Reklama vlastnými rukami

15. 01. 2024

Od januára 2024 sme si pre Vás pripravili novú aktivitu - kreatívny workshop zameraný na reklamu.

Pod vedením Mgr. Ivana Baláža, PhD., riaditeľa múzea, si hravou formou osvojíte základy z oblasti marketingu a tvorby reklamnej stratégie. 

Workshop sa bude konať kažý tretí utorok v mesiaci o 17:00.

Ak hľadáte inšpiráciu ako propagovať Váš projekt či aktivity - neváhajte...