1. VICTOR VASARELY A JEHO ODOZVA V TVORBE VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV 

Múzeum Vojtecha LöffleraVýstava diel Victora Vasarelyho (1906 – 1997) predstavuje výtvarníka, ktorý výrazne zasiahol do vývoja moderného povojnového umenia a stal sa priekopníkom OP-ARTU, čím obohatil výtvarné umenie o pohyb, priestor a čas. Ponúkne vyše 60 grafických listov, akvarelov a objektov a pôjde o prierez diela z rokov 1940 až 1990. Súčasťou je i výstava šiestich výtvarníkov inšpirovaných Vasarelym (O. Dubay, E. Antal, P. Lehocký, V. Vajs, M. Drugda a A. Szentpétery).

Kurátor výstavy: Viktor Jasaň

Trvanie výstavy: 30. január 2020 - 24. máj 2020


2. KONIAREK U LÖFFLERA

Múzeum Vojtecha Löfflera

Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Výstavný projekt je definovaný ako reprezentatívny výber diel zo zbierkového fondu GJK, pričom ťažisko tvorí komorná plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy). Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii, čo sa odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa. 

Kurátor: Filip Krutek

Trvanie výstavy: 28. máj 2020 - 21. jún 2020


3. ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA

Múzeum Vojtecha Löfflera

Rozšírenie Stálej expozície Múzea Vojtecha Löfflera. 

Zoznámte sa s dielami, ktoré po väčšinu času ukrýva depozitár, pričom niektoré máte možnosť vidieť po prvýkrát. 

Hlavným motívom komornej výstavy je priblíženie zriedka vystavovaných alebo vôbec nevystavovaných diel z depozitára, ktoré dopĺňajú už prezentované diela kolekcie, ktorú môžeme charakterizovať ako zbierku vnímavého umelca, otvoreného podnetom, s akcentáciou človeka a ľudských zručností.

Trvanie výstavy: 28. máj 2020 - 21. jún 2020


4. MODRÁ LAMPA: Ivan Csudai - Michal Černušák

Múzeum Vojtecha Löfflera

Výstavný projekt dvojice popredných slovenských maliarov Ivana Csudaia (1959) a Michala Černušáka (1982) prináša  v dvojexpozícii silnú lekciu súčasnej maľby a ich medzigeneračný dialóg. Prezentovaná výstava prinesie ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie v oblasti súčasných možností maľby v konfrontácii s digitálnym obrazom.

Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid

Trvanie výstavy: 24. jún 2020 - 2. august 2020


5. KAŽDÝ DEŇ JE JEDNÝM MALÝM ŽIVOTOM Vlado Broniševský (1953 - 2019)

Výstavný projekt ponúka publiku komplexnejší pohľad na náhle uzavretú tvorbu košického maliara Vlada Broniševského. Na domácu výtvarnú scénu vstúpil v 80. rokoch XX. storočia. Vypracoval sa na výraznú osobnosť s osobitým rukopisom a výtvarným prejavom. V jeho prácach je možné postrehnúť znaky abstraktného expresionizmu, tašizmu a informelu. Bol laureátom významných medzinárodných výtvarných ocenení (Kaplarova cena v Maďarsku r. 2003, v r. 2015 Grand Prix  na podujatí Strieborný štvoruholník v Poľsku). Bol spoluzakladateľom a členom Umeleckého združenia C+S, členom SVÚ pre profesionálnych výtvarných umelcov Slovenska a členom Santa Clarita Artists Association Kalifornia, USA. Vystavoval na mnohých významných výstavách doma aj v zahraničí.

Kurátorka: PhDr. Edita Vološčuková

Trvanie výstavy: 06. august 2020 - 6. september 2020


6. LÖFFLER 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti 

Múzeum Vojtecha LöffleraPortrét bol v akademickej tradícii považovaný za jeden z dôkazov umeleckého majstrovstva.

Výstava pripomenula portrétnu tvorbu V. Löfflera, ako aj zobrazené osobnosti (nielen) košického prostredia. 

Prezentované boli aj portrétne zbierky múzea.

