Marián Straka - Čierne na bielom

02. 12. 2021 - 06. 02. 2022

Umelcov základný myšlienkový koncept v kontexte jeho doterajšej tvorby definovala predovšetkým práca s mohutnou sochárskou drevenou hmotou, organickou formou plastiky alebo geometricky cíteným zváraným kovovým objektom. Sochár cielene pracoval s takmer intaktnou a sochárskymi vstupmi temer nedotknutou prírodnou formou. Pokračujúc v logike doterajšej tvorby aplikoval drevenú formu bloku ako grafického uvažovania a pokračuje v striktnej logike svojho doterajšieho konzistentného výtvarného programu. Grafickými riešeniami citlivo variuje kontext prírodnej organickej formy a z nej odvodenej delikátnej estetickej a výtvarnej hodnoty. Marián Straka prepája sochárske konceptuálne východiska s prekvapujúcim vyústením do komornej a delikátnej grafickej časti svojej tvorby. Rozvíja ojedinelý koncept ručných grafických tlačí, odtláčaných z blokovej drevenej matrice, vytvorenej radiálnym rezom kmeňa stromu. Autorova grafická tvorba predstavuje vyústenie umelcovho širokospektrálneho záujmu o drevo ako matériu ale tiež ako o inšpiratívny vizuálny prostriedok. Intenzívne sa zaujíma o jeho štruktúru, o delikátne vizuálne riešenie detailu a rovnako aj o samotné grafické procesy. V sérii ručných tlačí v procese jeho stíšeného myslenia okrem krásy štruktúry principiálnym spôsobom vstupuje farebnosť, kontrastujúca s grafickou čiernobielou monochrómiou.

Peter Markovič - kurátor výstavy