Architektonicko-historický výskum pre obnovu MVL

12. 10. 2022

Vďaka dotačnému programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky "Obnovme si svoj dom 2022" - podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok realizujeme Architektonicko-historický výskum pre obnovu MVL. Ministerstvu kultúry ďakujeme a nesmierne sa tešíme, že môžeme urobiť kroky nevyhnutné k starostlivosti o našu krásnu budovu.