Kurátor: Mgr. Radovan Kurilko

Trvanie výstavy: 06. august 2020 - 04. október 2020


7. Michal Machciník - WUNDERKAMMER

Múzeum Vojtecha Löfflera

Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989). Koncepcia Kabinetu kuriozít je založená na autorských skúmaniach súvisiacich s jeho prebiehajúcim doktorským štúdiom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých sa venuje skúmaniu sochy z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Pre tieto tendencie je príznačná nová citlivosť, zmena perspektív zažitého nazerania a pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a poznávania. Názov výstavy odkazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu - od umeleckých diel, cez prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy. 

Kurátor: Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Trvanie výstavy: 10. september 2020 - 11. október 2020


8. HRDINKY ČESKEJ HISTÓRIE

Múzeum Vojtecha LöffleraIlustrovaná mozaika príbehov významných českých žien - panovníčok, političiek, umelkýň, bádateliek či športovkýň, ktoré zanechali výraznú stopu v histórii i súčasnosti nielen v českých krajinách, ale aj v medzinárodnom kontexte. Projekt je inšpirovaný 100. výročím úzákonenia volebného práva československých žien. Projekt autorsky pripravili študenti ateliéru Didaktickej ilustrácie Fakulty designu a umenia Ladislava Sutnara, ktorý je súčasťou Západočeskej univerzity v Plzni. Výstava je organizovaná v rámci Dní českej kultúry 2020, v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku, Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Bratislave.

Trvanie výstavy: 6. október 2020 - 30. október 2020


9. JAROSLAV KOLÉŠEK: CHYBA V OBEHU

Múzeum Vojtecha LöffleraVýstava prinesie profilovú prezentáciu popredného českého umelca - sochára Jaroslava Koléška (1974), reprezentanta silnej ostravskej výtvarnej scény. Ide o sériu komorných sôch a objektov z posledného desaťročia, ktoré ukazujú jeho figuratívne sochárske myslenie a kľúčové motívy. Autor pracuje v širokom zábere materiálov - betón, bronz, pieskovec, sklo a pod. V nich kriticky aj láskavo reflektuje našu civilizáciu, poukazuje na mnohé chyby v systéme - časté námety z militárneho prostredia, príznačné sú najmä hybridné formy a kontexty, prostredníctvom opakovaného motívu srdca prináša aktuálny sochársky "heartware" súčasnosti.

Kurátor: Vladimír Beskid

Výstava je organizovaná v rámci Dní českej kultúry 2020, v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku, Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Bratislave.

Trvanie výstavy: 16. október 2020 - 29. november 2020 


10. Plató Creative Clash - REDEFINITION

Múzeum Vojtecha LöffleraVýstavný kurátorský projekt Miloslavy Hriadelovej je úvahou o budúcnosti módy a nutnosti prehodnotenia jej vývoja v rámci výrobných procesov, komunikácie, dopadu na životné prostredie a život človeka. Tri inštalácie a videofilm ponúkajú tri redefinované prístupy: Trash Coutoure s Noémi Bráz je o upcyklácii a návrate tradičných  remeselných techník, ako je tkanie a vypletanie vo forme moderného odevného artefaktu. Body Moody dizajnérky Kateřiny Rydlovej /ČR/, predstavuje oblečenie, ktoré patrí do kategórie design health a pomáha odstrániť bolesť. Projekt študenta ateliéru šperku na VŠVU Viktora Kováča je o virtuálnej a rozšírenej realite v spojení s digitálnym priestorom a remeslom. 

Trvanie výstavy: 15. október 2020 - 29. november 2020


11. 3 - František Blažo: Nejasná správa, Marko Blažo: Preskupenie, KA – TEKLA: Bez rúška

Múzeum Vojtecha LöffleraFrantišek Blažo: Nejasná správa, Marko Blažo: Preskupenie

V tejto výstavnej dvojexpozícii Františka a Marka Blažovcov ide o veselé pestrofarebné „rozpixlované“ vízie, ale aj ich de-kompresie s kritickým podtextom.

Kurátor: Vladimír Beskid

KA – TEKLA: Bez rúška

Názov výstavy Bez rúška odkazuje nielen na aktuálnu spoločenskú situáciu; v prvom rade je vyjadrením nechuti zakrývať pravdu o sebe; Ka – Tekla prijala rozhodnutie odhaliť svoju podstatu pred druhými, ale najmä sama pred sebou.

Kurátorka: Alexandra Tamásová

Výstava bola organizovaná v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave.

Trvanie výstavy: 03. december 2020 – 02. máj 2021