Natália Zavaďáková - EXTERINTERIER

03. 09. 2021 - 03. 10. 2021

Košická umelkyňa Natália Zavaďáková (1985) absolvovala v roku 2011 magisterské štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri slobodnej kreativity 3D u prof. akad. soch. Juraja Bartusza. V jej tvorbe dominujú priestorové inštalácie, objekty a sochy, s presahmi do ďalších výtvarných odborov. V aktuálnej výstave v Múzeu Vojtecha Löfflera “Exterinteriér” nadväzuje na svoju predošlú tvorbu, pričom rozvíja spoločenské a environmentálne témy globálneho významu, používajúc optiku psychológie. Výzvy, pred ktorými ľudstvo stojí, vizualizuje vytváraním sugestívneho obrazu ľudských indivíduí, ktoré čelia jednotlivým problémom, prelievajúcim sa z exteriéru do interiéru ich príbytkov i duší a naopak. Výstava podnecuje diváka k vnútornej reflexii a sebauvedomeniu a následne k pocitu spolunáležitosti a otvorenej komunikácii.

Kurátor: Mgr. Dominika Nazarejová