Michal Nagypál - Rázcestia

27. 05. 2021 - 04. 07. 2021

Vybraná séria obrazov, založená na symetrii, sa opiera o Roršachov test osobnosti princípom zrkadlenia obrazu, nie však svojou myšlienkou. Gabriel Nagypál vyjadruje momentum balansovania medzi rozhodnutiami človeka, ktoré sa prostredníctvom činu, nevyhnutne premenia do novej reality. Preklápaním a deformovaním niečoho, čo predtým existovalo ako umelecké dielo iného autora, vzniká nové dielo. Zmenou formy sa mení aj obsah a významovosť diela, pričom abstraktný ráz maľby dáva divákovi priestor na subjektívny výklad a asociácie na základe jeho predstavivosti.

Kurátor výstavy: Ruth Pochybová