Komorný koncert

14. 11. 2022

Srdečne Vás pozývame na komorný koncert organizovaný v spolupráci s Konzervatóriom Timonova 2 Košice.

Príďte si vypočuť Piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského v podaní nadaných študentov a pedagógov.

 

Vstupné: 2,- Eurá.