Romantický večer s violou

04. 06. 2024

Srdečne Vás pozývame na romantický koncert pre violu a klavír, ktorý sa v Múzeu Vojtecha Löfflera uskutoční 12. júna o 19-tej. Predstavia sa Vám dvaja skúsení interpreti, Erik Jámbor (klavír) a Peter Čižmár (viola). V ich podaní si vypočujete skladby M. Glinku a Y. Bowena.

Vstupné: 2,- Eurá

 

Peter Čižmár sa narodil v Prešove. Od svojich 7 rokov hral na husle na Základnej umeleckej škole v Lipanoch. V štúdiu ďalej pokračoval v hre na violu pod vedením najlepších profesorov svojej doby. V Košiciach na Konzervatóriu Timonova 2 v triede Mgr. art. Very Lipatovej a ďalej na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede doc. Zuzany Bouřovej. Počas štúdia sa zúčastnil komorných súťaží v Bratislave a Banskej Bystrici, kde spolu s kvartetom získali 3. miesto. Je aj víťazom súťaže slovenských konzervatórií v hre na violu sólo v roku 2012. Počas štúdia sa zúčastnil mnohých kurzov v Modre pod vedením Kristíny Fialovej a v Košiciach u Martina Rumana. Bol členom European youth campus orchestra (2016), Pommesfelden summer accademy (2018, 2023), Slovenského mládežníckeho orchestra (2019) a Wiener Jeunesse Orchestra (2022, 2023). Od roku 2019 je členom komorného zoskupenia Musica Nobis. Pôsobí aj v projekte Klasfolk kvartet, kde spolu s bývalými spolužiakmi v roku 2023 nahrali CD Mariánskych piesní s názvom „K nebesiam dnes zaleť pieseň“. Od toho istého roku pôsobí v projekte Ondro a kamaráti, ktorý vyhral známe ocenenie „Radio_Head Award“. Ako pedagóg pôsobí na Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča v Starej Ľubovni a na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Hrá na viole od českého husliara Jána Husa Bursíka, 2019 „Gibellina“.

 
Erik Jámbor sa narodil v Košiciach, na klavíri začal hrať ako 13-ročný. Po absolvovaní stredoškolského štúdia elektrotechniky nastúpil na Konzervatórium Timonova 2 v Košiciach, kde študoval hru na klavíri pod vedením Mgr. art. M. Draveckej. V rokoch 2008 – 2011 študoval na VŠMU v Bratislave, odbor hudobné umenie – hra na klavíri v triede prof. I. Černeckej a následne v rokoch 2011 – 2013 zameranie komorná hra u prof. J. Podhoranského. V roku 2021 úspešne absolvoval doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením doc. E. Varhaníkovej. Zúčastnil sa Súťaže študentov slovenských konzervatórií, kde v roku 2006 získal v hre na klavíri čestné uznanie a o dva roky neskôr 3. miesto. V roku 2008 sa stal členom klavírneho kvarteta GEMME pod vedením renomovaného talianskeho klaviristu Enrica Pompiliho, ktoré sa zameriavalo na interpretáciu klavírnych skladieb a transkripcií pre 8 rúk. Spolu vydali CD s názvom GEMME, 8 hands, 2 pianos, 1 heart. V roku 2010 si na pôde Štátnej filharmónie Košice so Symfonickým orchestrom konzervatória zahral 3. klavírny koncert L. van Beethovena a o dva roky neskôr Klavírny koncert Edvarda Griega so Štátnou filharmóniou Košice. Počas štúdia na VŠMU bol korepetítorom tanečnej zložky umeleckého súboru Lúčnica. Pôsobil v orchestroch Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, momentálne spolupracuje s Národným divadlom v Košiciach. Od roku 2010 je členom hot-jazzového orchestra Bratislava Hot Serenaders, s ktorým pravidelne koncertuje po celej Európe. Pedagogicky začal pôsobiť v roku 2012 na ZUŠ Exnárova v Bratislave, v školskom roku 2014/2015 sa stal členom pedagogického zboru Konzervatória Timonova 2 v Košiciach, od školského roku 2023/2024 pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach ako pedagóg hry na klavíri a korepetítor.