Zsolt Lukács - MetAImorfóza

28. 07. 2023 - 20. 08. 2023

Kurátor výstavy: Boris Vaitovič

“Na počiatku bolo slovo,...” takto sa začína aj tento príbeh inštrukcií a príkazov, ktoré obratom vizualizujú takmer čokoľvek, čo si myseľ dokáže priať. Bez farby, bez štetca, s matematickou presnosťou na nás umelá inteligencia sype obrazy, ktoré občas len ťažko rozoznáme od skutočnosti. Artificiálne posolstvá v nás však zanechávajú skutočné emócie. Kedy to začalo a kde to má koniec? Príďte to zistiť na výstavu MetAImorfóza. /Boris Vaitovič/

 Posolstvom umeleckej tvorby autora výstavy je metafyzický nihilizmus. Diela vznikali v duchu radikálnej eklektiky so snahou pretaviť ich do sceľujúceho kontextu konzistentnej heterogenity určenej koncepciou výstavy. Diela boli vytvorené pomocou nástroja Stable Diffusion XL 0.9, čo je model umelej inteligencie s otvoreným zdrojovým kódom, vyvinutým spoločnosťou Stability AI. Pri tvorbe diel bola využitá základná technika „text to image” a to v dvoch podobách: zadávaním vlastných príkazov (tzv. promptov) alebo využitím citátov od autorov svetovej literatúry, v doslovnej alebo účelne preformulovanej forme. Citáty pochádzajú od autorov Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Allen Ginsberg. Popisky vystavených diel sú samotné prompty.

 

Biografia autora:

1972 - narodil sa v Košiciach

2000 - absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave – odbor grafika, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya

Od roku 2000 pôsobil ako pedagóg na ZUŠ Irkutská, Fakulta umení Technická Univerzita v Košiciach, Škola umeleckého priemuslu, Jakobyho 15, Košice

2018 až po súčasnosť riaditeľ Školy umeleckého priemuslu, Jakobyho 15, Košice

2015 až po súčastnosť – editoriálny ilustrátor týždenníka TREND

Od 2021 - externý doktorand - Fakulta umení Technická Univerzita v Košiciach. Katedra dizajnu, školiteľ prof. Tibor Uhrín

Link na portfólio autora: https://www.instagram.com/ilustracie/