PREDSUDKY - Rochárd Riháč/Richard Roháč

23. 06. 2022 - 28. 08. 2022

Ľudský tvor je zvláštny, dokáže pomáhať a vytvárať, ale pre predsudky vie aj ničiť a správať sa ako netvor…
Rochárd Riháč, rod. Richard Roháč sú dve osobnosti v jednej. Autor absolvoval štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri súčasného obrazu vedenom doc. Adamom Szentpéterym, významným predstaviteľom geometrickej abstrakcie. Richard Roháč je vo svojom prejave autentický, odlišný, maľuje figurálne obrazy expresívne a spontánne. V jeho tvorbe zohráva dôležitú rolu energické maliarske gesto a sila výrazu.
Autor tvorbou upozorňuje na zásadné spoločenské problémy a nastoľuje otázky, pri ktorých prehodnocujeme svoje postoje a názory. Plátno je jeho ringom, v ktorom zápasí s rôznymi formami diskriminácie, nenávisti a predsudkov, s ktorými sa stretáva najmä v podobe extrémistických komentárov publikovaných v neregulovaných diskusiách pod článkami online spravodajstva. Rochárd maľuje Hejtera, ktorý troluje a hľadá, kde realizovať svoje prízemné pudy nenávisti. Samozrejme, svoje hejty nepíše pod svojím menom…


„Maľujem to, čo je na figu a viem to dobre vystihnúť,“ povedal RR, ktorý nechce negovať, byť negatívny, ani nechce svojou tvorbou nikoho urážať. Len ukazuje príklady, akí by ľudia nemali byť, upozorňuje na to, čo by sa nemalo diať, ale deje sa.
Autor miluje čierne obrazy Francisca de Goyu, je mu blízka provokatívnosť expresionistu Egona
Schieleho. Nesie sociálno-kritický štafetový kolík Kolomana Sokola, ktorý sa taktiež obklopoval
svojimi zvieracími priateľmi. Rozvíja odkaz expresívnej spontánnosti Júliusa Jakobyho, ktorý
maľoval ako Rochárd spamäti, podľa predstavivosti jemu vlastnej. Priťahujú ho nové možnosti prinášané postpandemickou online dobou. Vzťahy s publikom chce rozvíjať na poli sociálnych sietí tvorbou videí.

Jeho maľby sú surové, nesú silný sociálno-kritický odkaz. Odkrývajú tie najtemnejšie ľudské pocity, zatrasú nami a vedú nás k premýšľaniu, porozumeniu a snahe o toleranciu názorov iných.

Eva Čarnoká, Kurátorkou výstavy je Eva Čarnoká.

Výstava potrvá do 28. augusta 2022.