Séria absolventských koncertov

13. 05. 2022

Múzeum nemusí byť tiché miesto. To naše rozhodne nie je - opäť sa rozozvučí hudbou a spevom. Spolu s Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice sme si pre Vás pripravili sériu 4 koncertov, ktoré budú venované pamiatke Kláry Schönherz, manželky Vojtecha Löfflera. Klára nebola iba manželkou známeho sochára, bola vzdelanou odborníčkou a podporovateľkou umeleckej komunity v Košiciach a aj vďaka nej môže naše múzeum uchovávať Löfflerov odkaz.