Furnicoolture

29. 06. 2022 - 04. 09. 2022

Čo všetko je obsiahnuté v pojme dizajn a čím všetkým dizajn je? Je dizajn iba tvar, forma, farebné ladenie výrobku? Rozdielnosť v definovaní podstaty dizajnu súvisí s hybridnou podstatou dizajnu, s eklektizmom jemu vlastným. Dizajn využíva informácie a pracovné postupy vedeckých, technických aj umeleckých disciplín, jeho výsledky možno pomeriavať technickými, umeleckými i ekonomickými kritériami a možno ho hodnotiť vo vzťahu k rôznorodým oblastiam ľudských aktivít. Na výstave Furnicoolture sa dizajn predstavuje v celej škále svojej rôznorodosti, od konceptuálnych produktov, cez projekty pre každodenný bežný život a spotrebiteľov až po technicky náročné a originálne dizajnérske návrhy.

Výstava košického dizajnérskeho štúdia Furnicoolture prezentuje tri tematické sekcie v ktorých predstavuje viaceré svoje úspešné projekty i celkom nové autorské dizajnérske koncepty. Štúdio Furnicoolture tvoria Mgr. art. Mária Bujňáková, ArtD., Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD. a Mgr. art. Patrik Bujňák, ktorých spája nielen rovnaké priezvisko, ale tiež vášeň pre dizajn a krásno. Ich tvorba sa naprieč výstavou vzájomne prelína a kombinuje, členovia sa prestavujú vo všetkých sekciách a dizajnérskych polohách, pričom ich dominancia sa prirodzene strieda.

Sekcia priestorového dizajnu sprostredkováva exkurz do tvorby verejných i súkromných interiérov. Hoci povolanie interiérového dizajnéra patrí medzi pomerne mladé vedné odvetvia, jeho súčasti ako nástenné jaskynné maľby, siahajú až do prehistorického obdobia paleolitu. V centre diania je vždy človek, jeho fungovanie v danom priestore a najmä zlepšenie kvality jeho života.

Druhú sekciu výstavy tvorí prezentácia grafického dizajnu a prvkov vizuálnej komunikácie. Výber z lôg a logotypov, vytvorených individuálne na mieru pre každého klienta štúdia Furnicoolture, vyobrazuje rôznorodosť dizajnérskych konceptuálnych a estetických prístupov, ktoré je v dizajnérskej praxi nevyhnutné kombinovať s mierou a v rovine vkusu.

Tri sekcie výstavy uzatvára produktový dizajn. Diela menších i väčších rozmerov vyčnievajú z radu bežných pultových produktov, každý v sebe ukrýva skrytý odkaz, ktorým dizajnér potichu prehovára k spotrebiteľovi.

 

Kurátorkou výstavy je Michaela Bujňáková