Projekt podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

20. 10. 2022

Naše múzeum uspelo pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií a vďaka tomu môžeme realizovať projekt Podpora udržateľnosti a odolnosti Múzea Vojtecha Lofflera v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.