Koncert dua ARTE PRO ARTE

23. 05. 2023

Múzeum Vojtecha Löfflera Vás pozýva na výnimočný koncert dvoch etablovaných umelcov pôsobiacich ako duo ARTE PRO ARTE - violončelistu Andreja Gála a klaviristu a skladateľa Petra Javorku.  Duo sa doteraz predstavilo s niekoľkými projektmi: úspešným usporiadaním profilového koncertu Semplice – Patetique – Dolcissimo, projektom Portrét Romana Bergera uvedeným vo viacerých slovenských mestách (Košice, Prešov a Bratislava), Koncertom komornej a elektronickej hudby z tvorby Kolmana, Pospíšila a Zeljenku (december 2022) či usporiadaním koncertného projektu Zeljenka – Pospíšil – Honegger: Sonáty.

 

Andrej Gál študoval hru na violončele na Konzervatóriu v Bratislave u Mgr. K. Filipoviča a na VŠMU v Bratislave u Prof. J. Podhoranského. Absolvoval tiež majstrovské kurzy u R. Wallfischa a J. Waltza. Od roku 1997 do roku 2002 zastával post vedúceho violončelovej skupiny v rôznych medzinárodných orchestroch – Young artist's festival Bayreuth, Internationale Junge Orchesterakademie a Idyllwild Summer Arts Festival U.S.A. Je členom ensemblu pre súčasnú hudbu Ostravská banda a Veni ensemble a vedie violončelovú skupinu v Ostrava New Orchestra. Hrá tiež na barokovom violončele a príležitostne spolupracuje so súborom Musica Aeterna. Ako sólista spolupracoval s Janáčkovou Filharmóniou Ostrava, Ostravskou bandou, Štátnou Filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom SRo, so Slovenským komorným orchestrom, Veni Ensemble, Ansámblom Asynchrónie či s Quasars Ensemble.  Od roku 2001 je členom Slovenského komorného orchestra v ktorom zastáva post sólo violončelistu. 

 

Peter Javorka je mladý slovenský hudobný skladateľ a interpret. Vyštudoval Konzervatórium v Žiline v odbore hra na klavíri. Na VŠMU v Bratislave študoval od roku 2011 v odbore skladba a dirigovanie v triede profesora Jevgenija Iršaia. Absolvoval štúdium v rámci niekoľkých zahraničných študijných pobytov (Akademia muzycyna v Krakove, prof. Wojciech Widłak, dr. Jaroslaw Płonka) a vzdelanie si rozšíril aj na medzinárodných kurzoch a festivaloch. V rokoch 2016 – 2019 bol poslucháčom interného doktorandského štúdia skladby. Jeho kompozície zneli na festivaloch na Slovensku aj v zahraničí (Viedeň, Budapešť, Krakov, Praha...) a to v podaní domácich či zahraničných sólistov a telies. V roku 2014 založil festival mladých skladateľov AsynChrónie a Ansámbel Asynchrónie, na ktorom ako umelecký vedúci a dirigent Ansámblu Asynchrónie interpretoval vyše 80 diel z tvorby mladých skladateľov. Dodnes ako umelecký riaditeľ festivalu zorganizoval osem ročníkov tohto festivalu. Ako klavirista a dirigent uviedol viacero svetových premiér významných domácich a zahraničných autorov. V roku 2022 založil spolu s Andrejom Gálom ARTE PRO ARTE duo.