Prezentácia projektu

11. 02. 2024

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu projektu Odborné reštaurátorské ošetrenie malieb na plátne zo zbierok MVL pod vedením realizátora projektu – diplomovaného reštaurátora Mgr. art. Rudolfa Lacka, ktorá sa uskutoční v Múzeu Vojtecha Löfflera 16. februára o 10:00 hod.

 Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach uchováva vo svojich zbierkach niekoľko stoviek umeleckých diel. V roku 2023 sa úspešne uchádzalo o dotáciu na konzervovanie a reštaurovanie dvoch diel na plátne. 

Cieľom konzervátorskej a reštaurátorskej realizácie malieb zo zbierok Múzea Vojtecha Löfflera bolo prinavrátiť im pôvodné výtvarno-estetické kvality. Obe diela majú v kontexte regiónu významné postavenie, zbierkovú ale i dokumentačnú hodnotu odzrkadľujúcu kultúrne dianie nedávnej i dávnejšej minulosti. Portrét Vojtecha Löfflera od Alžbety Groszovej – Galambovej je ukážkou maliarstva druhej štvrtiny 20. storočia. Je tu cítiť vzájomný vplyv autorov ako je Július Jakoby alebo Konštantín Bauer. Portrét zobrazuje sediaceho Vojtecha Löfflera. Druhým obrazom je Portrét mladej dámy od Ferdinanda Katonu. Katona bol žiakom Ladislava Mednyanszkého. Portrét je komponovaný na výšku a je príkladom portrétnej tvorby z regiónu Východného Slovenska ovplyvnený tvorbou predchodcov - portrétistov ako bol Leopold Horowitz či Gyula Benczúr. Na obraze je zobrazená z trištvrte profilu mladá žena zakomponovaná po plecia bez konkrétneho pozadia. Obe diela majú dôležitý význam a miesto v stálej expozícii MVL.

Odborné reštaurátorské ošetrenie malieb na plátne zo zbierok MVL z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.