Pavol MELCORE Červeniak - fARTctory – Stratené svety

28. 07. 2023 - 15. 10. 2023

Kurátorka výstavy: Dominika Nazarejová

Autorský projekt 'fARTctory' sa zameriava na oslavu kresby ako takej a zosobňuje radosť z tvorby skrz jeden z najpodstatnejších spôsobov ľudského vyjadrenia. Výstava prezentuje výber kresieb z 12 sketchbookov, ktoré autor denne používal v rokoch 2011-2021, mapujúc tak v procese jeho tvorbu a záujmy. Súčasťou inštalácie sú objekty Spectators, oživlé bytosti na pomedzí diváka a diela, ktorým dominuje kreodaktyl KREO (Creodactylus melcori). Oživená skamenelina autorovho osobného praveku, mýtus, pterodaktyl ako symbol histórie, archeológie, kryptozoológie, fantasy, hier a všetkého, čo ho motivuje a inšpiruje.

Biografia autora:

Mgr. art. Pavol МELCORE Červeniak (*17.7.1991, Bardejov) je absolventom košickej fakulty umení (Grafika a experimentálna tvorba) pod vedením prof. Petra Rónaia. Vizuálny čarodej a moderný mág, ktorý sa vo svojej tvorbe venuje ilustrácii, ručnej aj digitálnej kresbe, maľbe, grafike, inštalácii. Zaujíma sa o komiks, animáciu, kinematografiu, literatúru, paleontológiu a kultúru. Vždy bol vedený k remeslu kresby, ktoré využil v komiksovej a ilustračnej tvorbe, na fakulte umení objavil možnosť realizovať sa v konceptuálnej rovine. Dôležitým elementom jeho tvorby je poľudšťovanie umeleckých objektov a otvorený prístup k živému umeniu ako k forme novodobej mágie.

https://www.artstation.com/melkor323

https://www.facebook.com/fARTctory