristiku. Nezačistený materiál „novej glazúry“ na povrchu váz (klasického úžitkového predmetu) popiera ich predtým jednoznačnú úžitkovú kvalitu a stávajú sa tak voľným objektom.


Ľubomír Ontkóc, rodák z Humenného, vyštudoval ŠUP v Košiciach a následne VŠVU v Bratislave v Ateliéri keramiky u prof. Piršča. Počas svojho štúdia sa zúčastnil mnohých študentských sympózií a workshopov, absolvoval tiež zahraničné stáže v Poľsku a Čechách. Od roku 2011 vystavoval na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách nielen na Slovensku a v Čechách ale aj v Nemecku, Dánsku, Litve či Estónsku.

 

Kurátorkou výstavy je Zuzana Labudová.