Prezentácia projektu

23. 11. 2023

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach uchováva vo svojich zbierkach niekoľko stoviek umeleckých diel. V roku 2023 sa úspešne uchádzalo o dotáciu na konzervovanie a reštaurovanie troch diel (2 zlepené) na papierovej podložke.

Dielo od Ákosa Aranyossyho: Portrét mladej dámy, 1888 (kresba, uhoľ) zobrazuje portrét ženy, s neutrálnym pozadím. Kresba je vytvorená prírodným uhľom, na strojovom papieri, prilepený o kartón. Druhé dielo je obojstranné dielo 2 autorov, Kolomana Sokola a neznámeho autora. “Portrét Imricha Oravcza” je pastel na strojovom papieri od autora Kolomana Sokola. Portrét z profilu je modelovaný obrysovou kresbou a tieňovaním. Z druhej strany zlepených papierov je kresba, vytvorená pastelom na strojovom papieri, neoznačená. Zobrazuje napájanie koní.

Ošetrené diela budú dňa 1. 12. 2023 o 10.00 v priestoroch múzea prezentované na odbornej prednáške realizátora projektu - reštaurátora Štefana Kocku, na ktorej študentom odboru reštaurovania Školy umeleckého priemyslu v Košiciach a záujemcom z radov verejnosti odprezentuje postup a metódy konzervovania a reštaurovania papierového média.

 

Odborné reštaurátorské ošetrenie diel na papierovej podložke zo zbierok MVL z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.