Česká hudba v muzeu - Most mezi námi

05. 10. 2022
Srdečne Vás pozývame na ďalší krásny koncert s podtitulom Slovenská poezie v písni, ktorý sa v našom múzeu uskutoční pri príležitosti Dní českej kultúry na Slovensku v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach.
Príďte si vypočuť krásne skladby Bohuslava Martinů a Mikuláša Schneidera Trnavského v podaní skvelého českého barytonistu Romana Janála za klavírneho sprievodu Karla Košáreka.