Cez gotické oblúky. TO LIVE OF LOVE TO DIE OF LOVE.

10. 11. 2023

Prednáška predstaví projekt TO LIVE OF LOVE TO DIE OF LOVE, uskutočnený počas rezidenčného pobytu vo Francúzsku, v širšom kontexte autorkinej tvorby. Názov projektu odkazuje na poéziu sv. Terézie z Lisieux, ktorá sa narodila v meste Alencon, lokalite umeleckej rezidencie. Umelkyňa uskutočnila pred miestnou katedrálou performance, ktorá reflektuje genius loci, pričom prepája dva charakteristické architektonické komplexy – gotickú katedrálu a kláštor.
V budove bývalého kláštora sa dnes nachádza kultúrne a umelecké centrum La Chapelmele. Od polovice 19. do polovice 20. storočia boli do daného kláštora umiestňované ženy, ktoré sa vymykali normám vtedajšej spoločnosti, najmä slobodné matky, či ženy, ktoré opustili väzenie. Miesto slúžilo na prevýchovu prácou, hodinami morálky a náboženstva.
Nakoľko je príbeh Genesis spojený s predstavou hriešnych žien? Kým spirituálna láska je „svätá“, telesná láska je trestaná. Je možné pozdvihnúť telesnú lásku na akt zasvätenia?
Perfomance pred gotickou katedrálou, zaznamenaná na statickú kameru, reflektuje nevyhnutnosť lásky v živote, pričom upriamuje pozornosť na historické postavenie žien. Recitované slová vie - amour – mort (život – láska – smrť) sú opakujúcim sa motívom v poézii sv. Terézie z Lisieux. Kvety, recyklovaný materiál z cintorínov, sú symbolom svätice, odkazujú k životu, ale tiež k hľadaniu raja po smrti. Pohyb umelkyne vytvára dočasné sekundové gotické oblúky ako kontrast ku kamenným „večným“ oblúkom katedrály. Symbolizuje krehkú rovnováhu medzi životom a smrťou, časový úsek, ktorý je naplnený „zadýchaním“ sa po láske.
Performance nadväzuje na autorkine reflexie pamäte miesta, pričom je voľným pokračovaním jej rôznorodých fyzicko-mentálno-umeleckých individuálnych cvičení pred statickou kamerou.

Projekt z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Katarína Balúnová (1982) je interdisciplinárna umelkyňa a kurátorka. Hlavnými témami jej výskumu sú utópia a osobná mytológia, pričom osciluje medzi minulosťou a budúcnosťou. Pracuje v širokej škále médií, od maľby a inštalácie po performance, video a poéziu. Vystavuje medzinárodne, vrátane inštitúcií ako Ely Center of Contemporary Art USA, Mark Rothko Art Centre Lotyšsko, National Art Museum of China, Dafen Art Museum Shenzhen, Pragovka Gallery Praha, Czong Institute for Contemporary Art Južná Kórea, National Museum of Egyptian Civilization v Káhire a ďalších. Žije v Bratislave.