Tance 20. storočia

07. 12. 2023

Erzsébet Marík a Krisztina Várady spolu účinkujú už takmer 25 rokov. Program ich samostatných večerov je pestrý - repertoár siaha od baroka až po súčasnú hudbu. Okrem pôvodnej štvorručnej tvorby pripravujú aj vlastné autentické prepisy.

Erzsébet Marík
Študovala na Hudobnej akadémii v Szegede, potom pokračovala v štúdiu na odbore korepetítor. Od roku 1975 pôsobila ako vysokoškolská pedagogička na Katedre vokálnej hudby Kolégia Károlyho Eszterházyho. V súčasnosti pôsobí ako sólistka, komorná umelkyňa, klavírna korepetítorka. Okrem početných domácich koncertov pravidelne vystupovala vo všetkých krajinách Európy. Počas svojej kariéry pôsobila ako korepetítorka v mnohých divadlách a viac ako tri desaťročia je významnou členkou divadla v Egeri a niekoľko desaťročí pôsobí ako korepetítorka v maďarskom divadle Thália v Košiciach. Okrem iného je držiteľkou ocenení Heves County Art Award a Eger City Music Award. V roku 2013 jej bola udelená pamätná medaila za pedagogickú činnosť.

Krisztina Várady
Diplom učiteľky hry na klavír – komornej umelkyne získala na Konzervatóriu Ferenca Liszta v Dberecíne u Mihálya Duffeka. V štúdiu pokračovala na Hudobnej akadémii, kde v roku 2003 získala stredoškolský diplom učiteľky spevu a hudby a následne v roku 2008 získala doktorát z hudobnej pedagogiky na Univerzite v Nitre. Od roku 1995 je pedagogičkou na Katedre vokálnej hudby na Vysokej škole Károlyho v Eszterházy (dnes Hudobný inštitút Katolíckej univerzity Károlya Eszterházyho). Už desaťročia koncertuje okrem Maďarska v rôznych krajinách Európy (Slovensko, Veľká Británia, Holandsko, Taliansko, Cyprus). Komorná hudba predstavuje ústredný záujem jej účinkovania.