Výstava fotografií a dokumentov

23. 01. 2023

Výstava Košické balady, venovaná pamiatke významnej košickej osobnosti, spisovateľovi Oliverovi Ráczovi, je sprítupnená v átriu Múzea Vojtecha Löfflera do 12.3. 2023.

 

Olivér Rácz starší, básnik, spisovateľ, prekladateľ a pedagóg sa narodil v Košiciach 21. januára 1918 a zomrel 19. 7. 1997 v Bratislave.

V roku 1936 absolvoval strednú školu v Košiciach a vyšší stupeň vzdelania získal v r. 1941 v Szegede. Počas vojenskej služby v maďarskej armáde bol zaradený do jednotiek pomocných technických práporov. Vďaka falošným formulárom, ku ktorým sa dostal pri práci v kancelárii zachránil mnoho Židov pred deportáciou do koncentračných táborov. Na konci vojny sa skrýval v podzemí dominikánskeho kostola.

Po opätovnom otvorení maďarskojazyčných škôl začal učiť. V roku 1955 spromoval ako pedagóg v Bratislave a neskôr sa stal riaditeľom gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. Pôsobil taktiež na Ministerstve kultúry SSR, v maďarskom spolku CSEMADOK a bol predsedom maďarskej sekcie Slovenského zväzu spisovateľov.

V roku 1980 získal titul Zaslúžilý umelec, v roku 1982 cenu Slovenského zväzu spisovateľov a v roku 1986 vyznamenanie Maďarskej ľudovej republiky.
V roku 1998 mu primátor Košíc Rudolf Schuster udelil in memoriam Cenu mesta Košice. V roku 2004 mu bola odhalená pamätná tabuľa na budove ZŠ a Gymnázia Sándora Máraia s vyučovacím jazykom maďarským.

V roku 2022 mu bolo in memoriam slávnostne udelené ocenenie YAD VASHEM „Righteous among the Nations“ – Spravodliví medzi národmi.