Anna a Klára Štefanovičové: Pestro-pravidelné prvky príbytkov

19. 11. 2022 - 13. 02. 2023

Vnímanie rovnakého prostredia sa líši v závislosti od každého z nás. Klára a Anna sú sestry pohybujúce sa v rovnakom prostredí, ktoré zároveň každá vníma a interpretuje inak. Aspoň sa tak zdá na prvý pohľad. V ich tvorbe sú však prítomné spoločné prvky: opakujúce sa tvary a vzory, inšpirácia už vopred vytvoreným dielom (architektúra, dekorácia, veci každodenných činností, prefabrikáty, objekty úžitkové aj užitočné – pre niekoho estetické, pre niekoho nie).


Najvýraznejším spoločným rysom tvorby dvoch sestier je inšpirácia v architektúre, kde jedna využíva exteriér a druhá interiér (predovšetkým jeho výzdobu). Zobrazená realita v rámci architektúry exteriéru je vyjadrená vzorom, ktorý vzniká násobením podlaží, balkónov, okien, schodísk, atď. v monochromatickej škále farieb. Ak sa nejedná o vzor, je na grafikách možno vidieť tvar, obrys, ktorý je vsadený do vopred pripraveného vzoru mriežky.


Ako doplnok a zároveň kontrast (predovšetkým v rámci farebnej škály) je tu zachytenie interiérov bytových priestorov vrátane všetkých dekorácií, ozdôb a trendov, ktoré sa v týchto bytoch vystriedali. Sú znázornené v pestrých, krikľavých farbách, štylizované a v nadväznosti na opakovaný vzor exteriérov sa tu objavuje opakovanie textúr rôznych predmetov a dekorácií, ktoré sú súčasťou väčšiny obývaných interiérov.
Táto inštalácia je spoločným dielom dvoch sestier, ktoré prepája prvky ich zdrojov inšpirácie.

Kurátorom výstavy je David Marcin.

Výstava potrvá od 17.12.22 – 12.2.2023

http://www.klarastefano.com/

https://stefanovicova.com