Katarína Gregová - Intimita

03. 09. 2021 - 03. 10. 2021

Tvorba Kataríny Gregovej je príznačná svojou úprimnosťou, ktorou konfrontuje sledovateľa a približuje mu svoje cítenie.

Autorka sa vyrovnáva so životnými situáciami v naratívnych kresbách, ktoré sú dá sa povedať, denníkom osobného života mladej ženy. Medzi najčitateľnejšie prvky vizualizácie autorkiných myšlienok patria monotypické kresby. Tvrdá kresba zobrazujúca ženský akt v nekomfortných polohách, odzrkadľuje osobnostné formovanie autorky. Kresby sú akýmsi odľahčením zažitého. Do neskorších farebných experimentov, opäť vkladá autorka kúsok svojej intimity. Skúmaním vzťahu farby a tvaru, zároveň autorka skúma vlastnú identitu, ktorú zdieľa vo vzťahu s partnerom. Katarína sa vo svojej tvorbe vyrovnáva s aktuálnymi situáciami, ktorým čelí, ktoré sprítomňuje nenútenými a zároveň drsnými vyobrazeniami.

Kurátorka: Sofia Čepková