4 STRANY SVETA

25. 01. 2024 - 17. 03. 2024

Katedra výtvarných umení na Fakulte priemyselného dizajnu na Akadémii krásnych umení v Krakove má 4 základné ateliéry, ktoré sú piliermi kreatívneho vývoja a torby jej študentov. Tieto ateliéry zahŕňajú bohatú paletu umeleckých disciplín a techník, umožňujúc študentom rozvíjať svoje umelecké zručnosti a vyjadrovať svoju vlastnú umeleckú identitu.

Na aktuálnej výstave "4 Strany Sveta" sa Vám pod kurátorským vedením Petra Javorika predstavia práce štyroch pedagógov z Katedry výtvarných umení, ktorí svojím jedinečným umeleckým prístupom obohacujú kreatívne prostredie fakulty. Názov výstavy nesie v sebe symboliku, ktorá reflektuje individuálnu perspektívu každého umelca, ktorý je súčasťou tohto kolektívu. Napriek tomu, že tvoria jednu katedru, každý z nich pristupuje k tvorbe umenia úplne odlišne, čo prispieva k výtvarnej pestrosti.

Gabriela Buzek-Garzyńska predstaví sériu abstraktných malieb s názvom "Jestem z południa". Tieto diela, vytvorené v období 2019—2022, zdôrazňujú jej osobitý pohľad na umenie a využívanie techniky akrylu na plátne. Jej práca nie je len o estetike, ale aj o hlbokom vnímaní
a komunikácii pomocou výtvarných prostriedkov.


Wojciech Kopczyński prináša svoje grafické práce datované do rozsiahleho obdobia od 1997 do 2023. Jeho unikátna technika odhaľuje osobitý prístup k výtvarnému vyjadreniu, ktorý sa neustále vyvíja a reflektuje jeho bohatú umeleckú kariéru.


Kaja Kordas predstavuje fascinujúcu kreslenú animáciu pod názvom "Stereotypilla", vytvorenú v období 2023—2024. Jej diela nás zavedú do dynamického sveta, kde kreslené formy ožívajú a komunikujú s divákom prostredníctvom pohybu a vizuálnych efektov. 

Miłosz Pobiedziński prináša svoje umelecké dielo pod názvom "Kolekcia umelca", ktoré predstavuje priestorovú inštaláciu vytvorenú v rozsahu rokov 2005–2015.

Výstavy a výstavná aktivita týchto štyroch umelcov naznačuje ich vysokú úroveň v oblasti výtvarného umenia. Prezentované umelecké diela a vystavované kolekcie odrážajú nielen individuálny umelecký prínos každého z nich, ale aj ich schopnosť prispievať k rozmanitosti
a rozvoju výtvarnej scény.

 

Kurátor výstavy: Peter Javorik

Vernisáž výstavy sa uskutoční 25.1.2024 o 17.00
Výstava potrvá od 26.1.2024 do 17.3.2024