When she draws...

08. 03. 2023 - 23. 05. 2023

Výstava s názvom When she draws… ponúka štyri etablované autorské polohy v dámskom zoskupení, ktoré dočasne spája forma a princíp kresby. Keď expandujú ťahy, línie, gestá, ukladajú a vrstvia sa, doslova píšu dramatické príbehy, alebo aj náročky, výrazne aj decentne iba niečo naznačujú či dokonca mlčia. V prípade výstavy When she draws… sú záznamy tejto elementárnej umeleckej aktivity zmaterializované na papieri, kartóne, domácom textile, maliarskom plátne, ale aj v animovanej tvorbe.

Kurátorkou výstavy je Eva Moflárová

Výstava potrvá od 08.03.2023 – 23.05.2023

Daniela Krajčová (1983, štúdiá ukončila doktorandským titulom Na VŠVU v Bratislave. Za svoju tvorbu získala viaceré ocenenia, napr.: Videoarts-Celje Slovinsko 2008, Azyl Film Festival 2009, Silver Dove, DOK festival, Leipzig, Nemecko 2011, Finalistka Essl Artaward 2009, 2011, Cena Oskara Čepana 2021) hovorí o kresbe ako o “základnej technike” kde jednoduchosť linky má výhodu rýchlej realizácie”. V situácii ženy-matky malých detí-umelkyne je kresba súčasťou stratégie, ako byť naďalej umelecky produktívna a komunikatívna… Jej angažovaný konceptuálny- textovo piktogramový a animovaný projekt prezentuje silné skutočné príbehy zo života utečencov.

Juliana Mrvová (1979, absolventka VŠVU v Bratislave) témy čerpá zo svojich ciest-výprav do ďaleka i z výjazdov do okolitej prírody vidieka kde žije a spolu-vychováva synčeka… Jej tvorba nesie akýsi romanticko-nostalgický akcent avšak rozhodne formálne neprikrášlený. Ide jej skôr o vytvorenie obrazu ako zážitkovej mapy… Aktuálne je to však priestorová inštalácia, ktorá sprostredkuje bezprostrednosť  kresbo-maľby v expandovanom poli.

Patrícia Koyšová (1985, absolventka VŠVU v Bratislave, cena rektora za diplomovú prácu ZOOM 2011) ako radikálne abstraktná umelkyňa pracuje s výraznou a výrazovou elementárnosťou. Vnímateľa pritiahne skôr odstupom od vecí a významov… Vo výstave sa uplatnia jej práce na papieri - aktuálne minimalistické kresby. Gestická airbrush skúma pohyb ruky, umiestnenie, roztekanie… Tvarovo, kompozičná pestrosť a ilúzia pohybu vzniká opakovaním vždy trochu inak usmernenej fyzicko-mentálnej aktivity.  

Maliarka Silvia Krivošíková (1976, absolventka VŠVU v Bratislave) vystavuje geometrickú lyriku - jemné a precízne kresby s magickým výrazom. Kresby na papieri a kartónové objekty odhaľujú syntax jej obrazových prvkov.  Jej cieľom je vyjadriť “pravosť vnútorného videnia”. Uskutočňuje to v symbolických obrazoch, kde banálne alebo aj dramaticky pôsobiace situácie vychádzajú z biografických udalostí a mystickej skúsenosti.