INDIVIDUAL vs. UNIVERSAL

27. 07. 2022 - 05. 09. 2022

V júli otvára Múzeum Vojtecha Löfflera výstavu mladej talentovanej umelkyne Jany Andrejkovej. Typickým znakom pre jej tvorbu je zdieľanie na oko bežných, no pre autorku dôležitých životných okamihov, ktoré zaznamenáva v kresbe i maľbe. Autorka využíva rôznorodé materiály od papiera po veľkoformátové plachty, ktoré využíva ako maliarske plátna. Opodstatnenie v koncepte Jankinej tvorby má obzvlášť farebnosť, z ktorej sú cítiteľné samotné povahové črty autorky akými sú túžba po objavovaní, nevinné nazeranie na realitu a ženskosť, ktoré sú nenútene primiešavané do príbehov naivných figurálnych kompozícií. Zobrazované momenty sú úzko späté s autorkinými rodinnými väzbami, o čom svedčia početné portréty rodinných príslušníkov, domácich miláčikov a rastlín, ktoré evokujú symbol domova.
Jana Andrejková absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach a Vysokú školu umeleckopriemyslovú v Prahe. Momentálne študuje na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby. Od roku 2020 vystavovala na viacerých skupinových výstavách na Slovensku i v Českej republike.

 

Kurátorkou výstavy je Sofia Čepková.

Výstava potrvá od 28. júla do 4. septembra 2022.