Marek Cina - Nedeľná paletka

21. 07. 2021 - 29. 08. 2021

Výstava mladého autora Mareka Cinu, predstavuje cyklus známy pod názvom Nedeľná paletka. Ide o kolekciu olejomalieb na plátne komorného formátu, ktoré vznikali počas troch rokov, kedy autor sa v rámci plenérovej maľby zameriaval namiesto krajiny na architektúru, mestské prostredie a mestské grafity. Ústredným motívom je ulica, časti budov, mostov a iné. Vybrané maľby boli publikované v knihe Flanérova košeľa od Jany Beňovej (vydavateľstvo OZ Brak). Diela odrážajú humorný pohľad a radosť z tvorby, vnímanie autora zdanlivo šedého a ponurého mestského prostredia.

Vernisáž výstavy: 20. júla 2021 o 17.00

Kurátor výstavy: Mgr. art. Radoslav Repický